EKOTÝM

Členové ekotýmu:

2.A Dominik Nevlud
5.A: Vendulka Volná, Kateřina Paprčková, Alexandra Voračeková
5.B : Lukáš Kőppl, Dominik Stankovič
6.A: Natálie Pavlíková,Yasine Hadji
8.A:  Daniela Daráková, Markéta Kotalová, Viktorie Volná,Karolína Blahutová
8.B: Jakub Voraček, Barbora Fojtíková, Karolína Schenková, Daniela Musialková
9.A : Joyce Sita, Tomáš Krabica, Tereza Čmaradová,Pavel Čmarada


koordinátorka: Zuzana Holubová

Vedoucí ekotýmu : Tereza Čmaradová

spolupracující učitelé: G.Holáňová, L.Orava,J.Přikrylová, D. Dittrichová, I.Kainerová, N.Ostružková, K.Čecháčková, J.Dvořák, Z.Novotná, H. Hlavičková, H.Horečková

vedení školy: Libor Novotný, Radmila Jeřábková

Správní zaměstnanci: pan školník a paní uklízečky

Scházíme se každý pátek před vyučováním – tj. v 7:00. Kontrolujeme třídění odpadů ve třídách, vyhodnocujeme. Hrajeme hry, které si pro ostatní připraví někteří žáci.

Navrhujeme, co by se v příštím týdnu mělo dělat, jaké budou další úkoly. Hodnotíme, co se podařilo a co ne, jsou stanoveny kontroly úkolů pro příští týden.

Členům jsou průběžně zadávány úkoly podle momentální situace - všichni se na práci podílejí. Starší předávají zkušenosti mladším, což je velmi důležité.
Ekotým vznikl protože jsme chtěli více vědět o ekologii. Nikdo nebyl nucen, všichni, kteří v Ekotýmu jsou, pracují dobrovolně.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
Koordinátor EVVO 
Mgr. Zuzana Holubová
Školní program EVVO jako součást školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí v kanceláři referentky školy.

PLÁN

4-plan-cinnosti-2017_2018

ANALÝZA

Analýza ekologického stavu 2020/2021

Analýza ekologického stavu 2020/2021
Srovnávací analýzu ekologického stavu, jsme uskutečnili proto, abychom zjistili, kolik se toho zlepšilo či zhoršilo a kde máme ještě nějaké rezervy a můžeme tak stávající stav podstatně změnit a vylepšit. Prováděli ji žáci hlavně ve volitelných předmětech, některé úkoly zajišťoval ekotým, ale také jsme využili hodin přírodovědy, chemie, matematiky, fyziky…

Mezinárodní ocenění EKOŠKOLA

Titul Ekoškola

Základní škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ekoškola,  v roce 2017 obhájila titul Ekoškola již potřetí. 

Eko-znak

ZŠ NÁDRAŽNÍ POTŘETÍ OBHÁJILA TITUL EKOŠKOLA – MEZINÁRODNÍ
OCENĚNÍ!

V jarních měsících letošního školního roku stáli žáci i učitelé před
nelehkým úkolem, a to znovu obhájit titul Ekoškola. Poprvé byl titul naší
škole propůjčen v roce 2014 podruhé v roce 2016 a nyní jsme stáli před
třetí výzvou titul obhájit.. Titul se vždy propůjčuje na omezenou dobu a
jeho obnova probíhá v pravidelných dvouletých, později pětiletých cyklech.
O svých úspěších i problémech hovoří ekotým školy v rámci obhajoby titulu s
auditorským týmem ze Sdružení Tereza z Prahy, který v rámci obhajoby titulu
navštívil naši školu v dubnu 2018. Obstáli jsme a titul jsme obhájili!

Mezinárodní titul Ekoškola nám byl předán v Senátu Parlamentu České
republiky a jsme na něj právem hrdi.

Ocenění, které jsme získali, je pro nás velkým závazkem a věříme, že ho
opět za čtyři roky dokážeme obhájit.

Koordinátor projektu Ekoškola

Mgr. Zuzana Holubová

EKOSETKÁNÍ

ZŠ Nádražní 117 se aktivně připojila ke Světovému dni Ekoškol - Štafetová výzva 2019

Každoročně v listopadu slavíme Den Ekoškol. Naše škola již třikrát obhájila titul Ekoškola, proto jsme se rozhodli, že Světový den Ekoškol budeme slavit s dalšími školami a to  se ZŠ Litovel, ZŠ a MŠ Hrabová a  ZŠ Hulín. Bylo to krásné a inspirativní setkání čtyř škol u nás v Ostravě.
Zahájení se ujala koordinátorka a zástupci ekotýmu. Po malém pohoštění a prohlídce školy se skupinky dětí vydaly na quest do oblasti Landeku. Jedná se o hledání cesty podle veršovaných hádanek a vyluštění tajenky.
Následně jsme natočili společné video, kterým jsme ostatním Ekoškolám dali vědět, co si myslíme, co nás společně trápí na stavu dnešního environmentálního prostředí a co bychom změnili, kdybychom měli neomezenou moc. Kouzelný prsten sice nemáme, ale naše nápady byly  inspirativní.
Bylo to příjemné setkání a den, kdy jsme si mohli vzájemně vyměnit své zkušenosti, poznatky a rady.
Den, kdy jsme mohli ukázat svému okolí, co vše jsme dokázali, jak fungujeme a co to znamená být Ekoškolou. Není totiž Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich.

Img_0021Img_0023Img_002773210018_518791315344502_3102766631844052992_n73219337_2356018744652720_1100093497060360192_nImg_0009

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00