VYSVĚDČENÍ

A je to tady !!!  - VYSVĚDČENÍ  se bude vydávat v úterý 30.6. v 8.00 - 8.45 hod. v kmenové třídě.

Mohou přijít všichni žáci, ale pouze s čestným prohlášením o bezinfekčnosti, které si rodiče mohou vytisknout z těchto stránek nebo jej obdrží a podepíší u vchodu do budovy školy. Z důvodu mimořádných hygienických opatření lze předávání vysvědčení ukončit i dříve - v případě doprovodu čekejte na své děti před školou.

Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena na sekretariátě školy. Můžete si je vyzvednout v průběhu prázdnin, v době 8.00 - 12.00 hod.

Přejeme krásné prožití letních prázdnin !!!!!    smile smile smile smile smile

Učivo pro domácí přípravu 22.6.-26.6.

Ahojky - ještě chvíli třeťáčci !

Pokud jste ještě nestihli všechny úkoly z předešlých zadání - dokončete si je.

Jinak věnujte tento týden opakování :

Ps - podle úvodní stránky některé z písanek si zopakujte správné tvary psacích písmen

ČJ - zopakujte si vyjmenovaná slova a slovní druhy

M - procvičujte všechny násobilky

PRV - listujte si učebnicí , opakujte a procvičujte si učivo

ČT - čtěte hodně a nahlas

Závěrečná klasifikace

ZÁVĚREČNÁ  KLASIFIKACE

Ahoj školáčci !!!

Už se moc těším na všechny vaše domácí úkoly. Přineste mi je nejpozději

ve čtvrtek 18. 6. mezi 8. – 13. hodinou. Předejte je kterékoliv paní asistentce

nebo paní vrátné, ty mi práce doručí. A já budu moci začít promýšlet vaši

závěrečnou klasifikaci.

Učebnice a pracovní sešity, které máte u sebe, si ponechte přes prázdniny

doma. Občas se do nich podívejte a zopakujte si učivo. Neztraťte je, nezničte!!

V září se z nich budete ve škole učit. A víte, že zničení nebo ztrátu budete

muset uhradit.

Jak to bude s rozdáváním vysvědčení, vám dám vědět začátkem příštího týdne.

Ještě se trochu snažte – prázdniny se blíží.

Přihlášení do Office 365

  • Přihlášení do Office 365

Všem žákům naší školy byl vytvořen účet do školního prostředí Office 365.


Důležité je první přihlášení, aby bylo možné distanční výuku spustit.

Přihlášení provedete na stránkách:

https://www.office.com/

Přihlašovací údaje jsou ve tvaru:

přihlášení: jmeno.prijmeni@zsnadrazni.eu

(např. Pepa  Strnad by měl přihlašovací údaje pepa.strnad@zsnadrazni.eu )

heslo: Covid.2020

 

Uvedené heslo je pro první vstup, pro následující přístupy si heslo změňte a uschovejte.

Učivo pro domácí přípravu 15.6.-19.6.

Ahoj zlatíčka!!! Zdravím a připomínám datum   18. 6. 2020 - přineste VŠECHNY úkoly !!!!!

Práce na příští týden :

M - str. 120, 121 - celé ústně, písemně cv. 40,45 se zkouškou, cv. 43, 47 bez zkoušky

Čj - str. 76, 77 - celé ústně, písemně - str. 76/ cv 7, 8

PS - do konce sešitu

PRV - str. 68,69

ČT - každý den 30 minut nahlas

AJ - vypracovat Aj_u3_animals_odevzdat-ve-skole

Učivo pro domácí přípravu 8.6.- 12.6.

Ahojky moje koťátka! Zdravím a připomínám, že začal červen a blíží se konec školního roku - VYSVĚDČENÍ!!!

Zkontrolujte si, zda máte hotové všechny úkoly od 16. 3. 2020. Co vám chybí, dodělejte a vše přineste do školy do 18. 6. ( sešity, pracovní listy, písanky, kontrolní práce, papíry se splněnými úkoly...)!!!

Tento týden budete pracovat opět jen s učebnicemi, sešity nebo papíry.

M - str 118,119 - celé ústně, písemně - cv. 29, 34 - se zkouškou, cv. 31,36 bez zkoušky.

ČJ - str. 74,75 - celé ústně, tabulky zopakujte a naučte se, písemně str. 74/cv.2 a str. 75/cv. 2,3.

