Přihlášení do Office 365

  • Přihlášení do Office 365

Všem žákům naší školy byl vytvořen účet do školního prostředí Office 365.


Důležité je první přihlášení, aby bylo možné distanční výuku spustit.

Přihlášení provedete na stránkách:

https://www.office.com/

Přihlašovací údaje jsou ve tvaru:

přihlášení: jmeno.prijmeni@zsnadrazni.eu

(např. Pepa  Strnad by měl přihlašovací údaje pepa.strnad@zsnadrazni.eu )

heslo: Covid.2020

 

Uvedené heslo je pro první vstup, pro následující přístupy si heslo změňte a uschovejte.

Domácí příprava v období karantény

VÁŽENÍ RODIČE, POŠLETE MI, PROSÍM, VAŠE EMAILOVÉ ADRESY NA EMAIL: dvorakj@zsnadrazni.eu. DO ZPRÁVY UVEĎTE JMÉNO A PŘÍJMENÍ VAŠEHO DÍTĚTE A VAŠE AKTUÁLNÍ TELEFONNÍ ČÍSLO. DĚKUJI.

JIŘÍ DVOŘÁK

 

16. 3. - 23. 3. 2020

M - procvičovat malou násobilku, písemné sčítání a odčítání, řešení slovních úloh (uč. str. 65, 66), písemné násobení a dělení, řešení slovních úloh (uč. str. 48, 49)

ČJ - procvičovat koncovky podstatných jmen podle vzorů (uč. str. 101 - 127)

VL - Učíme se o ČR, prostudovat a zopakovat (uč. str. 4 - 14)

PŘ - Ekosystém pole prostudovat a zopakovat (uč. str. 36 - 42)

Sledování pořadu UčíTelka v České televizi. 

Denně čtěte 15 min. nahlas.

Na internetu využívejte portálu naberanku.cz.

English

1. Udělat 6 kartiček 10 x 8 cm počasí podle učebnice str. 28

2. Uč. str. 31 přečíst a přeložit „The …“ komiks

3. Pracovní sešit str. 31/8 křížovka, str. 29/5 odpovědět podle toho, jaké je počasí.

    Počasí venku (pomoz si cvič. 4) a pak namalovat aktuální počasí.

    Pracovní sešit str. 32/1 opakování.

4. „CHALLENGE“  =  „VÝZVA“

    Poslat hlasovou zprávu nebo krátké video p. uč. Klimparové na instagram, messenger, ….,

    ale pozor musí to být anglicky

    Třeba básničku str. 30 učeb. „Rain is falling …

 

24. 3. - 3. 4. 

Matematika

1. Porovnávání čísel

str. 33/cv. 1, 3 písemně

2. Sčítání a odčítání do 10 000 zpaměti

str. 36/cv. 1, 6 ústně    cv. 2, 3 písemně

3. Procvičování

str. 51/cv. 1, 6, 8 písemně na papír, cv. 2, 7 do sešitu

4. Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce

učebnice str. 60/cv. 1 přes fólii nebo do sešitu

5. Stále procvičujte zpaměti malou násobilku

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/

Český jazyk

1. Předložky a předpony

str. 21 – 26 zopakovat prostudovat ústně

2. Psaní vlastních jmen

str. 34/cv. 2a), str. 36/cv. 4 písemně do sešitu

3. Řazení podle abecedy

str. 47/cv. 4 písemně na papír

4. Zopakovat všechna vyjmenovaná slova

5. Denně čtěte 15 min nahlas, denně přepis libovolného textu (minimálně 2 řádky, vždy psacím písmem do sešitu čtení - psaní)

Vlastivěda

str. 15 – 19 prostudovat, pozorně si prohlédnout obrázky

Přírodověda

Ekosystém les str. 18 – 22 prostudovat, pozorně si prohlédnout obrázky

NABERANKU - využívejte pro všechny předměty

Anglický jazyk

4.ROČNÍK učivo do 7.4.

Práce ke stažení zde: Aj4-trucivodo7-4-

6.4. - 17. 4.

