Informace k žádosti o odklad

Žádost o odklad povinné školní docházky

Odst. 1, §37 zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon, v platném znění :

            Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Ředitel školy rozhodne ve věci odkladu povinné školní docházky na základě:

 • žádosti zákonného zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky (viz dokumenty k zápisu - žádost o odklad)
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Termín podání žádosti o odklad:

 • V době zápisu tj. do 30. 4. 2023

Dokumenty lze dodat:

 1. Při zápisu k povinné školní docházce prezenční formou
 2. Online formou následovně:
  1. datovou schránkou
  1. emailem s elektronickým podpisem
  2. poštou s úředně ověřenou žádostí o odklad
  3. osobním podáním (v případě osobního podání je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00