Pokyn č. 12 - je součástí posledního pokynu do ostatních předmětů

Pokyn č. 11 - do 19.6.2020

POKYN Č. 11

Skupina pí Vašinkové

Blíží se konec školního roku a někteří z vás ještě nemají vypracovány všechny úkoly z období distanční výuky. Využijte tedy tento týden k jejich dokončení a odeslání na již známou adresu vasinkoval@zsnadrazni.eu

Termín odevzdání je 21. 6. 2020

Skupina pí Horečkové

V tomto týdnu se budeme věnovat denním aktivitám. Vypracujeme si pracovní list ze starého pokynu - MY DAY - MŮJ DEN.

Dodejte mi všechny práce, které jste mi ještě neodevzdali.

Termín dodání je 19.6.2020.

Pokyn č. 10 - do 14.6.2020

POKYN č. 10 – 5.AB – ANGLICKÝ JAZYK – do 14.6.2020

Skupina pí Vašinkové

Pracovní list v příloze - píseň  Aj_skupina-pi-vasinkove_pl

 

 

Skupina pí Horečkové

1. Stále budeme procvičovat určování času a denní aktivity podle učebnice a pracovního sešitu U4A-C.

2. Opět hodiny – převod digitálního času. Vkládám test, který vyřeš a odevzdej do úterý 16.6.2020. Aj_skupina-pi-horeckove_hodiny_digitalky_test

ODKAZ K PROCVIČENÍ POSLEDNÍHO UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html

ODKAZ K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html

https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-date-exercises.html

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1648

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/time.htm

UPOZORNĚNÍ

Na této stránce je naše učebnice. Najdeš zde všechny poslechy, cvičení, slovíčka.  

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Pokyn č. 9 - do 7.6.2020

POKYN č. 9 – 5.AB – ANGLICKÝ JAZYK – do 7.6.2020

Skupina pí Vašinkové

http://www2.arnes.si/~oskksavokl2/ura2.htm

https://www.vocabulary.cl/Games/Daily_Routines.htm

Doplnit cvičení v příloze. Skupina-pi-vasinkova_dopln-vety 

 Skupina pí Horečkové

1. Stále budeme procvičovat určování času a denní aktivity podle učebnice a pracovního sešitu U4A-C.

2. Vkládám PL na opakování slovesa být. PL vyřeš a odevzdej ve škole do úterý 9.6.2020.Skupina-pi-horeckove_aj_sloveso-byt_pritomny-cas_doplnovani

3. Chci vědět, jak jsi zvládl hodiny. Vkládám test, který vyřeš a odevzdej do úterý 9.6.2020. Skupina-pi-horeckove_aj_test_hodiny

ODKAZ K PROCVIČENÍ POSLEDNÍHO UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html

ODKAZ K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html

https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-date-exercises.html

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1648

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/time.htm

UPOZORNĚNÍ

Na této stránce je naše učebnice. Najdeš zde všechny poslechy, cvičení, slovíčka.  

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Pokyn č. 8 - do 31.5.2020

POKYN č. 8 – 5.AB – ANGLICKÝ JAZYK – do 31.5.2020

ODKAZ K PROCVIČENÍ POSLEDNÍHO UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html

ODKAZ K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html

https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-date-exercises.html

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1648

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/time.htm

UPOZORNĚNÍ

Na této stránce je naše učebnice. Najdeš zde všechny poslechy, cvičení, slovíčka.  

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Pokyn č. 7 - do 24.5.2020

POKYN č. 7 – 5.AB – ANGLICKÝ JAZYK – do 24.5.2020

5.AB – skupina pí Vašinkové

Pro práci na PC je zde odkaz, stačí vyfotit a zaslat, pod poslechem jsou "Documents" kde lze stáhnou poslech i další úkoly k vypracování písemně v papírové podobě.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/my-dad

Skupina-pi-vasinkove_short-stories-my-dad-transcript

Skupina-pi-vasinkove_short-stories-my-dad-worksheet

5.AB – skupina pí Horečkové

1. Vybarvi si flashcards s denními aktivitami a aktivitami ve volném čase. Všechna slovíčka a vazby se nauč. Skupina-pi-horeckove_flashcards-daily-routines   Skupina-pi-horeckove_flashcards-free-time

2. Na papír popiš svůj den nebo týden. Použij co nejvíce aktivit z obrázků nebo z učebnice. Časy piš slovy. Zopakuj si dny v týdnu.