Matematika

Jednotky délky uč. str. 94/cv. 4 písemně, procvičujte také na portálu školákov.cz

Jednotky hmotnosti uč. str. 95/cv. 2 a,b písemně, procvičujte také na portálu školákov.cz

Jednotky objemu uč. str. 97/cv. 2 písemně, procvičujte také na portálu školákov.cz

Jednotky času uč. str. 98/cv. 2 písemně, procvičujte také na portálu školákov.cz 

Nadále procvičujte malou nsobilku zpaměti

Český jazyk

Slovní druhy uč. str. 72/ cv. 1 ústně

uč. str.75/cv. 9 ústně

uč. str. 78/cv. 15 ústně

Slovní druhy také procvičujte na portálu školákov.cz

Denně čtěte 15 min nahlas, denně přepište libovolný text z učebnice ČJ nebo Čítanky (minimálně 2 řádky, vždy psacím písmem do sešitu čtení - psaní)

Vlastivěda

str. 20 – 21 prostudovat, pozorně si prohlédnout mapu

Přírodověda

Ekosystém park str. 50 – 52 prostudovat, pozorně si prohlédnout obrázky

Sledujte pořad UčíTelka v České televizi.  

Anglický jazyk – 4. ročník (6. 4. - 10. 4. 2020)

Hello everybody!!  How are you today? Are you happy, fine? 

 Tento týden máte za úkol :

1, zkontrolovat, jestli máte vše uděláno. To, co jste nestihli, dodělat , nafotit a poslat.

petraklimparova@seznam.cz, Messenger, Instagram

lindavasinkova@seznam.cz

2, Protože se blíží VELIKONOCE- EASTER -Do školního sešitu napiš datum: vyber (6 th April, 7 th April, 8 th April): Nadpis bude: HAPPY EASTER – vyber si celkem 6 obrázků, nakresli do sešitu a popiš.

 3, Slovíčka k Velikonocím: https://www.youtube.com/watch?v=7yx2xIpNiQ4

 4, Kryptogram - luštíš písmena pomocí obrázku. Vyjde ti slovo, které spoj s obrázkem vpravo.

Veselé Velikonoce      - Happy Easter 

ANGLIČTINA 4.ročník -13.-17.4.

Nejdříve bych chtěla pochválit ty, kteří mají vše hotovo a práci pravidelně posílají.

Tento týden budeme opakovat:

1, Pracovní sešit str.64/1a2. Česky máš napsáno, co máš dělat.

2, Pracovní sešit str.62/1 osmisměrka- najdi slova a napiš na řádky. Zopakuj si, jestli víš, co

    znamenají česky.

3, Pracovní sešit str.62/2 několikrát si přečti –pak se nahrej a pošli mi, jak čteš.

4, Do sešitu napiš datum 14 th April, napiš 4 roční období jako na obrázku a slovíčka

     v rámečku rozděl do ročních období, kde patří. Nezapomeň vše poslat!!!

20. 4. - 24. 4.

Český jazyk

Opakování podstatných jmen učebnice str. 87, 88/cv. 1a) písemně, b), c), d) ústně

str. 88/cv. 2 písemně

Denně čtěte 15 minut nahlas z Čítanky

Matematika

Zopakujte si rýsování kolmic a rovnoběžek učebnice str. 35, str. 39

Sčítání a odčítání zpaměti učebnice str. 63/ cv. 2, 5, 8 ústně, cv. 6, 9 písemně

Vlastivěda

učebnice str. 25 - 26, Vodstvo České republiky, práce s mapou vyhledávat na mapě řeky, názvy řek

Přírodověda

Ekosystém okolí lidských obydlí - prostudovat, pozorně si prohlédnout obrázky učebnice str. 53 - 55

určit a poznat zeleninu na str. 55

Nadále využívejte internetového portálu školákov.cz pro všechny vyučovací předměty, popř. televizního vysílání pro školy.

Angličtina  4.ročník     20.-24.4.

Hello my little students!      

Tento týden si zopakujeme číslovky a naučíme se názvy školních předmětů.

1, Najdi si tuto stránku pro zopakování číslovek-  https://www.liveworksheets.com/yb9889id

    Klikni na číslo a poslouchej –jestli je to správně klikni na TRUE, jestli je to špatně(jiná číslovka),   

     klikni na FALSE.  

