POZDRAV OD SPOLUŽÁKŮ

  

Hodnocení

Vážení rodiče, v současné době je v Bakalářích k dispozici hodnocení žáků ke 3. čtvrtletí školního roku 2019/2020. Toto hodnocení je Vám k dispozici pro Vaši informaci o návrhu známek na konečné hodnocení školního roku. Věnujte mu, prosím, pozornost. Zvláště u žáků, kteří mají v návrhu známku nedostatečnou (5) nebo hodnocení "neklasifikován/a" (N), nezačnou-li tito žáci aktivně pracovat v době distanční výuky, budou v měsíci září skládat opravnou nebo klasifikační zkoušku.

Přihlášení do Office 365

 • Přihlášení do Office 365

Všem žákům naší školy byl vytvořen účet do školního prostředí Office 365.


Důležité je první přihlášení, aby bylo možné distanční výuku spustit.

Přihlášení provedete na stránkách:

https://www.office.com/

Přihlašovací údaje jsou ve tvaru:

přihlášení: jmeno.prijmeni@zsnadrazni.eu

(např. Pepa  Strnad by měl přihlašovací údaje pepa.strnad@zsnadrazni.eu )

heslo: Covid.2020

 

Uvedené heslo je pro první vstup, pro následující přístupy si heslo změňte a uschovejte.

Pokyn č. 14 - do 26.6.2020

POKYN č. 14-5.A

Milí žáci a rodiče.

Zasílám Vám Pokyn č. 14 na období 22.-26.6.2020.

V pondělí 22.6.2020 musím uzavřít klasifikaci za 2. pololetí.Pokud mi ještě někdo chce odevzdat nějaké práce, má poslední možnost v pondělí 22.6.2020 v době od 12:00 do 12:30 hod. PO TOMTO TERMÍNU JIŽ ŽÁDNÉ PRÁCE NENOSTE ANI NEPOSÍLEJTE!!!

Tento Pokyn si můžete vyzvednout opět v úterý a ve čtvrtek. Jelikož si již nebudu přebírat Vaše práce, můžete si pro pokyn přijít v době mezi 9:00 – 11:00 hod.

V TOMTO POKYNU NALEZNETE I ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, KTERÉ MUSÍTE DO ŠKOLY PŘINÉST 30.6.2020 V PŘÍPADĚ, ŽE SI OSOBNĚ PŘIJDETE PRO VYSVĚDČENÍ. BUDU VÁS ČEKAT V 8:00 PŘED VCHODEM DO HISTORICKÉ BUDOVY. ZDRŽÍTE SE JEN CHVÍLI, PŘEDÁME SI VYSVĚDČENÍ A POMŮCKY, KTERÉ MÁTE VE ŠKOLE. UČEBNICE SI VYBERU JEN OD DĚTÍ, KTERÉ JIŽ V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE NEBUDOU NAVŠTĚVOVAT ZŠ NÁDRAŽNÍ. OSTATNÍ ODEVZDAJÍ UČEBNICE AŽ V ZÁŘÍ.

V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE JIŽ NEBUDU VAŠÍ TŘÍDNÍ UČITELKOU, PROTO SE 30.6.2020 UVIDÍME NAPOSLEDY.

Těším se na Vás. Vaše třídní učitelka Hana Horečková

INFORMACE k 30.6.2020   Cestne-prohlaseni     Pokyny-k-zaveru-skolniho-roku-1

Český jazyk

 • tento týden budeme procvičovat veškeré probrané učivo, využijeme k tomu webové odkazy ze starých pokynů – vrátíme se ke slovním druhům, psaní i-y, ě-je-mě-mně, s-, z-, vz-, určováni podmětu a přísudku, shodě přísudku s podmětem
 • v rámci slohové výchovy si zkusíme vyplnit poštovní poukázku typu A Cj_sloh_postovni-poukazka-a

Matematika

 

Vlastivěda

 • v tomto týdnu se vrátíme k Evropským státům a sousedním státům ČR https://online.seterra.com/cs/vgp/3007
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 • zopakuj si státy Evropy a jejich hlavní města a kraje v ČR i s krajskými městy. Budeš umět vše ukázat na mapě a zpaměti říkat hlavní města nebo krajská města.

 

Přírodověda

 • v tomto týdnu se vrátíme k opakování soustav od pokynu č. 2

Anglický jazyk

 

Skupina pí Vašinkové - Opakujte si probrané učivo a slovní zásobu.

Skupina pí Horečkové

Opakujte si probrané učivo a slovní zásobu. Využijte odkazy zveřejněné v minulých pokynech.

 

Pokyn č. 13 - do 19.6.2020

POKYN č. 13-5.A

Milí žáci a rodiče.

Zasílám Vám Pokyn č. 12 na období 15.-19.6.2020.

Spousta z Vás mi ještě neodevzdala všechny práce, které máte zaslat nebo odevzdat ke kontrole. Odevzdáváte jen ty práce, u kterých je to napsáno. Pracovní listy si vyřešíte, v příštím pokynu naleznete jejich řešení, provedete opravu a práce vložíte do složky nebo je vlepíte do sešitu (vše Vám podrobně píšu v pokynech).

Pokud nemáte možnost tisku doma, vše máte připraveno ve škole a můžete si vyzvednout každé úterý a čtvrtek v době od 12:00 do 12:30 hod.  Chci si materiály od Vás převzít osobně, proto volím toto časové rozmezí.

Sledujte Facebook, email a webové stránky naší třídy. Pokud máte s něčím problém, kontaktujte mě.

Studujte pilně, zodpovědně a svědomitě. Stýská se mi po Vás.

Vaše třídní učitelka Hana

 

Český jazyk

Matematika

 • vkládám pracovní listy Od zlomku k desetinnému číslu – str. 15-19, budeš sčítat a odčítat desetinná čísla a řešit slovní úlohy. Řešení vložím do dalšího pokynu.M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_str-18_19-jpeg-jpeg M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_str-16_17-jpeg M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_str-15
 • vkládám test na desetinná čísla, termín odevzdání je PÁTEK 19.6.2020     M_test_desetinna-cisla_odevzdej

Vlastivěda

 • v tomto týdnu se vrátíme k Evropským státům a sousedním státům ČR
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 • nezapomeň mi odevzdat testy z pokynu č. 6
 • STARÝ ÚKOL!!! – Vypracovat referát o místě, které jsi navštívil v Evropě (např. dovolená, výlet, zájezd). Pokud jsi nikdy neopustil Českou republiku, vyber si zajímavé město, které bys chtěl navštívit. Uveď o místě všechny základní informace. Doplň osobními poznatky z místa. Vlož fotografie. Úkol můžeš splnit formou prezentace nebo textu. Pokud nemáš možnost vytisknout, pošli mi elektronicky vypracovaný referát. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE BYL PÁTEK 24.4.
 • zopakuj si státy Evropy a jejich hlavní města a kraje v ČR i s krajskými městy. Budeš umět vše ukázat na mapě a zpaměti říkat hlavní města nebo krajská města.

 

Přírodověda

v tomto týdnu se vrátíme k opakování soustav od pokynu č. 2

Pokyn č. 12 - do 14.6.2020

POKYN č. 12-5.A

Milí žáci a rodiče.

Zasílám Vám Pokyn č. 12 na období 8.-14.6.2020.

Spousta z Vás mi ještě neodevzdala všechny práce, které máte zaslat nebo odevzdat ke kontrole. Odevzdáváte jen ty práce, u kterých je to napsáno. Pracovní listy si vyřešíte, v příštím pokynu naleznete jejich řešení, provedete opravu a práce vložíte do složky nebo je vlepíte do sešitu (vše Vám podrobně píšu v pokynech).

