VYSVĚDČENÍ A ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Výdej vysvědčení bude probíhat dne 30. června 2020 v době od 8.00 do 8.45. Vysvědčení si mohou vyzvednout všichni žáci s podmínkou, že předloží Čestné prohlašení o bezinfekčnosti (k dispozici zde: Cestne-prohlaseni nebo je k vyzvednutí na vrátnici školy). Nevyzvednuté vysvědčení bude k dispozici na sekretariátu školy.

Hodnocení

Vážení rodiče, v současné době je v Bakalářích k dispozici hodnocení žáků ke 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020. Toto hodnocení je Vám k dispozici pro Vaši informaci o návrhu známek na konečné hodnocení školního roku. Věnujte mu, prosím, pozornost. Zvláště u žáků, kteří mají v návrhu známku nedostatečnou (5) nebo hodnocení "neklasifikován/a" (N), nezačnou-li tito žáci aktivně pracovat v době distanční výuky budou v měsíci září skládat opravnou nebo klasifikační zkoušku.

 

Přihlášení do Office 365

Všem žákům naší školy byl vytvořen účet do školního prostředí Office 365.


Důležité je první přihlášení, aby bylo možné distanční výuku spustit.

Přihlášení provedete na stránkách:

https://www.office.com/

Přihlašovací údaje jsou ve tvaru:

přihlášení: jmeno.prijmeni@zsnadrazni.eu

(např. Pepa  Strnad by měl přihlašovací údaje pepa.strnad@zsnadrazni.eu )

heslo: Covid.2020

Učivo pro domácí přípravu

22.6. - 26.6.

Český jazyk

 • tento týden budeme procvičovat veškeré probrané učivo, využijeme k tomu webové odkazy ze starých pokynů – vrátíme se ke slovním druhům, psaní i-y, ě-je-mě-mně, s-, z-, vz-, určováni podmětu a přísudku, shodě přísudku s podmětem
 • v rámci slohové výchovy si zkusíme vyplnit poštovní poukázku typu A - Cj_sloh_postovni-poukazka-a

Matematika

Vlastivěda

 • v tomto týdnu se vrátíme k Evropským státům a sousedním státům ČR https://online.seterra.com/cs/vgp/3007
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 • zopakuj si státy Evropy a jejich hlavní města

Přírodověda

 • v tomto týdnu se vrátíme k opakování soustav od pokynu č. 2

Anglický jazyk

Skupina pí Vašinkové - Opakujte si probrané učivo a slovní zásoby

Skupina pí Horečkové - Opakujte si probrané učivo a slovní zásobu. Využijte odkazy zveřejněné v minulých pokynech.

15.-19.6.

 

Český jazyk

Cj_podmet-nekolikanasobny-a-nevyjadreny_zapis-do-sesitu_cviceni-vypracov-_

 

Matematika

 • vkládám pracovní listy Od zlomku k desetinnému číslu – str. 15-19, budeš sčítat a odčítat desetinná čísla a řešit slovní úlohy. Řešení vložím do dalšího pokynu

M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_str-15

M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_str-16_17-jpeg

M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_str-18_19-jpeg-jpeg

 

Vlastivěda

 • v tomto týdnu se vrátíme k Evropským státům a sousedním státům ČR
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 

 

Přírodověda

 • v tomto týdnu se vrátíme k opakování učiva o člověku, projdi si vše, co bylo zadáno v minulých pokynech a probráno před karanténou

 

 

8. - 12.6.

 

Český jazyk

 

Matematika

 • vkládám řešení PL na zlomky M_Zlomky_PL_zadání, proveď kontrolu a opravu. Název přílohy: M_zlomky_pl_reseni
 • budeme řešit slovní úlohy se zlomky. Vložen máš PL se spoustou slovních úloh. Všechny vyřeš a výsledek si vyhledej v tabulce, uvedené písmeno doplň do tabulky k danému číslu SÚ. Vyjde ti tajenka. Řešení bude vloženo v dalším pokynu. Název přílohy: M_pl_su-se-zlomky_zadani
 • jelikož jsme minulý týden nestihli projít všechny PL k učivu od zlomku k desetinnému číslu, budeme tento týden pokračovat.

 

PROCVIČ SI UČIVO: podívej i do starších pokynů  v 5.A

 

Vlastivěda

 • v tomto týdnu se vrátíme k Evropským státům a sousedním státům ČR

 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 

Přírodověda

 • v tomto týdnu se vrátíme k opakování učiva o člověku, projdi si vše, co bylo zadáno v minulých pokynech a probráno před karanténou

 

 

1.-7.6.