2, Opět najdi tuto stránku, kde si opět zopakuješ číslovky https://www.liveworksheets.com/kr115821zi  1.cvičení –klikni pod číslo, vyber a přiřaď správný název číslovky.  2.cvičení- vybereš správný název číslovky a spočítáš příklad. Zopakuješ postup u cvičení 1. a pokusíš se mi svůj výsledek poslat!!

3, Do sešitu si napiš datum 22 nd April , nadpis SCHOOL SUBJECTS-ŠKOLNÍ PŘEDMĚTY

  a napiš si následující slovíčka: 

                                                        English  -  angličtina

                                                        Maths   - matematika

                                                        Science  -  přírodověda

                                                        Czech  -   český jazyk

                                                        Art       - výtvarná výchova

                                                         I.T.  -    výpočetní technika

                                                         History-  dějepis

                                                         Music  - hudební výchova

                                                         P.E.   – tělesná výchova

 Pokud chceš namaluj si ke škol.předmětům obrázky  buď podle sebe nebo podle prac.sešitu str.35.

4, V pracovním sešitě na str.35 udělej cv.3. Přiřaď obrázky ke školním předmětům a cvič. 4 pouze

     tabulku, netvoř věty!!! Napiš svůj rozvrh hodin, použij nová slovíčka školní předměty.

Př.

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

8:00 -8:45

Czech

P.E.

Maths

History

I.T.

8:55 -9:40

         

10:00 -10:45

         

10:55 -11:40

         

Don´t forget to send me your work!! –Nezapomeňte mi zase vše poslat jako doposud!! BUDU SE TĚŠIT.

27. 4. - 30. 4.

Český jazyk

Opakování předpona, kořen, přípona str. 29/cv. 1, 2, 3 ústně, cv. 4 písemně

str. 30/cv. 7a) písemně

Denně čtěte 15 minut nahlas z Čítanky

Matematika

Sčítání a odčítání zpaměti učebnice str. 64/ cv. 15  ústně,

Písemné dělení str. 64/cv. 20 písemně

Vlastivěda

učebnice str. 29 - 30, Počasí a podnebí, podnebné oblasti – prostudujte podle mapy,

zahrajte si na moderátora předpovědi počasí podle str. 29

Přírodověda

Živočichové v okolí lidských obydlí - prostudovat, pozorně si prohlédnout obrázky

z  učebnice str. 56 – 57, poznat zvířata na obrázcích

Nadále využívejte internetového portálu školákov.cz pro všechny vyučovací předměty, popř. televizního vysílání pro školy.

Angličtina  4.ročník     27.4.-1.5.2020

Hello my little students!      

MOC MĚ POTĚŠILO, ŽE VÁS TOLIK ZVLÁDLO POSLAT INERAKTIVNÍ PRACOVNÍ LISTY (A TO VĚŘÍM,ŽE URČITĚ JEŠTĚ NĚJAKÉ PŘIJDOU) –I´M SO PROUD OF YOU!! JSEM NA VÁS PYŠNÁ!!

Tento týden budeme opakovat části lidského těla a dny v týdnu.

1, Najdi si tuto stránku pro zopakování částí lid.těla –BODY PARTS  - https://www.liveworksheets.com/yg158pu  

1.cvičení- přetáhni část lidského těla na správné místo v obrázku.

2.cvičení-poslouchej a klikni na správný obrázek.

 2, Opět najdi tuto stránku, kde si pro změnu  zopakuješ dny v týdnu- DAYS OF THE WEEK https://www.liveworksheets.com/yy337tf  

  1.cvičení –seřaď dny v týdnu dle správného pořadí.

  2.cvičení- Rozšifruj o který den v týdnu jde a napiš správně.

  3.cvičení- Klikni na bublinu a poslouchej , pak přiřaď den, který jsi slyšel.

  4.cvičení- Napiš následující den

  5.cvičení poslouchej a správně napiš.

Zopakuj postup  a vše mi zase pošli mailem. Budu čekat!!

3, A na závěr speciální úkol - An  extra homework  for you

Na papír mi namaluj obrázek- Draw a picture on a paper. 

Třeba co teď rádi děláte, nejhezčí zážitek, po čem se vám stýská ….. záleží na vás.

5 věcí z obrázku pojmenujte anglicky, pak obrázek vyfoťte nebo přineste do školy.

