Výuka v době mimořádného opatření

Vážení rodiče,

Podklady k domácí přípravě žáků jsou k dispozici v záložce "stránky tříd", případně na bakalářích:

Případně budou podklady k dispozici na vrátnici školy vždy v úterý a ve čtvrtek v době od 9.00 do 11.00. Organizace výdeje podkladů bude zabezpečena tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Doporučujeme pravidelnou přípravu. V případě nejasností kontaktujte vyučujícího na emailové adresy, které jsou uvedeny v záložce "kontakty"                                                                                                         http://www.zsnadrazni.eu/kontakty/kontakty-na-ucitele

Uzavření školy z důvodu prevence šíření koronaviru

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11.3. zrušit kvůli koronaviru výuku v základních, středních a vyšších odborných školách s platností od 11.března 2020 do odvolání.

Aktuální informace budou na webových stránkách školy.

Aktuality

Vážení rodiče, 
 
Na základě doporučení Krajské hygienické stanice MSK ze dne 27. 02. 2020 jsme, z důvodu zvyšujícího se rizika zavlečení infekce koronavirem na území MS kraje, zavedli ve škole zvýšená preventivní protiepidemická opatření. Žáci byli poučeni o  nutnosti zvýšené hygieny, o zákazu sdíleného pítí a jídla.
 
Zároveň Vás žádáme, abyste i Vy poučili své děti o nutnosti zvýšené osobní hygieny a zákazu sdíleného požívání tekutin a jídla se svými spolužáky. 
 
Vyzýváme rodiče, kteří se se svými dětmi vrací z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. (Viz. odkazy níže.)

Odkazy na důležité weby

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/ 
 
Web MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html 
 
Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/ 
 
Web Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV 
 
Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Projekt ZŠ Nádražní

Název projektu: ZŠ Nádražní

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004050

Popis projektu: Cílem projektu je rekonstrukce a dovybavení odborných učeben základní školy Ostrava, Nádražní 117. Bude se jednat o dvě PC učebny, učebnu prvouky, fyziky, chemie, poradenského a kariérového pracoviště, školní kuchyňky, učebny pracovních činností, jazykové učebny, učebny přírodopisu a zeměpisu. Dále bude upraveny toalety tak, aby byly bezbariérové. Dobudována bude vnitřní konektivita, bude vysázena zeleň a instalovány lavičky.

„Projekt je realizován zřizovatelem školy, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz“

Od 5.2.2020 začala realizace projektu na škole. V průběhu realizace probíhají stavební práce ve škole a dočasně je snížen uživatelský komfort dotčených prostor (hluk, prach aj.). Zároveň došlo k drobným změnám v organizaci učeben. Za všechny vzniklé komplikace se předem omlouváme.

Světový den Ekoškol - Štafetová výzva 2019

Každoročně slavíme Den Ekoškol. Naše škola již třikrát obhájila titul Ekoškola, proto jsme se rozhodli, že Světový den Ekoškol budeme slavit s dalšími školami a to  se ZŠ Litovel, ZŠ a MŠ Hrabová a  ZŠ Hulín. Bylo to krásné a inspirativní setkání čtyř škol u nás v Ostravě.

Zahájení se ujali zástupci ekotýmu. Po malém pohoštění a prohlídce školy se skupinky dětí vydaly na quest do oblasti Landeku. Jedná se o hledání cesty podle veršovaných hádanek a vyluštění tajenky.
Následně jsme natočili společné video, kterým jsme ostatním Ekoškolám dali vědět, co si myslíme, co nás společně trápí na stavu dnešního environmentálního prostředí a co bychom změnili, kdybychom měli neomezenou moc. Kouzelný prsten sice nemáme, ale naše nápady byly  inspirativní.
Bylo to příjemné setkání a den, kdy jsme si mohli vzájemně vyměnit své zkušenosti, poznatky a rady.
Den, kdy jsme mohli ukázat svému okolí, co vše jsme dokázali, jak fungujeme a co to znamená být Ekoškolou.

Provoz školního hřiště v projektu Otevřená hřiště v MOaP IV. je ukončen dne 15.10.2019.


Ostrava

Nabízíme

Čeština pro cizince

Pod vedením odborného konzultanta Mgr. Lindy Vašínkové probíhají na naší škole kurzy "Čeština pro cizince" pro žáky základních škol. Tel. kontakt : 596 116 289

Pondělí a úterý 13:30 - 15:00 hodin.

Spolupráce s mateřskými školami

V letošním školním roce pokračuje spolupráce s nejbližšími mateřskými školami z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Boxerská akademie Ostrava

Již druhým rokem spolupracujeme s Boxerskou akademií Ostrava, kdy žáci trénují přímo ve škole a využívají k regeneraci nově vybudovanou saunu. Více v sekci Sport.

Box

Elité Ostrava, z.s.

Dlouhodobě spolupracujeme s  úspěšným klubem zaměřující se na mažoretkový sport.

Více v sekci Sport

Elite-logo

Ekoškola

Základní škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ekoškola, v roce 2017 obhájila titul Ekoškola již potřetí.

Více v sekci Ekoškola

Eko-znak

Školní pedagogické pracoviště

I v době mimořádných opatření je zde pro vás Školní pedagogické pracoviště. Svou pomoc nabízí speciální pedagog, sociální pedagog i školní psycholog. V případě zájmu nás kontaktujte 

Školní pedagogické pracoviště

I v době mimořádných opatření je zde pro vás Školní pedagogické pracoviště. Svou pomoc nabízí speciální pedagog, sociální pedagog i školní psycholog. V případě zájmu nás kontaktujte 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00