 

Český jazyk

· vracím se k učivu věta a základní skladební dvojice

· projdeme si v učebnici cvičení na str. 164-174

· vyřeš pracovní list Cj_sp_podmet-a-prisudek_zadani

· proveď kontrolu PL z minulého pokynu  Cj_sp_cislovky1_reseni a Cj_sp_cislovky2_reseni

· projdi si odkazy k online procvičování v minulých pokynech ve třídě 5.A

· projdi si zápis do sešitu a vlep si ho do školního sešitu Čj_Základní skadební dvojice_zápis do sešitu

· vyřeš si pracovní listy, hned vkládám i jejich řešení. Řešení použij k samostudiu učiva.

 

Čj_PL_Věta_SPN_33_zadání, Čj_PL_Věta_SPN_33_řešení, Čj_PL_Základní skladební dvojice_SPN_34_zadání, Čj_PL_Základní skladební dvojice_SPN_34_řešení

 

Matematika

· vkládám zde stránky k učivu od zlomku k desetinnému číslu, projdi si zadání, vyřeš si všechny PL. Vkládám hned i řešení PL. Řešení použij k samostudiu. M_od zlomku k desetinnému číslu_1-7, M_od zlomku k desetinnému číslu_1-7_řešení

 

· vyřeš PL na zlomky  M_zlomky_pl_zadani, řešení vložím v dalším pokynu.

· vyřeš test na ZLOMKY M_test_zlomky. Řešení odevzdej do 9.6.2020 ve škole.

· proveď kontrolu PL z minulého pokynu M_pl_zlomky1_reseni M_pl_zlomky2_reseni

 

PROCVIČ SI UČIVO: podívej i do starších pokynů v 5.A 

 

Vlastivěda

 • v tomto týdnu se vrátíme k Evropským státům a sousedním státům ČR
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 

 

Přírodověda

· v tomto týdnu se vrátíme k opakování učiva o člověku, projdi s vše, co bylo zadáno v minulých pokynech a probráno před karanténou

 

25. - 29.5.

- od tohoto týdne se při odkazu na starší úkoly dívejte na pokyny 5.A. Spojili jsme se, tudíž již zasíláme stejné pokyny. 

Český jazyk

 • vracím se k pokynu č. 2, budeme opakovat číslovky a slovní druhy
 • projdeme si v učebnici cvičení na str. 133-139
 • vyřeš pracovní listy Čj_SP_Číslovky1 a Čj_SP_Číslovky2, řešení ke kontrole vložím do pokynu č. 11 Cj_sp_cislovky1      Cj_sp_cislovky2
 • projdi si odkazy k online procvičování v minulých pokynech

Matematika

 • tento týden se vracíme ke ZLOMKŮM, projdeme si cvičení v učebnici na str. 48 – 55
 • budeme se věnovat zlomkové zdi, budeme si s ní hrát. Podívej se i na vloženou prezentaci.  M_zlomkova_zed       M_zlomkova-zed_tisk
 • pro zvídavé studenty vkládám zajímavý studijní materiál o zlomcích, netisknu, vloženo jako příloha na webu a v emailu  M_zlomky_studijni-material_pro-zvidave
 • vyřešíme si pracovní listy M_SP_Zlomky_1 a M_SP_Zlomky_2, řešení těchto PL vložím v příštím pokynu  M_sp_zlomky_1   M_sp_zlomky_2
 • dodej mi všechny práce z pokynů 1-9, které byly zadány k odevzdání
 • procházej si odkazy k procvičení učiva z minulých pokynů

Odkazy k procvičování zlomků – projdi si všechna cvičení

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid

 

Vlastivěda

 • v tomto týdnu se vrátíme k Evropským státům a sousedním státům ČR
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 • Vypracovat referát o místě, které jsi navštívil v Evropě (např. dovolená, výlet, zájezd). Pokud jsi nikdy neopustil Českou republiku, vyber si zajímavé město, které bys chtěl navštívit. Uveď o místě všechny základní informace. Doplň osobními poznatky z místa. Vlož fotografie. Úkol můžeš splnit formou prezentace nebo textu. Pokud nemáš možnost vytisknout, pošli mi elektronicky vypracovaný referát
 • zopakuj si státy Evropy a jejich hlavní města a kraje v ČR i s krajskými městy. Budeš umět vše ukázat na mapě a zpaměti říkat hlavní města nebo krajská města.

 

Přírodověda 

 • v tomto týdnu se vrátíme k opakování soustav

Angličtina

Aj5-ab-pokyn-8

18. - 22.5.

ČESKÝ JAZYK

Prisudek-slovesny  Podmet-nekolikanasobny

MATEMATIKA

Nasobeni-desetinnych-cisel  Porovnavani-desetinnych-cisel

PŘÍRODOVĚDA

str. 65 - nastudovat NERVOVOU SOUSTAVU

VLASTIVĚDA

str. 63 - nastudovat HOSPODÁŘSTVÍ a OBYVATELSTVO 

11.5.- 15.5.