 Pro ty , kteří nemají možnost dostat se na internet, přikládám náhledy, ať můžete udělat písemně.

 

4. 5. - 7. 5.

Český jazyk

Opakování předpona, kořen, přípona učebnice str. 30/cv. 8 ústně,

str. 31/cv. 9 písemně, cv. 10 ústně

Denně čtěte 15 minut nahlas, přečtěte si z Čítanky komiks na str. 182 – 186

Vymyslete si na stránku (velikost A4) váš vlastní komiksový příběh

Matematika

Zaokrouhlování učebnice str. 65/cv. 5, 6 písemně

Zopakujte si obvod čtverce a obdélníku (vzorce pro výpočet čtverce a obdélníku)

učebnice str. 105, 106

str. 105/cv. 2 písemně, str. 106/cv. 4 písemně

Vlastivěda

učebnice str. 30 - 31, Půda a zemědělství, pozorně si prostudujte mapu na str. 31,

zjistěte podle mapy ČR, kde se vyskytuje chov zvířat a pěstování zemědělských plodin,

jakou barvou jsou na mapě označeny nížiny a vysočiny.

Určete, jaké znáte druhy půdy.

Přírodověda

Zvířata chovaná pro radost (domácí mazlíčci), učebnice str. 58 – 59, pozorně prostuduj.

Máte doma také nějaké zvířátko? Jaké, jak se jmenuje, jak se o něj staráte, stručně popište,

zkuste ho nakreslit na papír (velikost A4).

Nadále využívejte internetového portálu školákov.cz pro všechny vyučovací předměty, popř. televizního vysílání pro školy.

Angličtina  4.ročník     4.5.- 8.5.2020

Hello my little students!    

Tento týden pokročíme dál. Naučíme se říkat kolik je hodin. What time is it?

A také říkat anglicky celé hodiny.

1, Do sešitu si napište datum (4th,5th,6th nebo 7th May)

     nadpis je:                What time is it? – Kolik je hodin?

     Pod nadpis :           It´s ten o´clock.      Je deset hodin.

                                      It´s one o´clock.     Je jedna hodina.

 2, Následující cvičení přepiš do sešitu a doplň, kolik je hodin.

    Vždy začni –It´s   ……………  o´colck.

 3, Na této adrese si opět procvičíš hodiny a jako vždy mi ho pošli mailem.

         https://www.liveworksheets.com/jq6638qq

 4, Několikrát si poslechni písničku o hodinách a opakuj, aby ses naučil správnou   

     výslovnost. https://youtu.be/0Yq_rztquuU

 5, A nakonec mám pro vás zvířecí křížovku – animal crossword.

     Vylušti na papír a pošli mi ji!

11. 5. - 15. 5.

Český jazyk

Zopakujte si abecedu.

Učebnice str. 33, 34/cv. 1a) písemně

                str. 34, 35/cv. 2b) písemně, seřaďte podle abecedy: názvy států, názvy hlavních měst, názvy řek

Denně čtěte 15 minut nahlas z Čítanky

Matematika

Milion – pozorně si prostudujte učebnici na str. 107, hlavně tabulku.

Učebnice str. 107/cv. 2 písemně, cv. 3 písemně bez zkoušky.

Geometrie Osová souměrnost učebnice str. 99/cv.1 prakticky, postupuj podle zadání

cv. 3 ústně

Vlastivěda

učebnice str. 32 - 33, Nerostné bohatství, pozorně si prostudujte mapu na str. 32,

zjistěte podle mapy ČR, jaké nerostné suroviny máme a kde se těží,

těžba a zpracování nerostných surovin, co se z nich vyrábí

Přírodověda

Živočichové žijící volně v okolí lidských obydlí, učebnice str. 60 – 61, pozorně prostuduj.

obojživelníci, ptáci, savci

Do sešitu si opište oranžový rámeček na str. 61.

 

Angličtina  4.ročník     11.5.- 15.5.2020

Hello my little students!     

Tento týden pokročíme opět dál.

Z minulého týdne se umíme zeptat kolik je hodin a říkat anglicky celé hodiny.

What time is it?    It´s ten o´clock.      Je deset hodin.

1, Tento týden se naučíme jak se řekne půl desáté, půl druhé…….