PS - str. 28 - nezapomeňte, že na začátku věty se píše velké písmeno a za větou znaménko.

PRV - str. 67 - přečti.

Čt - doufám, že jste si už zvykli každý den alespoň 20 minut nahlas něco číst, tak v tom pokračujte.

Aj - prac.list My-family_slovicka-1        

Učivo pro domácí přípravu 1.6. -5.6.

Přeji vše nejlepší k MDD !!!!!  smilesmilesmilesmilesmile

ČJ - vyplň pracovní list č. 3   Cj-prac-list-c-3   

M - vyplň pracovní list č. 3    M-prac-list-c-3   

PRV zopakuj si části lidského těla - učebnice str. 66

PS - str. 27

Aj - vyplň pracovní list Barvy-1-1

    - vyplň a odevzdej test Barvy_test_odevzdat

UČ SE, PROCVIČUJ, ČTI SI, ZACVIČ SI, ZAZPÍVEJ SI, NĚCO SI NAMALUJ, HREJ SI, POMÁHEJ MAMINCE, ODPOČÍVEJ...

Učivo pro domácí přípravu 25. 5. -29.5.

Pro přihlášené děti začíná škola. V pondělí sraz v 8:00 hod. před družinovým vchodem - první vchod zleva. Nutné je doručit čestné prohlášení s datem 25.5. Děti musí mít s sebou 2 roušky a sáček, psací a školní potřeby, přezůvky, svačinu, pití. 

Tento týden pracujeme jen s učebnicemi, kromě angličtiny nejsou žádné pracovní listy. Doneste ke kontrole kontrolní práce z čj, mat a prv.

ČJ - uč. str. 73 celá ústně

    - uč. str. 74 naučit zpaměti pádové otázky Padove-otazky

    - uč. str. 69, cv. 3 písemně do sešitu nebo na papír

M - uč. str. 115 + 117 ústně

   - uč. str. 115, cv.17 a 19, uč. str. 117, cv. 22,23,24 - písemně do sešitu nebo na papír

Písanka -str. 25,26

Čtení - 20-30 min. denně z čítanky nebo dětské knihy 

Prv - uč. str. 64 a 65 přečíst

AJ - Aj-cisla-1-20-strana-1

    - Aj-cisla-1-20-strana-2

Učivo pro domácí přípravu 18. 5. -22.5.

Tento týden budu zjišťovat, v čem jste se v minulých týdnech zlepšili, co jste se naučili. Kontrolní práce z ČJ,MAT i PRV odevzdávejte do 26.5. Opět budou podkladem pro hodnocení na vysvědčení. 

Zároveň je den 18.5. posledním dnem, kdy můžete škole oznámit, že budete od 25.5. opět docházet do školy. 

ČJ - Kontrolní práce z čj Kontrolni-prace-cj-2 (Strana 1 a strana 2)

Mat - Kontrolní práce z mat. Kontrolni-prace-mat-2 (Strana 1 a strana 2)

Prv - Kontrolní práce z prv Kontrolni-prace-1-z-prv (Strana 1 a strana 2)

Písanka -  str. 24

Čtení  - nezapomínejte na čtení, denně nahlas 15 -20 minut, např. z čítanky

AJ - procvičovat slovní zásobu – OBLEČENÍ – CLOTHES - čtení i psaní  https://www.helpforenglish.cz/article/2009071205-obleceni-1 

      Aj-obleceni-slovicka-web

     - pracovní listy doplň Lidske-telo-1 , Lidske-telo_2, Obleceni_1(můžeš pracovat i se slovníkem -tištěným nebo internetovým překladačem). Odevzdej všechny tři papíry. Všechny nezapomeň podepsat. Obrázky můžeš vybarvit. 

Učivo pro domácí přípravu 11. 5. -15.5.

Sdělte mi do 18.5. jakoukoliv formou (osobně, telefonicky, pomocí sms nebo emailu), zda Vaše dítě bude chodit od 25.5. do školy.

Pokud ano, doručte do školy vyplněné čestné prohlášení. 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

ČJ - Zopakovat a doučit, co jsou slovesa - uč.str. 68 (někteří str. 69)  - naučit žlutou tabulku.

       Uč. str. 68 (69), cv. 2  sluníčka - ústně.