Pokud nemáte možnost tisku doma, vše máte připraveno ve škole a můžete si vyzvednout každé úterý a čtvrtek v době od 12:00 do 12:30 hod.  Chci si materiály od Vás převzít osobně, proto volím toto časové rozmezí.

Sledujte Facebook, email a webové stránky naší třídy. Pokud máte s něčím problém, kontaktujte mě.

Studujte pilně, zodpovědně a svědomitě. Stýská se mi po Vás.

Vaše třídní učitelka Hana

 

Český jazyk

 • vkládám řešení PL z pokynu č. 11 - Čj_SP_Podmět a přísudek_zadání. Název přílohy: Čj_SP_Podmět a přísudek_řešení. Proveď kontrolu. Cj_sp_podmet-a-prisudek_reseni
 • vkládám test na základní učivo o základních skladebních dvojicích. Název přílohy: Čj_test_základní skladební dvojice1 . Termín odevzdání testu ve škole je 15.6.2020.Cj_test_zakladni-skladebni-dvojice1
 • vracíme se k pokynu č. 4 – shoda přísudku s podmětem. Projdi si vše, co bylo k tomuto tématu zadáno v pokynu č. 4.
 • vyřešíme si v učebnici na str. 177 cv. 3,4
 • vyřeš si PL Čj_shoda přísudku s podmětem_SPN_37_ zadání a Čj_shoda přísudku s podmětem_SPN_38_ zadání. Řešení vložím do pokynu č. 13. Cj_shoda-prisudku-s-podmetem_spn_37_zadani      Cj_shoda-prisudku-s-podmetem_spn_38_zadani

Matematika

 • vkládám řešení PL na zlomky M_Zlomky_PL_zadání, proveď kontrolu a opravu. Název přílohy: M_Zlomky_PL_řešení    M_zlomky_pl_reseni
 • budeme řešit slovní úlohy se zlomky. Vložen máš PL se spoustou slovních úloh. Všechny vyřeš a výsledek si vyhledej v tabulce, uvedené písmeno doplň do tabulky k danému číslu SÚ. Vyjde ti tajenka. Řešení bude vloženo v dalším pokynu. Název přílohy: M_PL_SÚ se zlomky_zadání   M_pl_su-se-zlomky_zadani
 • jelikož jsme minulý týden nestihli projít všechny PL k učivu od zlomku k desetinnému číslu, budeme tento týden pokračovat.

PROCVIČ SI UČIVO:

PROCVIČ SI UČIVO O ZLOMCÍCH VE SLOVNÍCH ÚLOHÁCH.

Vlastivěda

 • v tomto týdnu se vrátíme k Evropským státům a sousedním státům ČR
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 • nezapomeň mi odevzdat testy z pokynu č. 6
 • STARÝ ÚKOL!!! – Vypracovat referát o místě, které jsi navštívil v Evropě (např. dovolená, výlet, zájezd). Pokud jsi nikdy neopustil Českou republiku, vyber si zajímavé město, které bys chtěl navštívit. Uveď o místě všechny základní informace. Doplň osobními poznatky z místa. Vlož fotografie. Úkol můžeš splnit formou prezentace nebo textu. Pokud nemáš možnost vytisknout, pošli mi elektronicky vypracovaný referát. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE BYL PÁTEK 24.4.
 • zopakuj si státy Evropy a jejich hlavní města a kraje v ČR i s krajskými městy. Budeš umět vše ukázat na mapě a zpaměti říkat hlavní města nebo krajská města.

 

Přírodověda

 • v tomto týdnu se vrátíme k opakování soustav od pokynu č. 2

Pokyn č. 11 - do 7.6.2020

POKYN č. 11-5.A

Milí žáci a rodiče.

Zasílám Vám Pokyn č. 11 na období 1.-7.6.2020.

Spousta z Vás mi ještě neodevzdala všechny práce, které máte zaslat nebo odevzdat ke kontrole. Odevzdáváte jen ty práce, u kterých je to napsáno. Pracovní listy si vyřešíte, v příštím pokynu naleznete jejich řešení, provedete opravu a práce vložíte do složky nebo je vlepíte do sešitu (vše Vám podrobně píšu v pokynech).

Pokud nemáte možnost tisku doma, vše máte připraveno ve škole a můžete si vyzvednout každé úterý a čtvrtek v době od 12:00 do 12:30 hod.  Chci si materiály od Vás převzít osobně, proto volím toto časové rozmezí.

Sledujte Facebook, email, Bakaláře a webové stránky naší třídy. Pokud máte s něčím problém, kontaktujte mě.

Studujte pilně, zodpovědně a svědomitě. Stýská se mi po Vás.

Vaše třídní učitelka Hana

 

Český jazyk

 • vracím se k pokynu č. 3, budeme opakovat větu a základní skladební dvojice
 • projdeme si v učebnici cvičení na str. 164-174
 • vyřeš pracovní list Čj_SP_Podmět a přísudek_zadání, řešení ke kontrole vložím do pokynu č. 12 Cj_sp_podmet-a-prisudek_zadani
 • proveď kontrolu PL z minulého pokynu Čj_SP_Číslovky1_řešení a Čj_SP_Číslovky1_řešeníCj_sp_cislovky1_reseni   Cj_sp_cislovky2_reseni
 • projdi si odkazy k online procvičování v minulých pokynech

Matematika

 • tento týden se vracíme k materiálům z pokynů č. 2 a 6 – od zlomku k desetinnému číslu 1-7, takže si opět projdi zadání a následná řešení
 • vyřeš PL na zlomky M_Zlomky_PL_zadání, řešení vložím v dalším pokynu  M_zlomky_pl_zadani
 • vyřeš test na ZLOMKY M_Test - zlomky. Řešení odevzdej do 9.6.2020 ve škole.M_test_zlomky
 • proveď kontrolu PL z minulého pokynu M_PL_Zlomky1, M_PL_Zlomky2  M_pl_zlomky1_reseni   M_pl_zlomky2_reseni

 

PROCVIČ SI UČIVO:

 Vlastivěda

 • v tomto týdnu se vrátíme k Evropským státům a sousedním státům ČR
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 • nezapomeň mi odevzdat testy z pokynu č. 6
 • STARÝ ÚKOL!!! – Vypracovat referát o místě, které jsi navštívil v Evropě (např. dovolená, výlet, zájezd). Pokud jsi nikdy neopustil Českou republiku, vyber si zajímavé město, které bys chtěl navštívit. Uveď o místě všechny základní informace. Doplň osobními poznatky z místa. Vlož fotografie. Úkol můžeš splnit formou prezentace nebo textu. Pokud nemáš možnost vytisknout, pošli mi elektronicky vypracovaný referát. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE BYL PÁTEK 24.4.
 • zopakuj si státy Evropy a jejich hlavní města a kraje v ČR i s krajskými městy. Budeš umět vše ukázat na mapě a zpaměti říkat hlavní města nebo krajská města.

 

Přírodověda

v tomto týdnu se vrátíme k opakování soustav od pokynu č. 2

Pokyn č. 10 - do 31.5.2020

POKYN č. 10

Milí žáci a rodiče.

Zasílám Vám Pokyn č. 10 na období 25.-31.5.2020.

Spousta z Vás mi ještě neodevzdala všechny práce, které máte zaslat nebo odevzdat ke kontrole. Odevzdáváte jen ty práce, u kterých je to napsáno. Pracovní listy si vyřešíte, v příštím pokynu naleznete jejich řešení, provedete opravu a práce vložíte do složky nebo je vlepíte do sešitu (vše Vám podrobně píšu v pokynech).

