Projekty zaměřené na zvyšování komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce ERASMUS+

 

UNESCO Heritage


Erasmus+ 
je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Náš projekt s názvem UNESCO Heritage je založen na spolupráci sedmi evropských škol zemí, konkrétně České republiky, Turecka, Chorvatska, Rumunska, Řecka, Itálie, Portugalska. Projektová spolupráce bude trvat dva roky a jejím cílemje umožnit žákům komunikovat vích jazycích válných situacích, zlepšit kvalitu výuky cizích jazyků využitím informačních a komunikačních technologií a prohloubit znalosti žáků o zásadních kulturních památkách zapsaných na seznamu Světového kulturního dědictví – UNESCO Heritage. Významnou součást projektu budou tvořit vzájemné návštěvy žáků a učitelů na školách v jednotlivých partnerských zemích, které umožnínašim žákům seznámit se sím, rodinným a školním prostředím jednotlivých partnerských zemí.Velkou výhodou je také zdokonalení v jazycích, především v angličtině, která je komunikačním jazykem celého projektu. Projekty tohoto typu také podporují dovednosti v týmové práci, ve společenských vztazích, plánování a realizaci konkrétních aktivit i v používání informačních a komunikačních technologií a jazykové gramotnosti. 
K pokrytí výjezdů žáků a učitelů do zahraničí a k uhrazení veškerých aktivit týkajících se projektu nám byl přidělen grant ve výši 30 800 euro.
Partnerské školy: 

Rumunsko: Colegiul National “Liviu Rebreanu” Bistrita
Portugalsko: Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento, Aveiro
Turecko: Hasan Sagodlu Kiz Teknik ve Meslek Lisesi, Istanbul
Řecko: Ekto Gymnasio Herakliou, Heraklion (Kréta)
Chorvatsko: Turisticko ugostiteljska skola Split
Itálie: Instituto Instruzione Superiore Castelnovo Ne Monti
Česká Republika: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o.

 

Multiple Path to Literacy: Differentiated Instruction For Diverse Learners

V období 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019 byla škola zapojena do programu celoživotního učení Evropské unie Erasmus+.  Škola realizuje projekt s názvem Multiple Path to Literacy: Differentiated Instruction For Diverse Learners, který  je založen na spolupráci pedagogů  sedmi škol evropských zemí, konkrétně České republiky, Welsu, Španělska, Bulharska Rumunska, Řecka a Kypru. Na pokrytí projektových aktivit byl škole poskytnut grant ve výši 15 670 EUR.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00