Distanční výuka 14.10.-1.11.2020 - INFORMACE

Nařízením vlády nebude v tomto období probíhat výuka osobní přítomností ve škole (prezenční výuka), ale žáci se budou vzdělávat doma na dálku (distanční výuka). Upozorňuji zákonné zástupce (rodiče), že distanční výuka je povinná a  musí se jí účastnit všichni žáci.

Výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace Teams (kontakt se žáky, zadávání úkolů na každý den, zasílání řešených prací k určitému datu).

Úkoly budou také zadávány prostřednictvím Bakalářů Komens. Na webových stránkách školy (https://bakalar.zsnadrazni.eu/bakaweb/login) se přihlásíte do záložky Bakaláře. Přihlašovací údaje vám byly předány v minulosti. Pokud nemáte přihlašovací jméno a heslo, napište mi na email (hana.horeckova@zsnadrazni.eu), pošlu vám je.

Komunikace mezi učitelem a žákem bude probíhat prostřednictvím aplikace Teams. V případě nejasností nebo nějakého problému, se budeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu.

Pokud nemáte technické zázemí (viz vyplněné údaje v dotazníku), bude si žák ve škole vyzvedávat práci v tištěné podobě. Dle instrukcí vedení školy, budou moci žáci docházet do školy pro zadání v době od 8:15 do 9:30 hod. K této informaci ještě nevím podrobnosti. Bude upřesněno.

Přihlášení do OFFICE 365 a v něm do aplikace Teams

Všem žákům naší školy byl vytvořen účet do školního prostředí Office 365.
Důležité je první přihlášení, aby bylo možné distanční výuku spustit.

Přihlášení provedete na stránkách: https://www.office.com/
Přihlašovací údaje jsou ve tvaru:
přihlášení: jmeno.prijmeni@zsnadrazni.eu

(např. Petr Strnad by měl přihlašovací údaje petr.strnad@zsnadrazni.eu )
heslo: Covid.2020

Uvedené heslo je pro první vstup, pro následující přístupy si heslo změňte a uschovejte.

Buďte do aplikace stále přihlášeni (v době vyučování – 8:00 – 12:35 hod., pondělí-pátek). Informace a úkoly budu zasílat i v odpoledních hodinách, ale připojovat se se žáky budu v době 8:00-12:35 hod.

Na mobilech, tabletech a PC si, můžete aplikaci Teams stáhnout přímo na plochu jako ikonu. Hned uvidíte, pokud bylo v aplikaci něco napsáno.

PŘEHLED UČIVA, KTERÉ BUDE PROBRÁNO V DOBĚ OD 14.10. DO 23.10.2020 – zde jsou pouze témata, vše bude každý den doplněno o zápisy do sešitů a úkoly, které žák bude řešit a zasílat nebo odevzdávat ke kontrole.

ČESKÝ JAZYK

 • procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách
 • psaní velkých písmen
 • určování slovních druhů
 • pracovní sešit – dokončení přídavných jmen, slovesa + určování osoby, čísla a času (mluvnické kategorie)
 • učebnice – nauka o slově – str. 15-32
 • ČTENÍ – zadané texty v čítance, žáci budou tvořit samostatně zápis k přečtenému textu do sešitu čtení a sloh

 

MATEMATIKA

 • stále procvičujeme malou násobilku
 • písemné sčítání a odčítání
 • násobení a dělení 10, 100
 • dělení se zbytkem
 • velká násobilka
 • dělení jednociferným dělitelem
 • násobení dvojciferným činitelem

 

ANGLICKÝ JAZYK – skupina H. Horečkové, ostatní vyučující budou žáky kontaktovat ve své skupině na Teams

 • učebnice a pracovní sešit lekce 10 – 12 + měsíce a dny

PŘÍRODOVĚDA

 • dokončíme kapitolu rostliny – doplníme zápis, který jsme minulý týden začali
 • kapitola ZVÍŘATA – učebnice str. 15-17

VLASTIVĚDA

 • opakování probraného učiva – pravěk až pověsti
 • Velkomoravská říše – učebnice str. 13-15
 • Vznik Českého státu, přemyslovská knížata – učebnice str. 16-17

Přihlášení do OFFICE 365

 • Přihlášení do Office 365

 Všem žákům naší školy byl vytvořen účet do školního prostředí Office 365.


Důležité je první přihlášení, aby bylo možné distanční výuku spustit.

Přihlášení provedete na stránkách:

https://www.office.com/

Přihlašovací údaje jsou ve tvaru:

přihlášení: jmeno.prijmeni@zsnadrazni.eu

(např. Petr Strnad by měl přihlašovací údaje petr.strnad@zsnadrazni.eu )

heslo: Covid.2020

Uvedené heslo je pro první vstup, pro následující přístupy si heslo změňte a uschovejte.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00