Rozhodnutí o přijetí dětí pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání je k náhlednutí na vývěsce školy a zde: Rozhodnuti-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavaniRozhodnuti-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-2. Dne 4.6.byla vydána nová rozhodnutí: Rozhodnuti-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-3Rozhodnuti-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-4

Zápis do prvního ročníku

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu je zápis do prvního ročníku ZŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pokud je to možné, upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole:

 • datovou schránkou
 • emailem s elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobním podáním (v případě osobního podání je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Dokumenty k zápisu:

Přihlášku k zápisu a zápisní list si můžete stáhnout níže, případně si lze formuláře vyzvednout na vrátnici školy každé úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod..

Prihlaska-k-zapisu-priloha-c-1

Zapisni-list-priloha-c-2

Kontaktní údaje

Název školy: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace
Adresa: Nádražní 1217/117, Ostrava, 70200

E-mail : skola@zsnadrazni.eu

ID datové schránky: ufvmazn

Doporučený postup

 1. Vyplňte přihlášku k zápisu a zápisní list žáka (údaje vyplňujte dle občanského průkazu a rodného listu žáka). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutno doložit oprávnění dítě zastupovat.
 2. Je-li dítě cizí státní příslušník, pak přidejte i kopii dokladu o povolení jeho trvalého pobytu.
 3. V případě požadavku předčasného nástupu přiložte potřebná doporučení.
 4. Zvolte si způsob doručení přihlášky do školy.
 5. Přijetí přihlášky a přidělení registračního čísla Vám bude potvrzeno emailem (popřípadě telefonicky).

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte přihlášku k zápisu, zápisní lístek (viz výše) a stáhněte si formulář  pro žádost o odklad:  Zadost-o-odklad-priloha-c-3

Kontakt pro případné dotazy:      viz .webové stránky školy - Kontakty

  

Zápis je určen

 • dětem s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 • dětem narozeným v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
 • lze přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2020 do 31.12. 2020, pokud k žádosti o přijetí současně doložíte doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny)
 • děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, mohou být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doložíte doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) a odborného lékaře
 • pro děti ze spádové oblasti Moravská Ostrava a Přívoz

Organizace a průběh zápisu

 • Ve školním roce 2020/2021 otevíráme třídu s všestranným zaměřením a třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
 • Pro obě třídy vyplňujete stejný formulář – na zápisním listu označte požadované zaměření třídy dítěte.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rozhodnutí o odkladu vydává škola na základě:

 • žádosti zákonného zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky
 • doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálního pedagogického centra)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Upozorňujeme, že je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy. V případě žádosti bude bezplatně vydána kopie rozhodnutí.

Desatero-pro-prvnacky

Co-by-dite-melo-umet-pri-nastupu-do-1-rocniku

                  

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00