ČESKÝ JAZYK

nadpis do sešitu: PODMĚT NĚKOLIKANÁSOBNÝ A NEVYJÁDŘENÝ

- str. 181 - žlutý rámeček přepsat.

- str. 180/1 (O Pošťácké pohádce) - Vyhledat v barevně vyznačených větách NĚKOLIKANÁSOBNÝ podmět - napsat do sešitu pod sebe vždy jen vyhledaný podmět. Např. z věty "Moji kamarádi jsou Lenka, Pepa, Katka a Monika." vypíšete Lenka, Pepa, Katka a Monika. To celé je několikanásobný podmět.

- str. 181/2

MATEMATIKA

- str. 150/4,7

- str. 96/3,6

PŘÍRODOVĚDA

- str. 64: přečíst a učit se SMYSLOVOU SOUSTAVU

VLASTIVĚDA

- str. 61-62: přečíst a učit se ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ

4.5. - 7.5.

ČESKÝ JAZYK

- str. 179/cv. 3

- str. 179/cv. 4

- pracovní list (opakování "stavby věty" ze 4. ročníku)

Img_20200504_092714

MATEMATIKA

- str. 151/cv. 14

- pracovní listy - převody jednotek, výpočet obsahu (geometrie)

Img_20200504_090821

Img_20200504_090650

VLASTIVĚDA

- str. 60 - naučit se PODNEBÍ

PŘÍRODOVĚDA

- str. 63 - naučit se KOŽNÍ SOUSTAVU.

- https://www.youtube.com/watch?v=h0L62c1w6Wc - Byl jednou jeden život KŮŽE

27.4. - 30.4.

ČESKÝ JAZYK

Nadpis do sešitu: PŘÍSUDEK SLOVESNÝ A JMENNÝ SE SPONOU

- zápis: učebnice str. 179/žlutý rámeček

- str. 179/cv. 2 - napsat slova z levého sloupce s vhodným slovem z pravého sloupce a použít sloveso být (např. knížka je napínavá)

- str. 180/cv. 5a - do sešitu napsat jen skladební dvojici a vedle do závorky druh přísudku - slovesný nebo jmenný se sponou, např. tatínek je redaktor (jmenný se sponou), děti přinesly (slovesný) 

Vše je stručně vysvětleno v žlutém rámečku, který si děti zapíší do sešitu. 

MATEMATIKA

- opakovat desetinná čísla

- str. 88/cv. 12

- str. 89/cv. 16 - př. koláč  8 Kč 70 hal = 8,7 Kč. 

- str. 91/cv. 31 

- str. 91/ cv. 32 (slovní úloha)

Procvičujte pravidelně český jazyk (5. ročník - podmět a přísudek) a matematiku (desetinná čísla, opakování písemného dělení apod..) na www.onlinecviceni.cz 

VLASTIVĚDA

- učebnice str. 57 - 59 (naučit se VODSTVO)

PŘÍRODOVĚDA

- učebnice str. 62 (naučit se VYLUČOVACÍ SOUSTAVU)

UČIVO (20.4. – 24.4.)


ČESKÝ JAZYK
- Učebnice str. 177/cv. 3b
- Učebnice str. 177/cv. 4


MATEMATIKA
- Prostudovat v učebnici str. 86 – 87
- na http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/ si prostudujte videa na str. 51 – 54
- Do sešitu str. 87/cv. 4 a 5 a slovní úlohu str. 87/cv. 8


Procvičuje pravidelně český jazyk a matematiku na www.onlinecviceni.cz

PŘÍRODOVĚDA
- Opakovat dosud probrané soustavy (dýchací, trávicí, oběhová) na test


VLASTIVĚDA
- V učebnici na str. 54 – 56 nastudovat polohu a povrch Evropy.

UČIVO (7.4. - 17.4)

Český jazyk

Opakovat a procvičovat základní skladební dvojice.

Do sešitu nadpis SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM.

Přepsat z učebnice jen 1. žlutou tabulku na str. 176

Str. 177/3.a – vypracovat do sešitu a poslat nebo přinést na papíře do školy.

Matematika

Pracovní listy velikonoce, osová souměrnost (motýl)

Přírodověda

Učebnice str. 60 - 61 – naučit se trávicí soustavu.

Zápis do sešitu viz příloha – vytisknout, barevně podtrhnout a nalepit, nebo přehledně přepsat.

Dva pracovní listy ke trávicí soustavě – vypracovat s pomocí učebnice a vlepit do sešitu (neposílat, nenosit).

Kdo má možnost, prosím vyfotit vypracovaná cvičení a pracovní listy z českéhojazyka i matematiky a poslat na e-mail coufalikovam@zsnadrazni.eu, nebo nosit do školy do 21. 4.