Pokud nemáte možnost tisku doma, vše máte připraveno ve škole a můžete si vyzvednout každé úterý a čtvrtek v době od 12:00 do 12:30 hod.  V úterý 26.6. odjíždím ve 12:00 k lékaři, takže si materiály vyzvedněte v době od 9:00 do 11:00 hod. Předá vám vše jiná paní učitelka. Pokud mi chcete něco odevzdat, stavte se ve čtvrtek od 12:00 do 12:30 hod. Chci si materiály od Vás převzít osobně, proto volím toto časové rozmezí.

Sledujte Facebook, email, Bakaláře a webové stránky naší třídy. Pokud máte s něčím problém, kontaktujte mě.

Studujte pilně, zodpovědně a svědomitě. Stýská se mi po Vás.

Vaše třídní učitelka Hana

Český jazyk

 • vracím se k pokynu č. 2, budeme opakovat číslovky a slovní druhy
 • projdeme si v učebnici cvičení na str. 133-139
 • vyřeš pracovní listy Čj_SP_Číslovky1 a Čj_SP_Číslovky2, řešení ke kontrole vložím do pokynu č. 11 Cj_sp_cislovky1      Cj_sp_cislovky2
 • projdi si odkazy k online procvičování v minulých pokynech

Matematika

 • tento týden se vracíme ke ZLOMKŮM, projdeme si cvičení v učebnici na str. 48 – 55
 • budeme se věnovat zlomkové zdi, budeme si s ní hrát. Podívej se i na vloženou prezentaci.  M_zlomkova_zed       M_zlomkova-zed_tisk
 • pro zvídavé studenty vkládám zajímavý studijní materiál o zlomcích, netisknu, vloženo jako příloha na webu a v emailu  M_zlomky_studijni-material_pro-zvidave
 • vyřešíme si pracovní listy M_SP_Zlomky_1 a M_SP_Zlomky_2, řešení těchto PL vložím v příštím pokynu  M_sp_zlomky_1   M_sp_zlomky_2
 • dodej mi všechny práce z pokynů 1-9, které byly zadány k odevzdání
 • procházej si odkazy k procvičení učiva z minulých pokynů

Odkazy k procvičování zlomků – projdi si všechna cvičení

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid

 

Vlastivěda

 • v tomto týdnu se vrátíme k Evropským státům a sousedním státům ČR
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 • nezapomeň mi odevzdat testy z pokynu č. 6
 • STARÝ ÚKOL!!! – Vypracovat referát o místě, které jsi navštívil v Evropě (např. dovolená, výlet, zájezd). Pokud jsi nikdy neopustil Českou republiku, vyber si zajímavé město, které bys chtěl navštívit. Uveď o místě všechny základní informace. Doplň osobními poznatky z místa. Vlož fotografie. Úkol můžeš splnit formou prezentace nebo textu. Pokud nemáš možnost vytisknout, pošli mi elektronicky vypracovaný referát. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE BYL PÁTEK 24.4.
 • zopakuj si státy Evropy a jejich hlavní města a kraje v ČR i s krajskými městy. Budeš umět vše ukázat na mapě a zpaměti říkat hlavní města nebo krajská města.

 

Přírodověda

 • v tomto týdnu se vrátíme k opakování soustav od pokynu č. 2

Pokyn č. 9 - do 24.5.2020

POKYN č. 9

Milí žáci a rodiče.

Zasílám Vám Pokyn č. 9 na období 18.-24.5.2020.

Spousta z Vás mi ještě neodevzdala všechny práce, které máte zaslat nebo odevzdat ke kontrole. Odevzdáváte jen ty práce, u kterých je to napsáno. Pracovní listy si vyřešíte, v příštím pokynu naleznete jejich řešení, provedete opravu a práce vložíte do složky nebo je vlepíte do sešitu (vše Vám podrobně píšu v pokynech).

Pokud nemáte možnost tisku doma, vše máte připraveno ve škole a můžete si vyzvednout každé úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. Jsem každé úterý a čtvrtek v práci.

Sledujte Facebook, email, Bakaláře a webové stránky naší třídy. Pokud máte s něčím problém, kontaktujte mě.

Studujte pilně, zodpovědně a svědomitě. Stýská se mi po Vás.

Vaše třídní učitelka Hana

Připomínám, že v pondělí 18.5.2020 do 11:00 hod. potřebuji vědět, kdo nastoupí do školy 25.5.2020.

 Český jazyk

 • Stále si procvičuj všechno učivo uvedené v minulých pokynech.
 • Odevzdej práce z minulých pokynů.
 • Prostuduj si v učebnici učivo o shodě přísudku s několikanásobným podmětem – str. 184-187.
 • Vlep si do sešitu školního zápis k učivu a doplň cvičení z učebnice. V příštím pokynu vložím řešení ke kontrole. Název přílohy: Čj_Shoda přísudku s několikanásobným podmětem_zápis a cvicení do sešitu školního_zadání   Cj_shoda-prisudku-s-nekolikanasobnym-podmetem_zapis-a-cviceni-do-sesitu-skolniho_zadani
 • Vkládám PL k procvičení učiva. Doplň PL a řešení ke kontrole vložím v příštím pokynu. Název přílohy: Čj_SP_shoda přísudku s podmětem_zadání  Cj_sp_shoda-prisudku-s-podmetem_zadani
 • Procvičuj si staré učivo podle odkazů v minulých pokynech. Už je tady opětovně nevkládám.
 • Čtení – každý den alespoň půl hodiny čtěte. Nezapomeňte, že byste měli už číst druhou knihu. V minulém pokynu byl vložen vzor a pokyny pro tvorbu čtenářského deníku.

Nové odkazy k procvičování učiva

 Matematika

 • dodej mi všechny práce z pokynů 1-8, které byly zadány k odevzdání
 • procházej si odkazy k procvičení učiva z minulých pokynů

Odkazy k procvičování zlomků – projdi si všechna cvičení

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid

 Vlastivěda

 • Hospodářství České republiky – vlep si do sešitu zápis, nastuduj informace, můžeš pracovat s internetem  Vl_hospodarstvi-cr_zapis-do-sesitu
 • projdi si i prezentaci k učivu o hospodářství ČR   Vl_hospodarstvi-cr
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 • nezapomeň mi odevzdat testy z pokynu č. 6
 • STARÝ ÚKOL!!! – Vypracovat referát o místě, které jsi navštívil v Evropě (např. dovolená, výlet, zájezd). Pokud jsi nikdy neopustil Českou republiku, vyber si zajímavé město, které bys chtěl navštívit. Uveď o místě všechny základní informace. Doplň osobními poznatky z místa. Vlož fotografie. Úkol můžeš splnit formou prezentace nebo textu. Pokud nemáš možnost vytisknout, pošli mi elektronicky vypracovaný referát. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE BYL PÁTEK 24.4.
 • zopakuj si státy Evropy a jejich hlavní města a kraje v ČR i s krajskými městy. Budeš umět vše ukázat na mapě a zpaměti říkat hlavní města nebo krajská města.

 Přírodověda

Pokyn č. 8 - do 17.5.2020

POKYN č. 8

Milí žáci a rodiče.

Zasílám Vám Pokyn č. 8 na období 11.-17.5.2020.

Spousta z Vás mi ještě neodevzdala všechny práce, které máte zaslat nebo odevzdat ke kontrole. Odevzdáváte jen ty práce, u kterých je to napsáno. Pracovní listy si vyřešíte, v příštím pokynu naleznete jejich řešení, provedete opravu a práce vložíte do složky nebo je vlepíte do sešitu (vše Vám podrobně píšu v pokynech).

Pokud nemáte možnost tisku doma, vše máte připraveno ve škole a můžete si vyzvednout každé úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. Jsem každé úterý a čtvrtek v práci.