Př.: Every day I wake up at six o´clock.

On Monday I play football at half past three p.m.

Papír podepiš a odevzdej ve škole do 26.5.2020.

 

Pokud jsi mi ještě neodevzdal/a práce z minulých pokynů, odevzdej jen ty, u kterých je napsáno, že je máš odevzdat.

ODKAZ K PROCVIČENÍ POSLEDNÍHO UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html

ODKAZ K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html

https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-date-exercises.html

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1648

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/time.htm

UPOZORNĚNÍ

Na této stránce je naše učebnice. Najdeš zde všechny poslechy, cvičení, slovíčka.  

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Pokyn č. 6 - do 17.5.2020

POKYN č. 6 – 5.AB – ANGLICKÝ JAZYK – do 17.5.2020

5.AB – skupina pí Vašinkové

  1. Jelikož v neděli jsme slavili Den matek, vkládám 2 pracovní listy. Vše o babičce a mamince.

Vyplň a odevzdej do 19.5.2020.

 

5.AB – skupina pí Horečkové

1. Jelikož v neděli jsme slavili Den matek, vkládám 2 pracovní listy. Vše o babičce a mamince.

Vyplň a odevzdej do 19.5.2020.

Přílohy pro obě skupiny

All-about-my-mom

All-about-my-grandma

 

 

Pokud jsi mi ještě neodevzdal/a práce z minulých pokynů, odevzdej jen ty, u kterých je napsáno, že je máš odevzdat.

ODKAZ K PROCVIČENÍ POSLEDNÍHO UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html

ODKAZ K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html

https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-date-exercises.html

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1648

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/time.htm

UPOZORNĚNÍ

Na této stránce je naše učebnice. Najdeš zde všechny poslechy, cvičení, slovíčka.  

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Pokyn č. 5 - do 10.5.2020

POKYN č. 5 – 5.AB – ANGLICKÝ JAZYK

5.AB – skupina pí Vašinkové

  1. Slovíčka Unit 4B -My day, str. 42
  2. Pracovní list v příloze - skupina pí Vašinkové_PL_denní činnosti Skupina-pi-vasinkove_pl_denni-cinnosti

 

5.AB – skupina pí Horečkové

1. Vkládám zde řešení cvičení 6b ze strany 41 v učebnici, které sis vlepil/a do sešitu školního. Proveď kontrolu a oprav chyby. Skupina-pi-horeckove_ucebnice-str-41-cv-6b-vlepeno-v-sesitu-reseni

2. Vkládám řešení z minulého pokynu - Pracovní sešit – str. 33 cv. 4 a 5 – proveď kontrolu a oprav chyby.   Skupina-pi-horeckove_reseni-v-pracovnim-sesitu_-str-33

3. Projdi si slovní zásobu 4B str. 83, přepiš slovíčka do slovníku, nauč se je.

4. Učebnice str. 42 – MY DAY - projdi si denní aktivity (výslovnost na stránce OUP-odkaz úplně dole), zpracovala jsem ji do pracovního listu skupina pí Horečkové_MŮJ DEN_vlep do sešitu_učebnice str. 42. Tento PL rozděl na dvě A5, přelož věty do češtiny a vlep do školního sešitu. V příštím pokynu vložím řešení ke kontrole.   Skupina-pi-horeckove_muj-den_vlep-do-sesitu_ucebnice-str-42

5. Pracovní sešit str. 34 cv. 1,2 – vyřeš tato dvě cvičení.

Pokud jsi mi ještě neodevzdal/a práce z minulých pokynů, odevzdej jen ty, u kterých je napsáno, že je máš odevzdat.