       Uč. str. 68 (69), cv. 3 a 4 písemně do sesitu nebo na papír.

       Opakovat učivo o slovních druzích a vyjmenovaná slova.

Mat - Dělení se zbytkem - uč. str. 112-114 Pracovní list 1 a 2 

Pl-mat-1 

Pl-mat-2

Čtení - čítanka str. 124-125 - přečíst a  nakreslit na papír ilustraci k přečtené básničce nebo pohádce.

Psaní  - písanka str. 22-23

Prv - přečíst učivo na str. 62 - 63.

AJ - procvičovat slovní zásobu – OBLEČENÍ – CLOTHES - čtení i psaní  https://www.helpforenglish.cz/article/2009071205-obleceni-1 

      Aj-obleceni-slovicka-web

Prosím o odevzdání pracovních listů z čj a mat, kontrolních prací z čj a mat a minitestů z AJ. 

Učivo pro domácí přípravu 4. 5. -7.5.

K 28.4. měly být odevzdány kontrolní práce. Kdo nestihl, prosím, dodejte co nejdříve. 

Čj - Slovní druhy - stále procvičujte řadu všech 10 slovních druhů, ať je umíte vyjmenovat zpaměti.

                         - Stejně procvičujte, co jsou to podstatná jména a přídavná  jména.

                          - Naučte se z učebnice str. 67(někdo 68), co jsou to

                            zájmena a co číslovky - žluté tabulky. Určovat a hledat je   

                           v textu se budeme učit až společně ve škole.

-          Procvičování – opakování psaní vlastních jmen (velká písmena) – učebnice     

                   str. 65,cv. 6 do sešitu nebo na papír

Mat – Nové učivo – Dělení se zbytkem  - v učebnici str. 112 – projít ústně,

                            podívat se na vysvětlení na videa https://www.youtube.com/watch?v=bBEmMdEPKPM&list=PLlQgBpv1udkLTybZrYWXyKFn_F_eIsbVm

                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=gHk1_dK-2rs&list=PLlQgBpv1udkLTybZrYWXyKFn_F_eIsbVm&index=2

Písanka -  str. 21

Čtení  - nezapomínejte na čtení, denně nahlas 15 -20 minut, např. z čítanky

Prv – nalepit nebo opsat zápis Čím se živí živočichové Zapis-cim-se-zivi-zivocichove a přečíst v uč.str. 61

AJ -  POKYN Č. 3 – 3AB – Anglický jazyk

1. Nová slovní zásoba – OBLEČENÍ – CLOTHES

otevřete odkaz: https://www.helpforenglish.cz/article/2009071205-obleceni-1 a klikejte na značku zvuku  za slovem, ozve se výslovnost. Pod slovíčky a poznámkami je Procvičování – po kliknutí na obrázek oblečení se ozve výslovnost i s barvou. Určitě si procvič.

2. Pracovní list - slovíčka - pro ty, kdo nemají možnost pracovat s internetem - Aj-obleceni-slovicka-web

3. Další stránka do slovníčku – CLOTHES Aj_slovnicek_obleceni-list– napiš slovíčka na celý řádek, pod obrázky napiš názvy oblečení, obrázky vybarvi. Stránku si založ k dalším stránkám.

Dodejte řešení Minitestů č. 6 a 7 – ZAŠLETE EMAILEM NEBO ODEVZDEJTE VE ŠKOLE V PÍSEMNÉ PODOBĚ

Učivo pro domácí přípravu 27.4. - 30. 4.

Tento týden budete plnit práci jen do sešitu nebo na papír. 

Čj - Naučte se, co jsou to přídavná jména  a  jak se na ně ptáme. Vše je v učebnici čj -str. 66 (nebo 67  - některé učebnice mají jiné stránkování).

              1. Naučit žlutou tabulku.

               2. Projít všechna cvičení ústně nahlas.

                3. Cvičení 6 a 7 (str. 66 nebo 67) napsat do sešitu nebo na papír.

Písanka - str. 18

Mat - Písemně do sešitu nebo na papír vypracovat cvičení z učebnice - str.105, cv. 17,18,19,21 a str. 106, cv. 27 (zapsat pod sebe).