Sledujte Facebook, email, Bakaláře a webové stránky naší třídy. Pokud máte s něčím problém, kontaktujte mě.

Studujte pilně, zodpovědně a svědomitě. Stýská se mi po Vás.

Vaše třídní učitelka Hana

Součástí tohoto pokynu je dopis vedení školy ohledně zahájení výuky ve škole 25.5.2020. Je nutné, abyste mi vyplněný a podepsaný dopis odevzdali ve škole nejpozději 18.5.2020 do 11:00 hod.  Dopis-rodicum-o-zahajeni-vyuky

Jelikož se pravděpodobně skupiny žáků budou tvořit na základě času odchodu ze školy, doporučuji, abychom všichni z 5.A napsali čas odchodu 11:40 hod. Tak bychom snad mohli vytvořit jen skupinu žáků naší třídy. V opačném případě se může stát, že skupiny budou namíchány ze žáků různých ročníků.

 Český jazyk

 • Stále si procvičuj všechno učivo uvedené v minulých pokynech.
 • Vkládám řešení PL z pokynu č. 7. Proveď kontrolu, oprav si chyby a PL vlož do složky. Název přílohy: Čj_PL_Přísudek a podmět_SPN_str 35_řešení a Čj_PL_Přísudek a podmět_SPN_str 36_řešení   
 • Vkládám řešení cvičení, které máš vlepeno v sešitu. Proveď kontrolu. Název přílohy: Čj_podmět několikanásobný a nevyjádřený_zápis do sešitu_cvičení vypracovat_řešení
 • Vkládám pracovní list k procvičení starého učiva. Tento PL vyplníš a odevzdáš mi do 19.5.2020. Název přílohy: Čj_PL_Předpony a předložky_zadání
 • Čtení – každý den alespoň půl hodiny čtěte. Nezapomeňte, že byste měli už číst druhou knihu. V minulém pokynu byl vložen  vzor a pokyny pro tvorbu čtenářského deníku.

Odkazy k procvičování učiva

Přílohy Čj

Cj_pl_prisudek-a-podmet_spn_str-35_reseniCj_pl_prisudek-a-podmet_spn_str-36_reseniCj_podmet-nekolikanasobny-a-nevyjadreny_zapis-do-sesitu_cviceni-vypracovat_reseniCj_pl_predpony-a-predlozky_zadani

Matematika

 • dodej mi všechny práce z pokynů 1-7, které byly zadány k odevzdání
 • vkládám řešení PL z pokynu č. 6, proveď kontrolu a podle materiálu studuj. Tyto stránky vlepujeme do sešitu. Název přílohy: M_od zlomku k desetinnému číslu_4-7_řešení
 • studuj také podle učebnice str. 96-102 – koukni na výuková videa (odkazy níže)

Odkazy na výuková videa k desetinným číslům – Učitel do domu (na youtube) – přímo k naší učebnici, řeší cvičení z ní, najdi si zde i další výuková videa

https://www.youtube.com/watch?v=kh670bizQBc

https://www.youtube.com/watch?v=_8PIoY7pWmE

https://www.youtube.com/watch?v=YrfwQVoq9cg

https://www.youtube.com/watch?v=YrfwQVoq9cg

https://www.youtube.com/watch?v=gGnF-rnetag

https://www.youtube.com/watch?v=kCcA5OmeuY4

 • ZLOMKY – zopakuj si učivo o zlomcích na níže uvedené stránce a podívej se i na youtube – Učitel do domu
 • učebnice str. 48-55 – to jsme už společně probírali; nové učivo, ale už jsme ho naťukli, učebnice str. 123-133

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid

 • Vkládám řešení PL na zlomky. Proveď kontrolu a vlož do složky. Název přílohy:  M_PL_zlomky1_2strany_řešení, M_PL_zlomky2_2strany_řešení.

Přílohy M

M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_4_reseniM_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_5_reseniM_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_6_reseniM_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_7_reseniM_pl_zlomky-1_strana1_reseniM_pl_zlomky-1_strana2_reseniM_pl_zlomky-2_strana1_reseniM_pl_zlomky-2_strana2_reseni

Vlastivěda

 • Česká republika – podle učebnice str. 6 doplň mapku dle pokynů a vlep do sešitu, vkládám řešení
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 • nezapomeň mi odevzdat testy z pokynu č. 6
 • STARÝ ÚKOL!!! – Vypracovat referát o místě, které jsi navštívil v Evropě (např. dovolená, výlet, zájezd). Pokud jsi nikdy neopustil Českou republiku, vyber si zajímavé město, které bys chtěl navštívit. Uveď o místě všechny základní informace. Doplň osobními poznatky z místa. Vlož fotografie. Úkol můžeš splnit formou prezentace nebo textu. Pokud nemáš možnost vytisknout, pošli mi elektronicky vypracovaný referát. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE BYL PÁTEK 24.4.
 • Nezadávám nové učivo, zopakuj si státy Evropy a jejich hlavní města a kraje v ČR i s krajskými městy. Budeš umět vše ukázat na mapě a zpaměti říkat hlavní města nebo krajská města.

Příloha Vl

Vl_mapka-do-sesitu_kraje_reseni

Přírodověda

 • Vkládám dva testy na opakování učiva o člověku. Oba testy vyplň a odevzdej do 19.5.2020.

Pr_test_clovek-1

Pr_test_clovek-2

Pokyn č. 7 - do 10.5.2020

POKYN č. 7

Milí žáci a rodiče.

Zasílám Vám Pokyn č. 7 na období 4.-10.5.2020.

Spousta z Vás mi ještě neodevzdala všechny práce, které máte zaslat nebo odevzdat ke kontrole. Odevzdáváte jen ty práce, u kterých je to napsáno. Pracovní listy si vyřešíte, v příštím pokynu naleznete jejich řešení, provedete opravu a práce vložíte do složky nebo je vlepíte do sešitu (vše Vám podrobně píšu v pokynech).

Pokud nemáte možnost tisku doma, vše máte připraveno ve škole a můžete si vyzvednout každé úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. Jsem každé úterý a čtvrtek v práci.

Sledujte Facebook, email, Bakaláře a webové stránky naší třídy. Pokud máte s něčím problém, kontaktujte mě.

Studujte pilně, zodpovědně a svědomitě. Stýská se mi po Vás.

Vaše třídní učitelka Hana

 Český jazyk

 • Podmět několikanásobný a podmět nevyjádřený - projdi si učivo v učebnici str. 180-183
 • Vlep si do sešitu zápis a nastuduj informace. Doplň cvičení, které je zde uvedeno. Název přílohy: Čj_podmět několikanásobný a nevyjádřený_zápis do sešitu_cvičení vypracovat  V příštím pokynu najdeš řešení ke kontrole. Cj_podmet-nekolikanasobny-a-nevyjadreny_zapis-do-sesitu_cviceni-vypracovat
 • Vyřeš pracovní listy k procvičení učiva. Vyřešené listy vlož do složky, v dalším pokynu budeš mít vloženo řešení ke kontrole. Název přílohy: Čj_PL_Přísudek a podmět_SPN_str 35_zadání a Čj_PL_Přísudek a podmět_SPN_str 36  Cj_pl_prisudek-a-podmet_spn_str35_zadani   Cj_pl_prisudek-a-podmet_spn_str36_zadani
 • Ve školním sešitu si zkontroluj cvičení, které bylo pod zápisem Čj_druhy přísudků_zápis do sešitu_cvičení podle učebnice. Řešení máš vloženo.Název přílohy: Čj_druhy přísudků_zápis do sešitu_cvičení podle učebnice_ŘEŠENÍ Cj_druhy-prisudku_zapis-do-sesitu_cvicenipodle-ucebnice_reseni
 • Proveď kontrolu PL, který sis vlepil/a do sešitu školního Čj_PL_Slovesný způsob_tist A5_vlepit do školního sešitu. Název přílohy: Čj_PL_Slovesný způsob_tist A5_vlepit do školního sešitu_ŘEŠENÍ Cj_pl_slovesny-zpusob_tisk-a5_vlepit-do-skolniho-sesitu_reseni
 • Proveď kontrolu PL, který sis vlepil/a do sešitu školního Čj_PL_Shoda přísudku s podmětem_tist A5_vlepit do školního sešitu. Název přílohy:  Čj_PL_Shoda přísudku s podmětem_tist A5_vlepit do školního sešitu_ŘEŠENÍ  Cj_pl_shoda-prisudku-s-podmetem_tisk-a5_vlepit-do-skolniho-sesitu_reseni
 • Čtení – každý den alespoň půl hodiny čtěte. Nezapomeňte, že byste měli už číst druhou knihu. Vkládám vzor a pokyny pro tvorbu čtenářského deníku. Název přílohy: ČTENÁŘSKÝ DENÍK_POKYNY  Ctenarsky-denik_pokyny