ODKAZ K PROCVIČENÍ TOHOTO UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html

ODKAZ K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA:

https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html

https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-date-exercises.html

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1648

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/time.htm

UPOZORNĚNÍ

Na této stránce je naše učebnice. Najdeš zde všechny poslechy, cvičení, slovíčka.  

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Pokyn č. 4 - do 3.5.2020

POKYN č. 4 – 5.AB – ANGLICKÝ JAZYK

5.AB – skupina pí Vašinkové

1. Přiložený list slouží ke studiu učiva o předložkách – nastuduj a doplň cvičení. Tento list si vlep

do sešitu. Název listu je skupina pí Vašinkové_vlepit do sešitu a vyřešit cvičení. Nic neodevzdáváš. Skupina-pi-vasinkove_vlepit-do-sesitu-a-vyresit-cviceni

Cvičení, které součástí tohoto dokumentu, najdeš i na této adrese. https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

5.AB – skupina pí Horečkové

1. Vkládám zde řešení zadaných úkolů z pokynu č. 3 – proveď kontrolu v pracovním sešitu a oprav chyby

·        učebnice str. 40 cv. 2a – 1 It´s quarter past four. 2 It´s ten to eleven. 3 It´s half past two.

4 It´s five past eight. 5 It´s twenty-five to ten. 6 It´s twenty to three. 7 It´s twelve o´clock.

8 It´s quarter to one.

·        učebnice str. 41 cv. 3 – 1 twenty to four (3:40)  2 quarter to twelve (11:45)

3 five past eight (8:05)  4 half past two (2:30)  5 quarter past seven (7:15)  6 six o´clock (6:00)

·        pracovní sešit str. 32 cv. 2 – 1 It´s twelve o´clock.  2 It´s half past nine.  3 It´s two o´clock.

4 It´s quarter to eleven.  5 It´s ten past five.  6 It´s twenty to seven.  7 It´s twenty-five past three.

8 It´s one o´clock.  9 It´s ten to six.  10 It´s quarter past eight.  11 It´s half past ten. 

12 It´s five to four.

·        pracovní sešit str. 33 cv. 3 – 1 on   2 at   3 on   4 at   5 on   6 at   7 on   8 on   9 at   10 on

2. Cvičení 6b ze strany 41 v učebnici jsem připravila jako pracovní list. Tvoř věty podle vzoru. Napiš je na řádky a stránku pak vlep do sešitu školního. Skupina-pi-horeckove_-ucebnice-str-41-cv-6b_vlep-do-sesitu 

3. Pracovní sešit – str. 33 cv. 4 a 5 – podle vzoru doplň věty

4. Do slovníku si opiš všechna slovíčka z pracovního sešitu str. 83 – 4A

5. Doplň pracovní list s ciferníky. Pod ciferník napiš čas. Vše slovy. (vzor: 1. It´s half past one.) Název PL: skupina pí Horečkové_PL_U4A_HODINY2 - termín odevzdání je 30.4.2020 – odevzdej ve škole nebo pošli na email. adresu   hana.horeckova@zsnadrazni.eu     Skupina-pi-horeckove_u4a_pl_hodiny2

Malá pomůcka: Skupina-pi-horeckove_u4a_pomucka_hodiny_2listy

ODKAZ K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA: https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html

https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-date-exercises.html

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1648

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/time.htm

 

UPOZORNĚNÍ

Na této stránce je naše učebnice. https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Pokyn č. 3 - do 24.4.2020

POKYN č. 3 – 5.AB – ANGLICKÝ JAZYK

5.AB – skupina pí Vašinkové

V příloze jsou 2 pracovní listy k vyplnění a obrázek s vysvětlením, jak určovat hodiny.

