Akce

Kampaň obyčejného hrdinství

Na podzim 2020 se naše škola zapojila do celorepublikové Kampaně obyčejného hrdinství, což je jedna z největších školních akcí zapojující lidi do boje proti klimatickým změnám. Obyčejné hrdinství je chování, které každý den zlepšuje náš svět skrze naše skutky.
Kampaň vyhlásilo vzdělávací centrum Tereza a obsahuje sedm různě obtížných výzev: 
1. Šetři vodou při čištění zubů!
2. Zasaď rostlinu!
3. Buď venku!
4. Staň se šetrným spotřebitelem!
5. Minimalizuj odpad!
6. Využívej ekodopravu!
7. Jez zdravě a ekologicky!
A jaké jsou výsledky?
Při čištění zubů 120 osob ušetřilo 8,9 van plných vody. 50 lidí zasadilo celkem 56 bylin a 10 stromů. 100 účastníků akce trávilo ve volném čase 2050 hodin na čerstvém vzduchu. Látkové tašky použilo během týdne 54 osob. Odpad minimalizovalo 50 zapojených účastníků. Ekodopravu využilo 40 osob a ušetřili tak 19,6 kg oxidu uhličitého.20 jedinců nejedlo celkem 84 dní maso a ušetřilo tak 764,4 kg oxidu uhličitého.

Celkem kampaní v rámci České republiky prošlo a výsledky odeslalo 79 škol, které zapojily bez mála 8 500 lidí. 
Věřím, že příští rok se nás zapojí více

Ukliďme Česko

Že odpad je nemalý problém si všiml asi každý. Dobrovolnická akce Ukliďme Česko se rozhodla tuto skutečnost změnit. Pořádáme ji každoročně v dubnu, kdy žáci společně s třídními učiteli uklízí odpadky po celém areálu školy .

Img_0172Img_0173Dsc06399Img_0165

Recyklohraní

Recyklohraní - ekologický program pro školy 
www.recyklohrani.cz

Naše škola je  zapojena do celostátního projektu Recyklohraní, který vznikl se záměrem rozšířit ekologickou výchovu na školách 
v ČR. Cílem programu je podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.

Recyklohraní je rozděleno na sběrovou a vzdělávací část.Za sběr použitých baterií a drobných elektrozařízení do připravených nádob budeme získávat body, které ve speciálním internetovém obchodě směníme za zajímavé odměny
z připraveného katalogu. Další body se budeme snažit získat správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů týkajících se odpadové problematiky.

Img_0016Img_0023Img_0025Img_0015

ZŠ Nádražní již potřetí získala Referenční list „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji"

Moravskoslezský kraj již dvanáctým rokem oceňuje školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Porota této celokrajské soutěže všech škol a školských zařízení ocenila především naše aktivní zapojení do  mezinárodního projektu Tajný život města – Questing, a uspořádání semináře dobré praxe v oblasti EVVO pro pedagogy a ekotýmy Moravskoslezského kraje.

Věříme, že tento obrovský úspěch bude ještě více motivovat žáky k ještě většímu zapojení do akcí na ochranu přírodu, a že se myšlenky šetrného chování k přírodě podaří prosadit nejen v naší škole.

Soutěž vyhlašuje Moravskoslezský kraj na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v kraji. Cílem je podpořit, ocenit a zviditelnit probíhající ekologické aktivity škol a školských zařízení včetně práce pedagogů.

Referencni-listImg_0002

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00