ZŠ Nádražní již potřetí získala Referenční list „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji"

Moravskoslezský kraj již dvanáctým rokem oceňuje školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Porota této celokrajské soutěže všech škol a školských zařízení ocenila především naše aktivní zapojení do  mezinárodního projektu Tajný život města – Questing, a uspořádání semináře dobré praxe v oblasti EVVO pro pedagogy a ekotýmy Moravskoslezského kraje.

Věříme, že tento obrovský úspěch bude ještě více motivovat žáky k ještě většímu zapojení do akcí na ochranu přírodu, a že se myšlenky šetrného chování k přírodě podaří prosadit nejen v naší škole.

Soutěž vyhlašuje Moravskoslezský kraj na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v kraji. Cílem je podpořit, ocenit a zviditelnit probíhající ekologické aktivity škol a školských zařízení včetně práce pedagogů.

Koordinátor EVVO Mgr. Zuzana Holubová

Referencni_list_1Img_0002

Akce

Ukliďme Česko

Že odpad je nemalý problém si všiml asi každý. Dobrovolnická akce Ukliďme Česko se rozhodla tuto skutečnost změnit. V pátek 5. 4. 2019 žáci prvního stupně společně se svými třídními učiteli sbírali odpadky po celém areálu školy a uklízeli po dlouhé zimě.

Všem zúčastněným patří poděkování. FOTO ZDE

Mgr.Holubová

Vystrizek

Tajný život města - LANDEK QUEST 
19. 6. 2018 
Už jste někdy hráli hru, na jejímž konci byl poklad? Určitě ano. I v námi chystaném questingu si něco podobného vyzkoušíte. Questing (česky hledačka) je netradiční způsob poznávání historie, kultury a přírody. Do tvorby těchto hledaček se zapojil i Ekotým ze ZŠ Nádražní v rámci projektu Tajný život města. Je to nová a zajímavá aktivita, která nás zaujala a rozhodli jsme se proto vytvořit hledačku, která vás provede Hornickým muzeem na Landeku. Děkujeme všem partnerům projektu, kterými jsou: Veolia a nezisková organizace Tereza za možnost objevování něčeho nového.

LANDEK QUEST 1

Recyklohraní

Recyklohraní - ekologický program pro školy 
www.recyklohrani.cz

 
Naše škola je  zapojena do celostátního projektu Recyklohraní, který vznikl se záměrem rozšířit ekologickou výchovu na školách 
ČR. Cílem programu je podpořit zpětný odběr baterií použitých drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.

Recyklohraní je rozděleno na sběrovou a vzdělávací část.Za sběr použitých baterií a drobných elektrozařízení do připravených nádob budeme získávat body, které ve speciálním internetovém obchodě směníme za zajímavé odměny
z připraveného katalogu. Další body se budeme snažit získat správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů týkajících se odpadové problematiky.

Tajný život města

 
Už jste někdy šli parkem nebo lesem a uvědomili jste si, že vůbec netušíte co kolem vás roste? To se vám už nestane! Díky projektu 
Tajný život města poznáte rozmanitost rostlin, které rostou kolem vás.
Naše škola je jednou z padesáti škol České republiky, které se do tohoto projektu aktivně zapojily.

více 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00