 Odkazy k procvičování učiva

Matematika

 • dodej mi všechny práce z pokynů 1-6, které byly zadány k odevzdání
 • zadáno v minulém pokynu - pokračuj ve studiu kapitoly DESETINNÁ ČÍSLA – pracovní listy M_od zlomku k desetinnému číslu_4-7 – vyřeš, v příštím pokynu najdeš řešení, aby sis vše opravil/a.
 • studuj také podle učebnice str. 96-102 – koukni na výuková videa (odkazy níže)

Odkazy na výuková videa k desetinným číslům – Učitel do domu (na youtube) – přímo k naší učebnici, řeší cvičení z ní, najdi si zde i další výuková videa

https://www.youtube.com/watch?v=kh670bizQBc

https://www.youtube.com/watch?v=_8PIoY7pWmE

https://www.youtube.com/watch?v=YrfwQVoq9cg

https://www.youtube.com/watch?v=YrfwQVoq9cg

https://www.youtube.com/watch?v=gGnF-rnetag

https://www.youtube.com/watch?v=kCcA5OmeuY4

 • ZLOMKY – zopakuj si učivo o zlomcích na níže uvedené stránce a podívej se i na youtube – Učitel do domu
 • učebnice str. 48-55 – to jsme už společně probírali; nové učivo, ale už jsme ho naťukli, učebnice str. 123-133

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky#selid

 • Vyřeš 2 pracovní listy, kde budeš procvičovat zlomky: M_PL_zlomky1_2strany_zadání, M_PL_zlomky2_2strany_zadání. Pozor, každý soubor obsahuje 2 stránky. V dalším pokynu vložím řešení, podle kterého provedeš kontrolu.  M_pl_zlomky1_2strany_zadani   M_pl_zlomky2_2strany_zadani

Vlastivěda

 • Česká republika – podle učebnice str. 6 doplň mapku dle pokynů a vlep do sešitu  Vl_kraje-a-krajska-mesta_vlepit-do-sesitu
 • vkládám odkazy k procvičení starého učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 • nezapomeň mi odevzdat testy z pokynu č. 6
 • STARÝ ÚKOL!!! – Vypracovat referát o místě, které jsi navštívil v Evropě (např. dovolená, výlet, zájezd). Pokud jsi nikdy neopustil Českou republiku, vyber si zajímavé město, které bys chtěl navštívit. Uveď o místě všechny základní informace. Doplň osobními poznatky z místa. Vlož fotografie. Úkol můžeš splnit formou prezentace nebo textu. Pokud nemáš možnost vytisknout, pošli mi elektronicky vypracovaný referát. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE BYL PÁTEK 24.4.

Přírodověda

Pokyn č. 6 - do 3.5.2020

POKYN č. 6

Milí žáci a rodiče.

Zasílám Vám Pokyn č. 6 na období 27.4.-3.5.2020.

Spousta z Vás mi ještě neodevzdala všechny práce, které máte zaslat nebo odevzdat ke kontrole. Odevzdáváte jen ty práce, u kterých je to napsáno. Pracovní listy si vyřešíte, v příštím pokynu naleznete jejich řešení, provedete opravu a práce vložíte do složky nebo je vlepíte do sešitu (vše Vám podrobně píšu v pokynech).

Pokud nemáte možnost tisku doma, vše máte připraveno ve škole a můžete si vyzvednout každé úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. Jsem každé úterý a čtvrtek v práci.

Sledujte Facebook, email, Bakaláře a webové stránky naší třídy. Pokud máte s něčím problém, kontaktujte mě.

Studujte pilně, zodpovědně a svědomitě. Stýská se mi po Vás.

Vaše třídní učitelka Hana

 

Český jazyk

 • Přísudek slovesný a přísudek jmenný se sponou - projdi si učivo v učebnici str. 177-180
 • do sešitu si vlep zápis a vše nastuduj Čj_druhy přísudků_zápis do sešitu_cvičenípodle učebnice, součástí zápisu je cvičení podle učebnice, které vyřeš. V příštím pokynu bude řešení, aby sis to opravil/a. Cj_druhy-prisudku_zapis-do-sesitu_cvicenipodle-ucebnice
 • vyřeš pracovní list k opakování slovesného způsobu Čj_PL_Slovesný způsob_tist A5_vlepit do školního sešitu, PL vytiskni ve velikosti A5, vlep do školního sešitu. V příštím pokynu bude řešení, aby sis to opravil/a. Cj_pl_slovesny-zpusob_tist-a5_vlepit-do-skolniho-sesitu
 • vyřeš pracovní list Čj_PL_Shoda přísudku s podmětem_tist A5_vlepit do školního sešitu k opakování shody přísudku s podmětem, PL vytiskni ve velikosti A5, vlep do školního sešitu. V příštím pokynu bude řešení, aby sis to opravil/a. Cj_pl_shoda-prisudku-s-podmetem_tist-a5_vlepit-do-skolniho-sesitu
 • Sloh-příloha Čj_SLOH_adresa_pohled_3 listy obsahuje 3 stránky, splň všechny úkoly a pracovní listy vlož do složky Cj_sloh_adresa_pohled_3-listy
 • Čtení – každý den alespoň půl hodiny čtěte. Nezapomeňte, že byste měli už číst druhou knihu. Do příštího pokynu vložím vzor zápisu k přečteným knihám

Odkazy k procvičování učiva

Matematika

Odkazy na výuková videa k desetinným číslům – Učitel do domu (na youtube) – přímo k naší učebnici, řeší cvičení z ní, najdi si zde i další výuková videa

https://www.youtube.com/watch?v=kh670bizQBc

https://www.youtube.com/watch?v=_8PIoY7pWmE

https://www.youtube.com/watch?v=YrfwQVoq9cg

https://www.youtube.com/watch?v=YrfwQVoq9cg

https://www.youtube.com/watch?v=gGnF-rnetag

https://www.youtube.com/watch?v=kCcA5OmeuY4

 

Vlastivěda

 • vkládám odkazy k procvičení učiva – prověř si své znalosti

světadíly a oceány http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/svetadily.htm

státy Evropy a hlavní města http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/evropa_staty.htm

https://brumlik.estranky.cz/file/913/slepamapaevropyy.htm

sousední státy České republiky https://brumlik.estranky.cz/file/495/sousednistatycr.htm

projdi si všechny prezentace k učivu Naši sousedé https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 • TEST – v příloze jsou vloženy dva testy – Vl_test_ Slovensko a Vl_test_Polsko. Oba testy vyřeš a odevzdej do 30.4.2020.  Vl_test_slovensko   Vl_test_polsko

STARÝ ÚKOL!!! – Vypracovat referát o místě, které jsi navštívil v Evropě (např. dovolená, výlet, zájezd). Pokud jsi nikdy neopustil Českou republiku, vyber si zajímavé město, které bys chtěl navštívit. Uveď o místě všechny základní informace. Doplň osobními poznatky z místa. Vlož fotografie. Úkol můžeš splnit formou prezentace nebo textu. Pokud nemáš možnost vytisknout, pošli mi elektronicky vypracovaný referát. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE JE PÁTEK 24.4.