Prv - pokračujeme v zápisu o stavbě těla živočichů - tentokrát bezobratlých. Zápis si nalep do sešitu. Prv-zapis-bezobratli

        Kdo má možnost, může si projít odkaz s podrobnostmi - není třeba se naučit       - https://pancelcino.webnode.cz/prirodoveda/zivocichove/bezobratli/

AJ - POKYN č. 2 - OBRÁZKOVÝ SLOVNÍČEK U1-7 – vše si vytiskni, doplň podle instrukcí, zapamatuj.Obrazkovy-slovnik

      · procvič si slovíčka k tématům OBLIČEJ a TĚLO na této stránce: Face (Unit 5), Body (Unit 7) -- PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

      · procvič si slovíčka k lekci 7 – znovu si vyplň list ze slovníku Slovnicek-u7, neodevzdávej, založ si ho do složky

      · ÚKOL - vypracuj Minitest 7 –Minitest-7– vyplněný minitest přines do školy nebo rodič může test naskenovat nebo vyfotit a poslat ho na email:              hana.horeckova@zsnadrazni.eu, kainerovai@zsnadrazni.euRadmila.Jerabkova@zsnadrazni.eu  TERMÍN: ČTVRTEK 30.4.2020

        · v učebnici jsme společně probrali lekci 1 až 7 – procvičuj si učivo na těchto stránkách 3. třída - Chit Chat 1 -- PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Připomínám nutnost vypracovat a odevzdat kontrolní práce z matematiky a českého jazyka do 28.4.

 

Učivo pro domácí přípravu 20.4. - 24. 4.

Tento týden bude hlavně o opakování. Do českého jazyka i do matematiky budete plnit kontrolní práce, ve kterých předvedete, co jste se doma naučili. Není to nic těžkého, ale pokud něčemu neporozumíte, klidně mě kontaktujte. Na vypracování máte celý týden, odevzdávat je budete k hodnocení do 28.4. buď elektronicky na email nebo ve vytištěné podobě do školy. 

ČJ - Kontrol-pr-cj-1-strana-1

       Kontrol-pr-cj-1-strana-2

 Mat - Kontrolni-prace-mat-1

 Písanka - str. 20

Prv- pokračuj v učivu o živočiších. Minulý týden jsme si zapsali, jací živočichové jsou obratlovci a jací bezobratlí. Tento týden se budeme více věnovat obrtlovcům.  Do sešitu si nalepte nebo opište zápis. Prv-zapis-obratlovci . Důkladně si přečtěte v učebnici str. 58-59 a důležité informace se naučte. 

Aj - stále opakuj probrané učivo a procvičuj https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/#treti

Kdo potřebuje učivo v tištěné podobě, má ho k dispozici každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 11:00 hod. ve škole. smile

 Přeji,ať jste při plnění kontrolních prací úspěšní.

Učivo pro domácí přípravu 14. - 17. 4.

Čj - vyplnit pracovní listPrac-list-cj-2

Písanka str. 16 - 17

Mat. - procvičovat učivo - násobilky, písemné sčítání a odčítání pod sebou

       - písemně do sešitu nebo na papír uč.str. 104 - cv. 9, 10, 14, 15

Prv - zapsat do sešitu nadpis Stavba těla živočichů a opsat z učebnice str. 58 první 2 řádky a připsat text: Obratlovci mají vnitřní kostru složenou z kostí a páteř z obratlů. Bezobratlí živočichové žádné obratle ani kosti nemají. 

Aj - opakování a procvičování probraného učiva  a slovní zásoby. https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/#treti

AJ   POKYN č. 1 – 3.AB – skupina Hany Horečkové

  • v učebnici jsme společně probrali lekci 1 až 7 – procvičuj si učivo na těchto stránkách http://m.procvicovani-uciva.webnode.cz/a3-trida-chit-chat-1/
  • v pracovním sešitu si dodělej všechna cvičení, která ještě v lekcích 1-7 nemáme
  • ÚKOL - vypracuj Minitest 6 –Minitest-6  – vyplněný minitest přines do školy nebo rodič může test naskenovat nebo vyfotit a pošle mi ho na email:hana.horeckova@zsnadrazni.euTERMÍN: ČTVRTEK 16.4.2020
  • dej si do pořádku náš slovníček, uspořádej všechny listy, vybarvi si obrázky a dopiš, co ti chybí U1-7
  • v příloze máš další OBRÁZKOVÝ SLOVNÍČEK U1-7 – vše si vytiskni, doplň podle instrukcí. Tyto stránky si vlož do našeho slovníčku, který už máš.Obrazkovy-slovni

Přeji všem krásné a pohodové velikonoční svátky.

