Základní informace

Základní škola sídlí nedaleko centra Ostravy ve dvou budovách. Historická část školy má statut kulturní památky a sídlí v ní 1. stupeň se školní družinou a novější část školy, ve které jsou umístěny učebny 2. stupně a většina odborných učeben. Areál druhého stupně školy je bezbariérový.  Ve škole se nacházejí  2 tělocvičny vybavené na gymnastiku a míčové hry, v malé tělocvičně je vybudován boxerský ring, který je využíván ve spolupráci s klubem Boxing Ostrava pro volnočasové aktivity v rámci Boxerské akademie.

Základní škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pod názvem „Vzdělávání pro život - dobrý start do života". Program podporuje výuku anglického jazyka od. 1. ročníku, druhý cizí jazyk – němčina, je vyučován od 7. ročníku. Rodiče žáků si mohou zvolit vzdělávání svých dětí buď ve „sportovní třídě“ – s rozšířenou výukou tělesné výchovy a volitelným předmětem sportovní hry nebo v „běžné“ třídě, kde je posílená časová dotace českého jazyka a matematiky.

Na škole je zřízeno školní pedagogické pracoviště (s pozicemi školní psycholog, školní asistent, speciální a sociální pedagog), které slouží k realizaci péče o děti se specifickými vývojovými poruchami, k reedukaci specifických poruch učení, k péči o nadané žáky atd. Škola se zapojuje i do mezinárodních projektů (např. Erasmus +), v jejichž rámci probíhají výměnné pobyty žáků na partnerských školách. Součástí školy je školní družina, která nabízí zájmové vzdělávání pro žáky školy i o prázdninách. Na škole působí řada zájmových kroužků pod vedením našich pedagogů - sportovní, ekologický, výtvarný, modelářský, stolní tenis a hudební. Zároveň  v naší tělocvičně mohou dětí navštěvovat zájmové útvary mažoretek, volejbalu a boxu, které organizují spolupracující organizace. 

Krátka videoprohlídka:  https://youtu.be/cp47gCOsY4w (autor - žák 7. ročníku)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00