 

Přírodověda

Pokyn č. 5 - do 26.4.2020

POKYN č. 5

Zdravím své žáky a jejich rodiče. Vkládám pokyn č. 5 na období 20.4.-24.4.2020. Stále mi přichází málo vyřešených úkolů, které máte zadány. Upozorňuji Vás, že vše bude součástí klasifikace za 2. pololetí.

Pokud nemáte možnost tisku, vše máte připraveno ve škole a můžete si vyzvednout každé úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. Jsem každé úterý a čtvrtek v práci.

Pravděpodobně se 25.5. uvidíme ve škole. Okamžitě po příchodu do školy budu kontrolovat vše, co bylo zadáno v pokynech. Pokud v pokynu je zadána práce, kterou máte do určitého termínu odevzdat, musíte mi ji doručit. Uvědomte si, že nemáme prázdniny. Studujete doma dle našich pokynů.

Sledujte Facebook, email, Bakaláře a webové stránky naší třídy. Pokud máte s něčím problém, kontaktujte mě.

Stýská se mi po Vás.

Vaše třídní učitelka Hana

Český jazyk

 • nezadávám nové učivo, procvičuj si vše, co bylo probráno, dodej mi vypracované všechny práce, k procvičování využij odkazy z Pokynů 1-4 a hledej i na internetu

Odkazy k procvičování učiva

Matematika

Vlastivěda

 • vkládám scan vyřešených PL, proveď kontrolu, vše si oprav Vl_pl-str-35_reseni Vl_pl-str-36_reseni Vl_pl-str-37_reseni Vl_pl-str-38_reseni Vl_pl-str-39_reseni
 • v příštím pokynu bude vložen test na Evropu
 • ÚKOL – Vypracovat referát o místě, které jsi navštívil v Evropě (např. dovolená, výlet, zájezd). Pokud jsi nikdy neopustil Českou republiku, vyber si zajímavé město, které bys chtěl navštívit. Uveď o místě všechny základní informace. Doplň osobními poznatky z místa. Vlož fotografie. Úkol můžeš splnit formou prezentace nebo textu. Pokud nemáš možnost vytisknout, pošli mi elektronicky vypracovaný referát. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE JE PÁTEK 24.4.

Přírodověda

 • vkládám řešení  PL7_ nervová soustava, proveď kontrolu a vlep si ho do sešitu Pr_pl7_nervova-soustava_reseni
 • projdi si dosud probrané učivo, sleduj odkazy z pokynů 1-4, studuj samostatně
 • pokud sis vyzvedával/a pokyny v tištěné podobě ve škole, asi ti chyběl PL 7_Nervová soustava a zápis smyslová soustava, vložím je do tohoto pokynu (jen v tištěné verzi)
 • v příštím pokynu bude vložen test na soustavy

Pokyn č. 4 - do 19.4.2020

POKYN č. 4

Mí milí žáčci. Posílám Vám další seznam úkolů a aktivit pro období domácí karantény. Věřím, že si všechny úkoly plníte. Pořád mi přichází málo vyřešených úkolů, které máte zadány. Upozorňuji Vás, že vše bude součástí klasifikace za 2. pololetí.

Pokud nemáte možnost tisku, vše máte připraveno ve škole a můžete si vyzvednout každé úterý a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod. Jsem každé úterý a čtvrtek v práci.

Pravděpodobně se 25.5. uvidíme ve škole. Okamžitě po příchodu do školy budu kontrolovat vše, co bylo zadáno v pokynech. Pokud v pokynu je zadána práce, kterou máte do určitého termínu odevzdat, musíte mi ji doručit. Uvědomte si, že nemáme prázdniny. Studujete doma dle našich pokynů.

Sledujte Facebook, email, Bakaláře a webové stránky naší třídy. Pokud máte s něčím problém, kontaktujte mě.

Buďte pilní a snažte se. Stýská se mi po Vás.

Vaše třídní učitelka Hana

Český jazyk

Odkazy k procvičování učiva

      Projdi si prezentace

Shoda přísudku s podmětem_prezentace_nastudovat (viz email, webovky)  Cj_shoda-prisudku-s-podmetem_prezentace_nastudovat

Shoda přísudku s podmětem_prezentace2_nastudovat (viz email, webovky) Cj_shoda-prisudku-s-podmetem_prezentace2_nastudovat

Stále si procvičuj probrané učivo, odkazy máš ve starých pokynech nebo si je najdi na internetu.

Matematika

 Vlastivěda

 • řešené PL z pokynu č. 3 vložím v pondělí 20.4.2020
 • v příštím pokynu bude i test na probrané učivo
 • ÚKOL – Vypracovat referát o místě, které jsi navštívil v Evropě (např. dovolená, výlet, zájezd). Pokud jsi nikdy neopustil Českou republiku, vyber si zajímavé město, které bys chtěl navštívit. Uveď o místě všechny základní informace. Doplň osobními poznatky z místa. Vlož fotografie. Úkol můžeš splnit formou prezentace nebo textu. Pokud nemáš možnost vytisknout, pošli mi elektronicky vypracovaný referát. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE JE ÚTERÝ 21.4.

Přírodověda

ODKAZ SMYSLOVÁ SOUSTAVA

https://docs.google.com/presentation/d/1W9xv8ZVEzxfmCQwo7U3XqvmdFzWY6vuTZmYQqEeIAPo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i56

ODKAZ NERVOVÁ SOUSTAVA

https://docs.google.com/presentation/d/1e111bD3vLCJxDi7Eez0nfa5soe4j0vfr-aj15wTp0ek/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i35

Pokyn č. 3 - do 14.4.2020

POKYN Č. 3

Zdravím všechny své dálkově studující žáčky.

Dodržujte, prosím, termíny odevzdání prací. Způsoby odevzdání máte v každém pokynu. Sledujte náš FACEBOOK, likujte vložené články. Vše Vám zasílám i na email, do Bakalářů a do Google Classroom. V Googlu Classroom pracuje jen 1 žák. Zkuste to.

Uvědomte si, prosím, že nemáme prázdniny. Vaši práci a spolupráci průběžně hodnotím.

Všechny pracovní listy si zakládejte do složky, kterou jste ode mě dostali. Pokud máte něco vlepit do sešitu nebo napsat do sešitu, udělejte to. Vše budu po příchodu do školy kontrolovat.