      Do sešitu si napište datum (11th,12th,13th nebo 14th May)

      půl- half past

      7:30- It´s half past seven.     Je půl osmé.

      1:30- - It´s half past one.       Je půl druhé.

      4:30- - It´s half past four.       Je půl páté.           

2, V pracovním sešitě (work book) na str. 34/cv.2 si procvičíš, co jsi se právě  naučil.

    Vždy začni –It´s   …………… 

  3, Na této adrese si opět procvičíš hodiny TELLING TIME –HALF PAST (PŮL)

     https://www.liveworksheets.com/qg97570ny -vše pošli jako vždy dle návodu

 4, V učebnici na str.34/ si přečti a přelož čtyři obrázky.

    Nápověda-Clue-   We´ve got –My máme         What´s the matter? –Co se děje?

5, A nakonec mám pro vás zvířecí křížovku – animal crossword.

     Vylušti na papír a pošli mi ji!

18. 5. - 22. 5.

Český jazyk

Psaní slov cizího původu

Učebnice str. 38 - 39, pozorně si prostudujte oranžový rámeček na str. 39, 40

                str. 40/cv. 2 písemně (vypište jen neúplná slova), str. 40/cv. 3 písemně

Denně čtěte 15 minut nahlas z Čítanky

Matematika

Učebnice str. 108/cv. 4, 5, 6, 9 písemně

Geometrie: Obvod trojúhelníku str. 96, pozorně prostudujte cv. 2 /str. 96,

 naučte se vzorec pro výpočet obvodu trojúhelníku

Vlastivěda

učebnice str. 34 - 35, Průmysl, pozorně si prostudujte mapu na str. 34.

Zjistěte podle mapy, jaký průmysl je v ČR a kde se nachází

Jak dělíme průmysl? Podle obr. na str. 35 popiš cestu mléka ke spotřebiteli.

Přírodověda

Ekosystém rybník, učebnice str. 62 – 65, pozorně prostuduj obr. na str. 62, 63

Živočichové žijící v rybníku a u rybníku

Do sešitu si opište schéma vodní toky a nádrže ze str. 64

Angličtina  4.ročník     18.5.- 22.5.2020

Hello everyone!        

Tento týden budeme upevňovat to, co jsme se už naučili.

 1, Zopakujeme si hodiny.

    Do sešitu si napište datum( 18th,19th,20th,21st,22nd May) a opište a doplňte následující

     cvičení. 

 2,  Pracovní sešit (workbook) str. 37/cv.7 –přečti si popisy rozvrhů a napiš ,čí je to rozvrh.

 3, V učebnici na str.36 si přečti a přelož text o škole. K větám 1-6 přiřaď obrázky a-f.

      Napiš do sešitu, nepiš celé věty –pouze 1a, 2…..

 4, V pracovním sešitě (workbook) na str.36/5 doplň cvičení o škole. Pomož si učebnicí na str.36

25. 5. - 29. 5.

Český jazyk

Řazení slov podle abecedy

Učebnice str. 41 - 42,

str. 41/cv. 1a), b), c), d), e) ústně              

Pozorně si prostudujte oranžový rámeček na str. 41.

str. 42/cv. 2a), b) písemně

Denně čtěte 15 minut nahlas z Čítanky

Matematika

Učebnice str. 108/cv. 7, 10, 11  písemně, str. 109/cv. 15 písemně

Geometrie: str. 108/cv. 14

Vlastivěda

učebnice str. 36, Opakování, podle svých možností plňte úkoly 1, 2, 3, 4

Přírodověda

Ptáci na hladině rybníka, učebnice str. 66, pozorně pozoruj obrázky.

Do sešitu si opište shrnutí v oranžovém obdélníčku na str. 66

Angličtina  4.ročník     25.5.- 29.5.2020

Hello everyone!        

Tento týden se naučíme nová slovíčka TV programmes- televizní pořady. Naučíme se říkat:    I LIKE –I DON´T LIKE (mám rád –nemám rád). A nakonec máte připravenou hru

1,  Do sešitu si napište datum( 25th,26th,27th,28th,29th May) a slovíčka i s českým překladem napište do sešitu a NAUČTE SE. Pak k obrázkům doplňte o jaký televizní pořad jde. Obrázky nekreslete!!, stačí napsat číslo.  př. 4.- film (nápověda)

  2,  Pracovní sešit (workbook) str. 38/cv.1 – přečti si zadání sám a pracuj.

