Informace k zápisu pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Kritéria pro přijímání žáků:

 1. věk
 • narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
 • děti s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024. Dítě po odkladu je nutné opět zapsat  k povinné školní docházce v termínu zápisu!
 • lze přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let v období:
  • 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018       - podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019         - podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

        2. spádovost 

 • spádovou oblastí je městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz


       3. požadovaná dokumentace k zápisu:

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

Termíny zápisu

22. a 23. dubna 2023 v čase od  12.00 do 16.30

K zápisu online formou je nutné doručit:

 • přihlášku k zápisu (viz dokumenty k zápisu)
 • zápisový lístek (viz dokumenty k zápisu)
 • je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, přiložte kopii tohoto rozhodnutí

 • Dokumenty lze doručit:
  • datovou schránkou
  • emailem s elektronickým podpisem
  • poštou s úředně ověřenou přihláškou k zápisu
  • osobním podáním (v případě osobního podání je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00