Výuka od 4. ledna 2021

V pondělí 4. ledna 2021 nastupují k prezenční výuce žáci 1. a 2. ročníků

  • zahájení v 8.00
  • provoz dle rozvrhu hodin (výuka HV a TV bude nahrazena jiným vzdělávacím obsahem, případně bude výuka zkrácena)
  • po celou dobu pobytu ve škole je povinností mít zakryté dýchací cesty (používat roušku)

Ostatní žáci se vzdělávají distančně:

  • online výuka dle upraveného rozvrhu hodin (viz. Bakaláři)
  • pro žáky, kteří se nemohou zapojit online, bude výdej úkolů zahájen v úterý od 8.30 do 10.00,  případně dle domluvy 

Informace-msmt-k-provozu-skol-od-27-12-2020-do-10-1-2021

Provoz školní družiny:

Ranní družina (6.00 - 7.40), odpolední družina (11.40 - 16.30)

Oddělení školní družiny budou vytvořeny při dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

Kampaň obyčejného hrdinství

Již známe výsledky!

výsledky zde:  Kamp

Třídní schůzky

Dne 13.1.2021 měly proběhnout třídní schůzky. Vzhledem k uzavření škol budou třídní schůzky probíhat formou online konzultací. Třídní učitele zašlou 11.1.2021 zákonným zástupcům návrh hodnocení za 1. pololetí a možné termíny a formy konzultací s pedagogy. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00