  3, Pracovní sešit (workbook) str. 38/cv.2- vyber si 6 pořadů a napiš, jestli je máš rád I LIKE nebo nemáš I DON´T LIKE.

4, Na této adrese si zahrajete hru, při které si zopakujete slovíčka. Dole je včelka (a bee), na kterou kliknete a podle toho, které slovíčko uslyšíte, postupujete dál až nahoru. Cílem je zjistit, na kterou květinku včelka doletěla.

     https://www.liveworksheets.com/mn5195gb    -vše pošli jako vždy dle návodu nebo napiš do sešitu na kterou květinku včelka doletěla, vyfoť a pošli.

1. 6. - 5. 6.

Český jazyk

Slohové úkoly, učebnice str. 42, 43, pozorně si přečtěte úvodní text Moje jméno

str. 43/cv. a), b), c) ústně

str. 43/cv. 2 písemně, str. 43 - 44/cv. 3 pozorně si přečtěte text Mají jména nějaký význam?

str. 44/cv. a), b) ústně, c) písemně

Denně čtěte 15 minut nahlas z Čítanky

Matematika

Učebnice str. 109/cv. 16, 20, 21  písemně

Geometrie: str. 110/cv. 2 Rýsujeme obdélník, pracuj přesně podle zadání.

Vlastivěda

učebnice str. 37, Opakování, podle svých možností plňte úkoly 5, 6, 7, 8

Přírodověda

Ekosystém potok a řeka, učebnice str. 67-68 pozorně si prohlédni a prostuduj  text a obrázky

Do sešitu si opište shrnutí v oranžovém obdélníčku na str. 68

Angličtina  4.ročník     1.6.- 5.6. 2020

1, I LIKE –I DON´T LIKE

    Do sešitu (English) si napiš datum( 1st,2nd,3rd,4th,5th May) ,překresli si tabulku a doplň , jaké máš a nemáš rád zvíře, barvu, školní předmět………….. Pokud se nemůžeš rozhodnout, napiš více věcí.

  2, ČTENÍ S POROZUMĚNÍM (reading comprehension )

      V učebnici na str.38 si přečti o Superstars a podle toho, co sis přečetl, doplň následující     věty a napiš do sešitu(English).

1. Kat likes ………………………….. .

2. Spike likes ………………………… .

3. Nick likes ……………………………. .

3, Writing .  V pracovním sešitě (workbook) na str.40/cv.7,8.

cv.7 - k otázkám přiřaď odpovědi.

cv.8 – podle obrázku zakroužkuj v textu správná slova. Vybíráš jednu z možností, tam kde je lomítko / .   

4, Najdi si adresu: https://www.liveworksheets.com/ql564927gq , kde si procvičíš Do you like…….?  Yes, I do. No, I don´t.

Pokud nemáš možnost udělat prac.list na počítači, přikládám ho níže a udělej písemně.

VŠE NEZAPOMEŇ POSLAT       

8. 6. - 12. 6.

Český jazyk

Učebníce str. 44/cv. 4 a), b) ústně

str. 45/cv. 5 písemně, str. 45/cv. 6 ústně

str. 46/cv. 1 písemně

Denně čtěte 15 minut nahlas z Čítanky

Matematika

Učebnice str. 111/cv. 1, 2, 4, 6  písemně

Geometrie: str. 110/cv. 4 Rýsujeme čtverec, pracuj přesně podle zadání.

Vlastivěda

učebnice str. 38, Opakování, podle svých možností plňte úkoly 9, 10, 11, 12, 13.

Přírodověda

Opakování – louka, park, obydlí, voda str. 69, pozorně si přečtěte všechny otázky

a zkuste na ně odpovědět, pokud se vám zdají některé otázky těžké, najdete jejich odpovědi

v učebnici.

Angličtina  4.ročník     8.6.- 12.6. 2020

Hello boys and girls!  

Tento týden začneme novou lekci My free time-Můj volný čas.

1, Nová slovíčka –NEW VOCABULARY

    Do sešitu (English) si napiš datum( 8th,9th,10th,11th,12th June) ,napiš a nauč se  10 nových slovíček.

