Plán práce školního roku 2023/2024

 

Nový školní vzdělávací program

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci

níže Vás informuji o hlavních změnách ve vzdělávacím programu školy. Celé znění je k dispozici  pod odkazem: Svp-zv-zakladni-skoly-ostrava-nadrazni-117-p-o-platny-od-1-9-2021

Vzdělávací program je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Dle nového ŠVP musí školy zahájit vzdělávání v jednom ze dvou termínu, a to k 1. 9. 2021 resp. k 1. 9. 2022. My jsme se rozhodli provést úpravy tak, abychom mohli pracovat dle nového ŠVP od 1. 9. 2022.

Vzhledem k návaznosti na stávající ŠVP budou ve školním roce 2021/2022 podle nového ŠVP pracovat žáci 4. a 6. ročníků a ostatní ročníky dle stávajícího ŠVP s tím, že v rámci disponibilních hodin  budeme žákům nabízet povinný volitelný předmět informatika tak, abychom ve školním  roce 2022/2023 kontinuálně navázali na výuku informatiky, jelikož od 1. 9. 2022 musí být dle nového ŠVP vzdělávány všechny ročníky školy.

Hlavní změny v RVP (a začleněné do našeho ŠVP) jsou začleněny do   digitálního vzdělávání, které se bude prolínat po celou školní docházku s tím, že  od 4. ročníku základní školy je povinně zařazen předmět informatika.

 Níže jsou uvedeny základní změny našeho nového ŠVP vůči původnímu ŠVP školy:

 1. Začlenění předmětu INFORMATIKA do učební osnovy od 4. ročníku na úkor disponibilních hodin následovně:
  1. na 1. stupni na úkor předmětů ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (přírodověda a vlastivěda) tak, aby nebyla snížena časová dotace hlavních předmětů (český jazyk, matematika)
  2. na 2. stupni na úkor volitelných předmětů tak, aby nedošlo k redukci ostatních vzdělávacích oblastí.
  3. Začlenění digitálních kompetencí do jednotlivých vzdělávacích oblastí.
  4. V profilaci školy odstupujeme od nabídky sportovních tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy, ale spolupráci na sportovních aktivitách máme v ŠVP zakotvenou.
  5. Změny výstupů školního vzdělávacího programu v předmětech:
 • Informatika
 • Německý jazyk
 • Občanská výuka
 • Výtvarná výchova
 • Hudební výchova
 • Prvouka
 • Přírodověda
 • Vlastivěda
 • Fyzika
 • Chemie
 • Zeměpis
 • Přírodopis

Nepřehlédněte!

Účty žáků v prostředí OFFICE 365

Vážení rodiče,

pro lepší komunikace mezi učiteli a žáky jsme nově zřídili všem žákům od 1. do 9. Třídy účty    v prostředí Office 365. Bezplatné služby v rámci těchto účtů budeme využívat po zbytek školní docházky.

V rámci této služby Microsoftu pro školy má každý žák v rámci svého účtu k dispozici svůj školní email ( ve tvaru jméno.příjmení @zsnadrazni.eu, heslo pro první přístup Covid.2020 ) a online přistup ke cloudovým aplikacím Word, Excel, PowerPoint, OneDrive a dalším.

Vše funguje za předpokladu, že se žáci vždy správně přihlásí a jsou připojení k internetu.             Odkaz pro přihlášení do Office 365 naleznete zde https://www.office.com/

Po aktivaci účtu denně sledujte zprávy, které vám přicházejí do outlooku!

Úvodní informace k práci v Office 365 jsou ke stažení ZDE.

Ukládání souborů do cloudového úložiště je popsáno ZDE.

Věřím, že nám zavedení komunikace v rámci Office 365 pomůže v efektivnější komunikaci.

Co je Office 365 se dočtete Zde

eKnihovna

Dovolujeme si Vás informovat, že žáci i rodiče si mohou bezpečně půjčovat e-knihy na eKnihovna.cz. V nabídce je více jak 1000 titulů zdarma viz. https://www.eknihovna.cz/eknihy-zdarma/

Informujeme

Podmínky stravování během nemoci žáka

V době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně. Rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze první den nemoci. Další dny se mohou stravovat za plné náklady na přípravu oběda, tj. 65Kč + 60Kč čip a oběd si sami objednají. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, zabezpečuje školní jídelna stravování pro žáky a studenty pouze v době jejich pobytu ve škole.

 Od 19. 9 .2022 je platba za obědy možná pouze bezhotovostním převodem nebo platbou na pokladně ARAMARK při ZŠ Gen. Píky.

Více info: 

Pavlína Gáliková | Aramark Services, s.r.o. | Manažer provozu

ZŠ Generála Píky

Gen. Píky 2975/13A

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

M +420 602 352 877

  

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00