Moc Vás všechny zdravím. Vaše třídní učitelka Hana

P.S. Fotku, jak se učíte mi zatím poslal jen jeden z Vás….. L

Český jazyk

 • vložena řešení PL číslovky a slovní druhy, proveď kontrolu a opravu obou PL
 • samostudium učebnice str. 164-169
 • zápis – viz příloha – vlepit do sešitu Český jazyk školní
 • PL_ Věta_SPN_33 zadání – vyřešit, neposílat zpátky, řešení vložím a pošlu
 • PL_Základní skladební dvojice_SPN_34 – vyřešit, neposílat zpátky, řešení vložím a pošlu
 • TEST - ČÍSLOVKY - podle učebnice str. 144 - TERMÍN ODEVZDÁNÍ 14.4.2020 - test vložen zde Test-cislovky_podle-ucebnice-str-144

Odkazy k vysvětlení ZSD:

https://www.youtube.com/watch?v=x31iPJJwL64

https://www.youtube.com/watch?v=wz3GFSY66oc

https://www.youtube.com/watch?v=x4Kybm2pvyg

https://slideplayer.cz/slide/11345234/#.XouENC_E360.email

Opakuj si probrané učivo:

https://www.youtube.com/watch?v=Hgo-7HNocic

Cj_pl_cislovky_reseni

Cj_pl_slovni-druhy_reseni

Zakladni-skadebni-dvojice_zapis-do-sesitu

Cj_pl_veta_spn_33_zadani

Cj_pl_zakladni-skladebni-dvojice_spn_34_zadani

Matematika

 • vloženo řešení PL velká čísla 2
 • už vkládám i řešení PL od zlomku k desetinnému číslu 1-3 – proveď kontrolu a pracuj s chybou – studuj
 • nezapomeň na učebnici, vše si v ní projdi, co bylo zadáno v minulém pokynu
 • úkoly v minulém pokynu byly zadány na 2 týdny – pilně studuj a řeš pracovní listy 1-3, až po jejich vyřešení proveď kontrolu se zaslaným řešením

Odkazy k procvičování a vysvětlení učiva:

čtení a zapisování desetinných čísel – hledej si i další odkazy

https://www.youtube.com/watch?v=nAX4NiPSh_Q&t=8s

https://www.youtube.com/watch?v=N3hXDsdpBY0

https://www.youtube.com/watch?v=gy4XCpPglzo

https://www.youtube.com/watch?v=ztgPvwyd74I

https://www.youtube.com/watch?v=Hgo-7HNocic

M_velka-cisla_pl2_reseni

M_velka-cisla_pl2_reseni2

M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_1_reseni

M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_2_reseni

M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_3_reseni

Přírodověda

Vloženo řešení PL 4,5 – kontrola Pr_pl4-travici-soustava_reseni   Pr_pl5-srdce-a-krevni-obeh_reseni

Samostudium učebnice str. 62-63

PL Vylučovací soustava – doplnit a vytisknout, vlepit do sešitu Pl6_vylucovaci-soustava_zapis-sesit

Zápis – Kožní soustava – tisk a vlepit do sešitu Kozni-soustava_zapis-sesit

vylučovací soustava

https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/167cs_8.pdf&original=08Lidsk%C3%A9+t%C4%9Blo-vylu%C4%8Dovac%C3%AD+soustava.pdf

kožní soustava

https://www.trnova.cz/e_download.php?file=data/editor/167cs_18.pdf&original=18Lidsk%C3%A9+t%C4%9Blo-k%C5%AF%C5%BEe.pdf

Vlastivěda

Učivo bylo zadáno minulý týden na dva týdny. Pokračujte ve studiu a procvičování učiva.

Pokyn č. 2 - do 7.4.2020

Moji milí žáci,

jelikož karanténa bude trvat dlouho, musíme už začít systematicky pracovat.

Vše máte popsáno níže.

Pokud nemáte možnost tisku, pracovní listy vám budou předány ve škole v úterý a čtvrtek od 9:00 do 11:00 hod. Když mi napíšete, že přijdete, budu mít možnost vše nachystat předem. V tomto pokynu je toho trochu víc do matematiky, protože jsem vám připravila sloupce k násobení a dělení k procvičování. To máte k procvičování během celého pobytu doma. Nebudu to kontrolovat, kontrolu si provádíte sami.

Ke kontrole mi zasílejte jen práce, u kterých je to napsáno. Ostatní pracovní listy si budete sami kontrolovat, až vám později pošlu řešení. Tím se učíte a pracujete s chybou.

Už jsem musela zadat i testíky, proto dodržte data doručení řešení.

V matematice a vlastivědě jsem zadala práci na 2 týdny. Čeština a přírodověda je na týden.

Rozložte si práci rovnoměrně. Dodržujte termíny.

Všem Vám přeji hodně zdaru.

Trošku máme problém s Google Classroom, je nás tam pořád málo.

Pokyn č. 2 pošlu na email, dám do Bakalářů (snad půjdou vložit přílohy) a na webové stránky. Uvidíme, zda se mi to podaří i do Google Classroom.

Snažte se, buďte pilní. Snad se brzy uvidíte. Moc se mi po vás stýská. Věřím, že vše zvládneme.

Pokud máte dotazy, pište mi emaily nebo komunikujte přes Facebook.

Angličtinu vložím zvlášť, ještě na ní pracuji.

Držte se. Hana Horečková

Český jazyk - ÚKOLY NA 1 TÝDEN

 • do sešitu školního vlep zápis o číslovkách – druhy a skloňování
 • vyřeš pracovní list k číslovkám – PL_01_PS_SPN – řešení ke kontrole vložím později
 • ÚKOL – do Čj školního vypracuj cvičení 2 na str. 139 v učebnici – pošli mi fotku nebo scan nebo sešit přines do školy ve čtvrtek 2.4., opravený sešit ti vrátím v úterý 7.4. – info k odeslání máš v matematice, koukni níže………
 • opakování určování slovních druhů – vyřeš pracovní list – urči_napiš slovem – řešení ke kontrole vložím později
 • v pátek 3.4. ti pošlu TEST na určování slovních druhů – budu ho známkovat  TEST Č. 1E - VLOŽENO 3.4. Test-1-slovni-druhy

 odkazy k procvičování učiva

 • číslovky

https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy

https://www.mojecestina.cz/article/2011013003-test-druhy-cislovek

 • přídavná jména, zájmena, číslovky

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1927-5-rocnik/258-slovni-druhy/2408-pridavna-jmena-zajmena-a-cislovky?scroll=0

 • Čj – vše

https://www.umimecesky.cz/cesky-jazyk-podrobne-5-trida

Cislovky_pl_01_ps_spn

Cj_cislovky_nalepit-do-sesitu-skolniho

Slovni-druhy_urci_napis-slovem

Matematika - ÚKOLY URČENY NA 2 TÝDNY – DO 15.4.

 • proveďte kontrolu příkladů ze starého pracovního listu – písemné dělení – příklady máte mít vypočtené v sešitu
 • proveďte kontrolu starého pracovního listu – velká čísla (2 strany)
 • vyřešte pracovní list – velká čísla – 2 strany, řešení ke kontrole pošlu později
 • vložila jsem kopii sloupců na násobení a dělení – velká a malá násobilka – i s řešením, je to určeno k vašemu procvičování, doporučuji opakovaně procvičovat násobilku

 NOVÉ UČIVO – DESETINNÁ ČÍSLA

 • projdi si prezentace k novému učivu, klidně si najdi i další videa na YOU TUBE

https://brumlik.estranky.cz/clanky/matematika/5.-rocnik/desetinna-cisla/desetinna-cisla---uvodni-seznameni.html

 • videa

https://www.youtube.com/watch?v=JJQOEYfdHGQ

https://www.youtube.com/watch?v=3J0AZCCwRyM

https://www.youtube.com/watch?v=TyhDPCBqBqU

 • projdi si učivo v učebnici str. 86 – 89
 • do sešitu si udělej velký barevný nadpis DESETINNÁ ČÍSLA – vyřeš 3 pracovní listy – od zlomku k desetinnému číslu 1, 2, 3, potom je vlep do sešitu, jejich řešení pošlu později

PŘISTUPUJ KE STUDIU UČIVA O DESETINNÝCH ČÍSLECH ZODPOVĚDNĚ. JDE O VELMI DŮLEŽITÉ TÉMA, KTERÉ TĚ BUDE PROVÁZET CELÝM ŽIVOTEM.

