Výchovné poradenství

Výchovný poradce – kontakt, konzultace

Mgr. Lumír Orava

oraval@zsnadrazni.eu

pondělí 14:00-15:00

kdykoli po přechozí domluvě

Výchovný poradce poskytuje informace v oblasti:

Volba povolání
 
- vede poradenskou činnost pro rodiče a žáky 
- spolupracuje s třídními učiteli 
- spolupracuje s ÚP - info. střediskem pro volbu povolání 
- informuje o přijetí žáků na SŠ, o žácích, kteří nedokončili ZŠ, ... 
- informuje o středních školách 
- zodpovídá za odeslání přihlášek na střední školy 

V oblasti práce s žáky 
- pomáhá třídním učitelům řešit výchovné a výukové problémy 
- shromažďuje podklady pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření v PPP 
- spolupracuje s rodiči 

Specifické oblasti 
- ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky 
- sleduje projevy sociálně patologických jevů a navrhuje nápravná opatření 
- spolupracuje s dalšími složkami: PPP, Krizové centrum pro rodinu a děti, pediatři, Policie ČR, ... 

Pedagogicko psychologická poradna 

adresa: 
17. 
listopadu 1123, Ostrava Poruba 
telefony: 553 810 750-51, 553 810 758
e-mail: posta-poruba@PPP-Ostrava.cz
web: http://www.ppp-ostrava.cz/ 

psycholog: Mgr. Kateřina Kaletová
pedagog: Mgr. Anna Otýpková

Pedagogicko psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol. 

O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte nebo zletilý klient sám. Objednání je možné telefonicky i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí. 

Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů. Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy. Poskytované služby jsou bezplatné.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00