Vypracovat pracovní listy (2) a odevzdat je pí učitelce Vašinkové do 24.4. Odevzdat buď přímo ve škole nebo poslat pí učitelce emailem. vasinkoval@zsnadrazni.eu  

Skupina-pi-vasinkove_hodiny_vysvetleni_vlepit-do-sesitu

Skupina-pi-vasinkove_pl_days-of-the-week-simple-reading-comprehension-reading-comprehension-exercises_24524

Skupina-pi-vasinkove_pl_telling-the-time-fun-activities-games-tests-warmers-coolers_3172

Zde odkazy k online procvičování:

https://agendaweb.org/vocabulary/days-months-date-exercises.html

https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html

5.AB – skupina pí Horečkové

1. Lekce U4A – NAUČ SE ŘÍKAT HODINY - učebnice str. 40 cv. 1 – poslechy najdeš na stránce OUP, Project 1, v části Audio (viz odkaz na učebnici níže) https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

2. Učebnice str. 40 cv. 2 a,b – zkus si napsat časy na papír. Nauč se otázku: Kolik je hodin? What´s the time, please?  Odpověď: It´s seven o´clock.

3. Učebnice str. 41 cv. 3 – poslouchej krátké texty. Když uslyšíš nějaký čas, zapiš ho na papír digitálně – poslech už víš, kde najít.

4. Do sešitu školního – žlutý - vlep zápis k hodinám. Rozstříhej si ho, aby se ti vše vlezlo na dvě strany. (název přílohy: skupina pí Horečkové_U4A_hodiny_zápis do sešitu)

Skupina-pi-horeckove_u4a_hodiny_zapis-do-sesitu

5. Pracovní sešit – str. 32 cv. 2 – napiš časy – nepoužívej číslice, piš slovy (např. It´s twenty-five past three.)

6. Pracovní sešit – str. 33 cv. 3 – doplň předložky onnebo at

7. Doplň pracovní list s ciferníky. Pod ciferník napiš čas. Vše slovy. (vzor: 1. It´s half past one.) Název PL: skupina pí Horečkové_PL_U4A_HODINY1- termín odevzdání je 24.4.2020 – odevzdej ve škole nebo pošli na email. adresu hana.horeckova@zsnadrazni.eu 

Skupina-pi-horeckove_pl_u4a_hodiny1

8. Doplň PL - skupina pí Horečkové_U4A_PL_hodiny-přepis na digitál. Termín odevzdání je 24.4.2020 – odevzdej ve škole nebo pošli na email. adresu hana.horeckova@zsnadrazni.eu

Skupina-pi-horeckove_u4a_pl_hodiny-prepis-na-digital 

ODKAZ K PROCVIČOVÁNÍ UČIVA: https://agendaweb.org/vocabulary/time-exercises.html

UPOZORNĚNÍ

Na této stránce je naše učebnice. https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Pokyn č. 2

POKYN č. 2 – 5.AB – ANGLICKÝ JAZYK

5.AB – skupina pí Vašínkové

Vypracovat pracovní list a odevzdat ho pí učitelce Vašinkové do 17.4. Odevzdat buď přímo ve škole nebo poslat pí učitelce emailem.

vasinkoval@zsnadrazni.eu

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/writing-practice-my-day-worksheet.pdf

stejný pracovní list máš i zde Aj-pi-vasinkova-writing-practice-my-day-worksheet

5.AB – skupina pí Horečkové

Doplňujte si pracovní sešit, slovníky a učivo procvičujte na internetu - stránky OUP.

UPOZORNĚNÍ

Na této stránce je naše učebnice. https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

Jsou tam všechny poslechy, procvičovací cvičení, gramatika. Projeď si vše, co je v lekcích U1, U2 a U3.

Tento týden společně začneme lekci U4.

Pokyn č. 1

Anglický jazyk
Skupina pí Vašínkové - procvičujte probrané učivo

https://agendaweb.org/grammar/alphabet-exercises.html

https://agendaweb.org/verbs/to-be-exercises.html

https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html

Skupina pí Horečkové - procvičujte probrané učivo, doplňte si slovníky, dopište opravy v testovém sešitu, doplňte chybějící cvičení, která nejsou poslechová, v pracovním sešitu UNIT 3.

https://agendaweb.org/grammar/alphabet-exercises.html

https://agendaweb.org/verbs/to-be-exercises.html

https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00