O škole

Základní informace

Základní škola sídlí nedaleko centra Ostravy ve dvou budovách. Historická část školy má statut kulturní památky a sídlí v ní 1. stupeň se školní družinou a novější část školy, ve které jsou umístěny učebny 2. stupně a většina odborných učeben. Areál druhého stupně školy je bezbariérový.  Ve škole se nacházejí  2 tělocvičny vybavené na gymnastiku a míčové hry, v malé tělocvičně je vybudován boxerský ring, který je využíván ve spolupráci s klubem Boxing Ostrava pro volnočasové aktivity v rámci Boxerské akademie.

Základní škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pod názvem „Vzdělávání pro život - dobrý start do života". Program podporuje výuku anglického jazyka od. 1. ročníku, druhý cizí jazyk – němčina, je vyučován od 7. ročníku. Rodiče žáků si mohou zvolit vzdělávání svých dětí buď ve „sportovní třídě“ – s rozšířenou výukou tělesné výchovy a volitelným předmětem sportovní hry nebo v „běžné“ třídě, kde je posílená časová dotace českého jazyka a matematiky.

Na škole je zřízeno školní pedagogické pracoviště (s pozicemi školní psycholog, školní asistent, speciální a sociální pedagog), které slouží k realizaci péče o děti se specifickými vývojovými poruchami, k reedukaci specifických poruch učení, k péči o nadané žáky atd. Škola se zapojuje i do mezinárodních projektů (např. Erasmus +), v jejichž rámci probíhají výměnné pobyty žáků na partnerských školách. Součástí školy je školní družina, která nabízí zájmové vzdělávání pro žáky školy i o prázdninách. Na škole působí řada zájmových kroužků pod vedením našich pedagogů - sportovní, ekologický, výtvarný, modelářský, stolní tenis a hudební. Zároveň  v naší tělocvičně mohou dětí navštěvovat zájmové útvary mažoretek, volejbalu a boxu, které organizují spolupracující organizace. 

Čeština pro cizince

Na naší škole probíhají kurzy "Čeština pro cizince" pro žáky základních škol, každé pondělí a středu v prostorách školy. Pod vedením odborného konzultanta Mgr. Ivany Šmídové. Tel. kontakt : 603 916 730

Spolupráce s mateřskými školami

V letošním školním roce pokračuje spolupráce snejbližšími mateřskými školami z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Boxerská akademie Ostrava

Již druhým rokem spolupracujeme s Boxerskou akademíí Ostrava, kdy žáci trénují přímo ve škole a využívají k regeneraci nově vybudovanou saunu. Více v sekci Sport.

Box

 Elité Ostrava, z.s.

Elite-logo

Více v sekci Sport

Referenční list

Referencni_list

více zde: Refencni-list-text

Projekty

Základní škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ekoškola,  v roce 2017 obhájila titul Ekoškola již potřetí. 

Eko-znak

Více zde: Ekoskola-v-moravskoslezskem-kraji

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o. je od 1.9.2016 zapojena do projektu

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

r.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212,
jehož realizátorem je Statutární město Ostrava. Vámci projektu je od 1.9.2016 zřízeno na škole Školní poradenské pracoviště

Škola se stala příjemcem části dotace z projektu:

Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře.

Škola se stala úspěšným žadatelem grantového projektu:

Jazyky pro každého

Škola se zapojila do projektů:

Modernizace vzdělávání na základní škole

EUpenizeskolam.cz - škola byla zapojena do výzvy EU peníze školám.
Od 1. 8. 2011 do 31. 1. 2014. Rozpočet: 1 821 635 Kč

Comenius Olympics

Projekt partnerství škol s názvem Comenius Olympics, jenž je založen na spolupráci několika škol z evropských zemí, konkrétně České republiky, Turecka, Ukrajiny a Německa.

eTwinning

Spolupráce evropských škol

Podpora podnikavosti žáků v oblasti podnikavosti a inovativnosti ZŠ

Informace o projektu: www.vyukapodnikavosti.cz

Projekt Harmonie - etická výchova ve škole

Projekty za podpory Statutárního města Ostrava!!!

Naše škola se stala úspěšným žadatelem grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí:

Příroda na dotek – Malé školní arboretum

Hodina Pohybu Navíc

Projekt je zaštítěn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou Unií Sportu a dalším.

Cesty za poznáním

Projekt byl realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Fb Tw Yt Ig

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00