Co by dítě mělo umět při nástupu do 1.ročníku

 

Společenské předpoklady

-          je oblíbeno a přijímáno ostatními dětmi a nezaujímá agresivní nebo mučednický postoj, když musí čelit problémům, má kamarádský postoj k ostatním

-          umí se rozdělit s ostatními, není sobecké

-          je ochotno pomáhat doma i ve škole a je schopno plnit jednoduché úkoly

-          je spokojené, když si hraje se skupinou přátel

-          umí si zajistit své osobní potřeby, jako například umytí a osušení rukou

-          když se nabízí nějaká nová činnost, je připraveno se zapojit

-          pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit, je pozorné, poslouchá

-          umí se přiměřeně rychle obléknout, použít WC se všemi hygienickými požadavky

-          své místo a věci udržuje v pořádku

Fyzické předpoklady

-          umí si poradit se zipy, tkaničkami a knoflíky

-          má šikovné prsty, umí stříhat nůžkami, umí navlékat korálky i jiné věci, které patří k manuální zručnosti

-          umí chytit i hodit velký míč

-          umí udržet rovnováhu, když jde po zídce nebo kladině

-          umí poskočit

-          umí poskakovat chvíli na jedné i druhé noze

-          není přehnaně nesoustředěné nebo apatické

-          je schopno dosáhnout levou rukou na své pravé ucho a obráceně

Psychické předpoklady

-          umí hovořit o nějaké nedávné události či zážitku srozumitelně, s určitým stupněm plynulosti

-          má rádo příběhy a je schopno je poslouchat bez přílišných projevů neklidu, rozezná

barvy a zná jejich názvy

-          zná své jméno a příjmení, orientuje se ve své rodině, zná adresu svého bydliště

-          pamatuje si, o čem asi jsou jeho oblíbené pohádky

-          správně vyslovuje, artikuluje a vytváří věty docela plynule

-          umí nazpaměť některé dětské písničky a říkanky

-          projevuje touhu číst, zajímá se o knihy a kreslené příběhy

-          zapojí se do her, které zná z domu nebo ze školky, když začne hrát novou hru, jedná podle instrukcí

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00