Uvolňování mimořádných opatření

Od 8. 6. 2020 je umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Z důvodů přípravy organizace vzdělávání žádáme všechny rodiče o vyjádření své vůle vyplněním dokumentu: Dopis-rodicum-2-stupne v termínu do 2. 6. 2020.

Při nástupu je nutné odevzdat "čestné prohlášení" (k tisku zde: Cestne-prohlaseni)

Od 27. 5. 2020 došlo ke změně pokynu MŠMT. K náhlednutí zde:Ochrana_zdravi_zs_aktualizace-1

Od 11. 5. 2020 probíhá příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školu.   Organizace a základní pravidla provozu školy v období od 11. 5.2020 jsou zde: Organizace-vzdelavacich-aktivit-od-11-5-docx

Od 25. 5. 2020 probíhá vzdělávání žáků 1.. stupně. aktuálně probíhá vzdělávání v 6 školních skupinách v dopoledním bloku (8.00 - 11.40) a jedna školní skupina pokračuje v odpoledním bloku vzdělávání.  Rozdělení do skupin a přídělení prostorů jsou zde: Urceni-skupin-a-prideleni-prostoru-k-uzivani. provoz probíhá dle pokynu ředitele školy: Organizace-vzdelavacich-aktivit-od-25-5

Přítomnost všech žáků musí být v souladu s pokynem MŠMT " Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020" a žáci jsou povinni dodržovat. Hygienicka-a-organizacni-pravidla

Informace ředitele školy k hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

dne 27. 4. 2020 nabyla platnosti vyhláška č.211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Úplné znění zde: 211-2020.

Upřesnění k §1, odst. 1b, bude zveřejněno.

Výuka v době mimořádného opatření

Vážení rodiče,

Podklady k domácí přípravě žáků jsou k dispozici v záložce "stránky tříd", případně na bakalářích:

Případně budou podklady k dispozici na vrátnici školy vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 9.00 do 11.00. Organizace výdeje podkladů bude zabezpečena tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Doporučujeme pravidelnou přípravu. V případě nejasností kontaktujte vyučujícího na emailové adresy, které jsou uvedeny v záložce "kontakty"                                                                                                         http://www.zsnadrazni.eu/kontakty/kontakty-na-ucitele

Odkazy na důležité weby

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/ 
 
Web MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html 
 
Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/ 
 
Web Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV 
 
Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

 

Projekt ZŠ Nádražní

Název projektu: ZŠ Nádražní

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004050

Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce a dovybavení odborných učeben základní školy Ostrava, Nádražní 117. Bude se jednat o dvě PC učebny, učebnu prvouky, fyziky, chemie, poradenského a kariérového pracoviště, školní kuchyňky, učebny pracovních činností, jazykové učebny, učebny přírodopisu a zeměpisu. Dále bude upraveny toalety tak, aby byly bezbariérové. Dobudována bude vnitřní konektivita, bude vysázena zeleň a instalovány lavičky.

„Projekt je realizován zřizovatelem školy, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz“

Od 5.2.2020 začala realizace projektu na škole. V průběhu realizace probíhají stavební práce ve škole a dočasně je snížen uživatelský komfort dotčených prostor (hluk, prach aj.). Zároveň došlo k drobným změnám v organizaci učeben. Za všechny vzniklé komplikace se předem omlouváme.

 

 

Nabízíme

Čeština pro cizince

Pod vedením odborného konzultanta Mgr. Lindy Vašínkové probíhají na naší škole kurzy "Čeština pro cizince" pro žáky základních škol. Tel. kontakt : 596 116 289

Pondělí a úterý 13:30 - 15:00 hodin.

Spolupráce s mateřskými školami

V letošním školním roce pokračuje spolupráce s nejbližšími mateřskými školami z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Boxerská akademie Ostrava

Již druhým rokem spolupracujeme s Boxerskou akademií Ostrava, kdy žáci trénují přímo ve škole a využívají k regeneraci nově vybudovanou saunu. Více v sekci Sport.

Box

Elité Ostrava, z.s.

Dlouhodobě spolupracujeme s  úspěšným klubem zaměřující se na mažoretkový sport.

Více v sekci Sport

Elite-logo

Ekoškola

Základní škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ekoškola, v roce 2017 obhájila titul Ekoškola již potřetí.

Více v sekci Ekoškola

Eko-znak

Školní poradenské pracoviště

I v době mimořádných opatření je zde pro vás Školní pedagogické pracoviště. Svou pomoc nabízí speciální pedagog, sociální pedagog i školní psycholog. V případě zájmu nás kontaktujte viz levé menu Školní poradenské pracoviště (ŠPP) kontakty.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00