Ředitelské volno.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

na doporučení krajské hygienické stanice vyhlašuje ředitel školy v souladu s ustanovením § 24, odst.2, zákona č.564/2004 Sb.  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitelské volno na dny: 25. a 26. října 2021.

Následují podzimní prázdniny a žáci opětovně nastoupí 1. 11. 2021.

 Školní družina je v provozu.                            

Karanténa žáků a pedagogických pracovníků

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

z důvodů pozitivního výsledku PCR testů na COVID 19 osoby, se kterou bylo Vaše dítě v kontaktu, může být Vaše dítě rozhodnutím krajské hygienické stanice odesláno do karantény.

Tento krok neznamená, že je Vaše dítě nemocné (pozitivní na COVID 19), ale jedná se pouze o preventivní krok krajské hygienické stanice. Důvodem je eliminace možného šíření COVID 19.

Prosíme tímto o zvýšenou kontrolu dětí z hlediska respiračních chorob a v případě příznaků respiračních chorob dítě neposílejte do školy, ale kontaktujte dětského lékaře.

V průběhu karantény bude probíhat distanční výuka. Informace o distančním vzdělávání příp. zadání budou zveřejněny v TEAMSech resp. webových stránkách školy (stránky třídy) a dotčeným osobám budou předány i prostřednictvím  Bakalářů.

V případě dotazů můžete kontaktovat p. Novákovou -tel.  702 166 901  

Základní protiepidemická pravidla.

Základní protiepidemická opatření:

 • Osobám s příznaky respiračních chorob je vstup do budovy školy zakázán.
 • Při pohybu ve  škole je nutné používat ochranné prostředky dýchacích cest.
 • Pohyb zákonných zástupců a jiných osob v budově školy je povolen pouze v nejnutnějších případech. Veškeré návštěvy je nutné ohlásit na vrátnici školy.
 • Žáci různých tříd a ročníků mají minimalizovat vzájemný kontakt.

 

 Používání ochranných prostředků dýchacích cest  žáky:

 • Ochranné prostředky dýchacích cest je povinné používat následovně:
  • Ve společných prostorech školy a ve třídě do prvního testování.

Provoz školní družiny:

 • Z důvodů minimalizace vzájemného kontaktu žáků budou jednotlivá oddělení školní družiny tvořeny žáky jednotlivých ročníků.

Další informace budou vyvěšovány na vývěsce školy a na webových stránkách www.zsnadrazni.eu,

Letní výzva

Základní škola ve spolupráci s IT ve škole organizuje pro naše žáky příměstské tábory.

Náplní je:

 • hry, soutěže, pohybové aktivity
 • podpora tvorby a kreativity
 • "Oprášení" učiva a příprava na nový školní rok.
 • objevování úžasu, údivu a zaujetí pro výuku

Náklady na účast dítěte včetně stravování jsou hrazeny z projektu MŠMT ? Letní kempy 2021" č.j. MSMT - 8385/2021-1

Foto zde:

Projekt "Doučování na ZŠ Nádražní"

V letních měsících probíhá na naší škole doučování žáků za účelem vyrovnání problémů a nedostatků plynoucí z průběhu distanční výuky.

Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy, kód 21/0143.

Čeština pro cizince

Pod vedením odborného konzultanta Mgr. Lindy Vašínkové probíhají na naší škole kurzy " Čeština pro cizince" pro žáky základních škol. Tel kontakt 596 116 289

Kampaň obyčejného hrdinství

Již známe výsledky!

výsledky zde:  Kamp

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00