Učivo pro domácí přípravu 6.4. - 10.4.

Čj

    - uč.str.60 – cv.1,2,3 – písemně do sešitu nebo na papír – doplnit vynechaná písmena

     -procvičovat zpaměti řadu slovních druhů     

    - vyhledávat v textech podstatná jména (ukazovat si TEN,TA,TO,TI,TY,TA) a slovesa (ptát se CO DĚLÁ?)

Mat

       - opakovat písemné sčítání a odčítání do 1000 pod sebou   https://www.youtube.com/watch?v=QUkZFrPWV9I

                                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=cxRa4WgvDcM

-          Zaokrouhlování  na celé desítky a na celé stovky https://www.youtube.com/watch?v=X8LvVn716wg

                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=oJ74dnJhWxQ

-          Uč.str.103 ,cv. 1,2,3 písemně do sešitu nebo na papír   

-          Opakování násobilek – řady násobků, příklady na násobení a dělení     

Prvouka – udělat zápis do sešitu – vytisknout a nalepit nebo opsat.Prvouka-zapis-zivocichove

               - úkol – do sešitu písemně (nápověda uč.str.57 dole)  Jaké jsou rozdílné znaky rostlin a živočichů?

 

VV – nakreslit  (a obrázek schovej ke kontrole) živočicha, zvíře, které reaguje na zimu spánkem nebo tím, že se odstěhuje do jiných krajin (nápověda v učebnici prvouky str.56)

Učivo pro domácí přípravu 30.3. - 3. 4.

Čj–zopakovat definici, co jsou podstatná jména – uč. str. 64 žluté rámečky, a psaní velkých počátečních písmen u vlastních jmen – uč. str. 65-66Prac-list-cj-podstatna-jmena

Písanka str. 14 dobrovolně, str. 15 povinně

Čtení - číst denně libovolný dětský text cca 20 min. - střídat čtení NAHLAS se čtením TICHÝM.

Matematika - opakovat ZAOKROUHLOVÁNÍ na celé desítky -uč. str. 54, pokračovat zaokrouhlováním na celé stovky - uč. str. 86.

                 - dále pokračovat v opakování násobilky a písemného (pod sebou) sčítání a odčítání libovolných trojciferných čísel.

Prvouka - pročítat kapitolu o živočiších v učebnici.

Aj –opakování a procvičování dosud probraného učiva a slovní zásoby.

Učivo pro domácí přípravu 23.3. - 27.3.

ČJ - Naučit se vyjmenovat SLOVNÍ DRUHY, procvičovat vyhledávání v textech učebnice PODSTATNÝCH JMEN a SLOVES. Slovni-druhy

Písanka str. 12 - napsat podobné vyprávění podle zadání

ČTENÍ - číst denně libovolný dětský text cca 20 min. - střídat čtení NAHLAS se čtením TICHÝM.

Matematika - opakovat ZAOKROUHLOVÁNÍ na celé desítky -uč. str. 54, pokračovat zaokrouhlováním na celé stovky - uč. str. 86.

                 - dále pokračovat v opakování násobilky a písemného (pod sebou) sčítání a odčítání libovolných trojciferných čísel.

Prvouka - pročítat kapitolu o živočiších v učebnici.

Doporučuji sledovat VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE Uči Telka - pro 3.třídy denně v době 10:10-10:35, příp. se dají všechna vysílání pustit na web stránkách ČT   https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Na stránkách nns.cz je možnost po zaregistrování stáhnout pracovní sešity a interaktivní učebnice MIUČ+1.stupeň

Učivo pro domácí přípravu 16.3.-20.3.

 Žáci budou opakovat dosud probrané učivo. V čj jde o vyjmenovaná slova - dokončit pracovní sešit, doučit se vyjmenovaná slova po z a procvičovat v učebnici -každý den něco opsat,aby zůstali v paměti tvary psacích písmen. Číst denně cca 20 minut v čítance.

V matematice -procvičování násobilky, sčítání a odčítání pod sebou dvou - i trojciferných čísel, procvičování posledního nového učiva - násobení a dělení 10, 100, 1000, příp,20,30,400,500...

V prvouce opakovat a může si v učebnici číst cokoliv z kapitoly o živočiších. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00