UČIVO (30.3. - 5.4.)

Český jazyk

Zápis do sešitu:

Základní skladební dvojice

Členy základní skladební dvojice se nazývají PODMĚT a PŘÍSUDEK.

Podmět je vyjádřen nejčastěji podstatným jménem v 1. pádě (ptáme se Kdo? Co?). Přísudek bývá nejčastěji vyjádřen určitým slovesným tvarem (ptáme se Co dělá?)

Dále přepsat z učebnice:

-          žlutou tabulku z učebnice na str. 166 – pokračuje na str. 167.

-          str. 168 žlutou tabulku dole.

Vypracovat:

-          Str. 167/cv. 3 – přepsat do sešitu. Doplnit vynechaná písmena a podmět podtrhnout rovnou čarou, přísudek vlnovkou (např. „Kluci přinesli z lesa dříví.“).

-          Str. 169/cv. 5 (změna zadání):

1. ústně procvičujte každou větu, např. „Martina našla míček“ – určíme podmět a přísudek (Martina našla) a zeptáme se (Co našla? - míček).

2. Vyberte si šest vět a napište do sešitu z každé jen základní skladební dvojici.

Dále, pokud máte možnost, podívejte se na užitečné stránky pro vysvětlení a procvičení učiva: https://youtu.be/x31iPJJwL64

Matematika

Kdo má možnost, pozorně si projděte videa Matýskovy matematiky:

http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/video/str-21/

Učebnice str. 48 – 49(tučně napsaná cvičení vypracovat do sešitu nebo na papír).

Nadpis do sešitu ZLOMKY

-          Cv. 1 přečíst – opakování zápisu a čtení zlomků

-          Cv. 2 napsat již pouze výsledné zlomky

-          Cv. 3 číst zlomky

-          Cv. 4 vypočítat a odpovědět  

-          Cv. 5 zápis podle modré tabulky u cvičení, vypočítat, odpovědět

-          Cv. 6  počítat

-          Cv. 9 přepsat tabulky a doplnit (jde o stejný postup výpočtu jako u cv. 6)

-          Cv. 11 a 12 ústně

-          Cv. 13 vypočítat

pracovní list ke zlomkům (viz. příloha) je k vyzvednutí i ve škole!!!

Přírodověda

Učebnice str. 59 – naučit se oběhovou soustavu. Zápis do sešitu viz. příloha – vytisknout, doplnit a nalepit, nebo přepsat. Je k vyzvednutí i ve škole!!!

1. UČIVO 

ČESKÝ JAZYK:

Číslovky

Přečíst, doučit a procvičit - http://www.ucirna.cz/cestina/cislovky_obecne_informace.php

prostudovat všechny části a splnit všechna cvičení: obecné informace, druhy, skloňování, souhrnné cvičení.

Učebnice str. 139/ cv. 2str. 143/ cv. 2str. 144 (celá tabulka) - vše vypracovat do sešitu (na papír)

https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy- hravé procvičování


Pády !!! - kdo neumí, DOUČIT PROCVIČOVAT:

http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_pad.php

https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-pady - 
hravé procvičování (pexeso, rozřazovačka, rozbory, tetris)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=
show&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=
04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na&topic=
02.+P%C3%A1dy+podstatn%C3%BDch+jmen#selid
 - 
neustále procvičovat


LITERATURA: přečíst další knihu do čtenářského deníku


MATEMATIKA: 

na stránce http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-1-dil/ procvičovat:  

dělení dvojciferným číslem - str. 46 a str. 47 - postupně všechna videa (po pochopení sami vyzkoušet výpočet)

převody plošných jednotek - str. 29 a 30 - taky postupně všechna videa pro pochopení a procvičení

dále: https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-delky - vysvětlení a zábavné procvičování jednotek délky
          https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednotky-obsahu - vysvětlení a zábavné procvičování jednotek obsahu

Do sešitu nebo na papír pak vypočítat tyto příklady z učebnice matematiky:

str. 75/ cv. 6, str. 76/ cv. 15, str. 78/ cv. 23
str. 83/ cv. 1, str. 84/cv. 10PŘÍRODOVĚDA:

Opakovat KOSTI, SVALY, DÝCHACÍ SOUSTAVU (učebnice a pracovní listy v sešitě.

Odkazy - Byl jednou jeden život:

https://www.youtube.com/watch?v=wR0fRqRY0Ok
https://www.youtube.com/watch?v=3FjgFvKWTK4
https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbEVLASTIVĚDA

Opakovat sousední státy ČR - SLOVENSKO, POLSKO, RAKOUSKO, NĚMECKO (učebnice a pracovní listy v sešitě) 


​ANGLIČTINA 
- Najdete na stránkách třídy 5.A

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00