2, Pak také do sešitu udělěj cvičení pod slovíčky. K obrázku napiš větu dle příkladu.

   1.   I read a book.         2. I ………………

3,ČTENÍ +PŘEKLAD (READING+ TRANSLATION)

 V učebnici na str.42 si přečti  a přelož rozhovor se  Superstars.

4, Writing .  V pracovním sešitě (workbook) udělej na str.42/cv.1.

Doplň správná slovesa do vět. K obrázkům přiřaď správná čísla.

Vybarvi obrázky dle návodu:

1. A book is blue.

2. A ball is yellow.

3. A bike is green.

4. A Tv is brown.

5. A tennis racket is pink.

VŠE NEZAPOMEŇ POSLAT                                    

Nadále využívejte internetového portálu školákov.cz pro všechny vyučovací předměty, popř. televizního vysílání pro školy.

15. 6. - 19. 6.

Český jazyk

Učebníce str. 48 Ověřte si, co umíte, cv. 1, 4 ústně, cv. 2, 3 písemně

Denně čtěte 15 minut nahlas z Čítanky

Matematika

Učebnice str. 112/cv. 7 ústně, 8, 9, 10, 11 písemně

Geometrie- Rovnoběžníky str. 114/cv. 2 písemně

Vlastivěda

učebnice str. 39 – 40 Chráněná území, pozorně si prostudujte mapu na str. 39,

do sešitu si překreslete značky ze str. 40, popište je

Přírodověda

Učebnice str. 70 – 72, Člověk a příroda, pozorně si pročtěte a prohlédněte obrázky,

Do sešitu si zapište text z oranžového rámečku na str. 72.

Angličtina  4.ročník     15.6.- 19.6. 2020

Hello boys and girls!  

Tento týden pokračujeme v 9. lekci- My free time-Můj volný čas.

 1,ČTENÍ +PŘEKLAD (READING+ TRANSLATION)

 V učebnici na str.42 si přečti  a přelož Diary-Diář.

 2, Writing .  V pracovním sešitě (workbook) udělej na str.42/cv.2, 43/cv.3- rozděl činnosti (na obrázku) do správného sloupečku    I go….. (jdu ,chodím)    I play…… (hraji)

 3, Pracovní list. Můžeš vyplnit na adrese:     https://www.liveworksheets.com/ph7024pc  a poslat mi mailem nebo písemně viz obrázek níže.

Nahoře jsou slovesa   collect (sbírat) – go (jít, chodit)- go to (jít do, chodit do)- have (mít)

        Play (hrát) – play the (hrát+hudební nástroj)- read(číst)- ride(jezdit na) – watch(sledovat)

Slovesa doplň ke správným činnostem a číslo napiš ke správněmu obrázku.

VŠE NEZAPOMEŇ POSLAT   !!!!!                                

Nadále využívejte internetového portálu školákov.cz pro všechny vyučovací předměty, popř. televizního vysílání pro školy.

22. 6. - 26. 6.

Český jazyk

Učebníce str. 198/cv. 1, 2 písemně, 3, 4 ústně

Závěrečné opakování str. 199 – 206 ústně

Denně čtěte 15 minut nahlas z Čítanky

Matematika

Učebnice Závěrečné procvičování str. 148/cv. 1 písemně, cv. 4 zpaměti

str. 149/cv. 7, 9, 12  písemně

Vlastivěda

učebnice str. 41 – 46 Cestujeme po naší vlasti, pozorně si prostudujte jednotliví kraje

Přírodověda

Učebnice str. 73 – 75, Mimořádné události v přírodě, pozorně přečtěte

Do sešitu si zapište text z oranžového rámečku na str. 75.

Angličtina  4.ročník     22.6.- 26.6. 2020

Hello boys and girls!  

Posílám poslední učivo!!!

1, Pracovní list -ANIMALS. Můžeš vyplnit na adrese:     https://www.liveworksheets.com/bl5430qm   a poslat mi mailem nebo písemně viz obrázek níže.

Přečti si popisy zvířátek a přiřaď číslo ke správnému zvířátku. Pak zvířátka anglicky pojmenuj.

Nadále využívejte internetového portálu školákov.cz pro všechny vyučovací předměty, popř. televizního vysílání pro školy.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00