POZOR! V příloze jsou vloženy dva testy na písemné dělení. Tyto budu známkovat. Zvol si způsob doručení, který Ti vyhovuje. Můžeš mi řešení testů vyfotit (každý test zvlášť) a poslat mi ho jako přílohu emailu, nebo na WHATSAPP, MESSENGER, nebo řešení naskenuj a pošli mi jako přílohu emailu. NEZAPOMEŇ oba testy podepsat. ŘEŠENÍ TAKÉ MŮŽEŠ PŘINÉST DO ŠKOLY VE ČTVRTEK 2.4. NEBO V ÚTERÝ 7.4.

M_test-c1_2_pisemne-deleni 

M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_1

M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_2

M_od-zlomku-k-desetinnemu-cislu_3

M_reseni_stary-pl-na-deleni_ke-kontrole

M_reseni_stary-pl-na-velka-cisla_cast-1_ke-kontrole

M_reseni_stary-pl-na-velka-cisla_cast-2_ke-kontrole

M_sloupce_1

M_sloupce_2

M_sloupce_3

M_sloupce_4

M_sloupce_5

M_sloupce_6

M_sloupce_7

M_sloupce_reseni-113-126

M_sloupce_reseni-127-147

M_sloupce_reseni-148-168

M_zadani_pl-na-velka-cisla_cast-1

M_zadani_pl-na-velka-cisla_cast-2

 Přírodověda – ÚKOLY NA 1 TÝDEN

 • nastudovat v učebnici str. 59 až 61 (oběhová a trávicí soustava)
 • vlepit do sešitu zápisy – vypracovat úkol, který tam je
 • vyplnit pracovní listy č. 4 a 5, nalepit je do sešitu
 • řešení pracovních listů vložím ke kontrole později, sám si podle řešení PLpak  oprav
 • prohlédni si prezentaci o trávicí soustavě
 • ODKAZY K PROHLÉDNUTÍ, MŮŽEŠ SI NAJÍT I DALŠÍ MATERIÁLY

tady se podívej na všechny prezentace - https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/5.rocnik/clovek.html 

oběhová soustava - https://slideplayer.cz/slide/3140400/

trávicí soustava - http://www.zsbilykostel.cz/evt_file.php?file=515

YOU TUBE-Byl jednou jeden život – možná to znáš z televize, průběžně koukej na mnoho epizod

https://www.google.cz/search?q=you+tube+byl+jednou+jeden+%C5%BEivot&tbm=isch&ved=2ahUKEwi_o-yZwsXoAhVULxoKHQEbDWcQ2-cCegQIABAA&oq=YOU+TUBE+BYL&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIABAYMgQIABAYOgIIADoECAAQQzoECAAQEzoGCAAQChAYUKbwEFjRnRFgjK8RaABwAHgAgAHIAYgB7QySAQYwLjExLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=WKODXr-XNtTeaIG2tLgG&bih=655&biw=1366&hl=cs

Pokud si nemůžeš zápis a pracovní listy vytisknout, přijdi ve čtvrtek do školy v době od 9:00-11:00  hod.

Pr_zapis_obehova-soustava-a-travici-soustava

Travici_soustava-2

Pl4-travici-soustava

Pl5_srdce-a-krevni-obeh

Vlastivěda – ÚKOLY URČENY NA 2 TÝDNY – DO 15.4.

 • nastudovat podle učebnice SOUSEDNÍ STÁTY ČESKÉ REPUBLIKY – str. 46 až 53
 • vyplnit pracovní listy str. 35 až 39
 • vlepit pracovní listy do sešitu – slouží jako zápis
 • ODKAZY K PROHLÉDNUTÍ, MŮŽEŠ SI NAJÍT I DALŠÍ MATERIÁLY

https://www.skolydesna.cz/1EUsablony/dumy/3-2-vlastiveda/dumy-3-2-vlastiveda18.pdf

https://slideplayer.cz/slide/11609601/

https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/nasi-sousede.html

 PROCVIČ SI EVROPSKÉ STÁTY: https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/5.rocnik/slepa-mapa-evropy.html

https://online.seterra.com/cs/vgp/3007

Vl_pracovni-sesit-str-35

Vl_pracovni-sesit-str-36

Vl_pracovni-sesit-str-37

Vl_pracovni-sesit-str-38

Vl_pracovni-sesit-str-39

Pokyn č. 1 - do 31.3.2020

POKUD MÁTE EMAIL, POŠLETE MI HO A MŮŽU VÁM INFORMACE POSÍLAT PŘÍMO NA EMAIL. hana.horeckova@zsnadrazni.eu
POKUD DĚTI NEBYLY PŘED VYHLÁŠENÍM KARANTÉNY VE ŠKOLE A CHYBÍ JIM PRACOVNÍ LISTY, MOHOU SE ZA MNOU STAVIT VE ŠKOLE V ÚTERÝ 24.3. V DOBĚ OD 7:45 DO 8:45. MATERIÁLY JIM PŘINESU PŘED ŠKOLU.


INFORMACE K DOMÁCÍ VÝUCE
Český jazyk
- skloňování zájmen - já, ty, se - máme vlepeno v sešitu
- skloňování zájmen - my, vy - přepsat do sešitu přehled ze strany 125 v učebnici
- doplnit pracovní listy k zájmenům - 2 ks
- do školního sešitu vypracovat žlutou tabulku z učebnice str. 132

- číslovky - nastudovat kapitolu Číslovky - učebnice str. 134 - do sešitu udělat zápis
(nadpis číslovky - opsat charakteristiku slovního druhu, vypsat 4 skupiny číslovek dle významu a v každé skupině rozdělit na určité a neurčité a uvést příklady)
- http://www.ucirna.cz/cestina/cislovky_obecne_informace.php - odkaz na výukový zdroj

- projděte si staré pracovní listy a dodělejte si cvičení

- najděte si na webu cvičení k procvičování učiva (pravopis, vyjmenovaná slova, slovní druhy.....)

Čj - Čtení
- přečíst nějakou knihu - literaturu určenou pro děti - připravit si referát o přečtené knize v písemné podobě - napsat zvlášť na papír A4 (název knihy, autor, ilustrátor, název nakladatelství, rok vydání knihy, obsah knihy, vlastní názor na knihu)

Matematika
​- procvičujte si násobilku (velkou a malou) - online cvičení
- procvičujte si písemné dělení dvojciferným dělitelem - pracovní listy a cvičení na netu

V pátek vložím naskenované sloupce s příklady k procvičování. Můžete použít k procvičování.

Anglický jazyk​
Skupina pí Vašínkové - procvičujte probrané učivo

https://agendaweb.org/grammar/alphabet-exercises.html

https://agendaweb.org/verbs/to-be-exercises.html

https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html

Skupina pí Horečkové - procvičujte probrané učivo, doplňte si slovníky, dopište opravy v testovém sešitu, doplňte chybějící cvičení, která nejsou poslechová, v pracovním sešitu UNIT 3. Další informace a materiály vložím v pátek.

https://agendaweb.org/grammar/alphabet-exercises.html

https://agendaweb.org/verbs/to-be-exercises.html

https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html

Přírodověda
- umět učivo o kostře a svalové soustavě - učebnice a sešit
- dýchací soustava - nastudovat - učebnice a sešit

Další učivo a materiály vložím v pátek.

Vlastivěda
- umět všechny státy Evropy a hlavní města - pracovní list v sešitu - podle učebnice str.45
- umět ukázat na mapě státy Evropy
- podle obrázku v učebnici str. 45 vybarvit státy východní, severní, střední, západní, jižní, jihovýchodní Evropy

Další materiály vložím v pátek.


uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00