Ukončení školního roku, výdej vysvědčení

Výdej vysvědčení bude probíhat dne 30. června 2020 (úterý) v době od 8.00 hodin. 

Vysvědčení si mohou vyzvednout všichni žáci s podmínkou, že předloží Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (k dispozici zde: Cestne-prohlaseni-o-neexistenci-priznaku-viroveho-infekcniho-onemocneni nebo je k vyzvednutí na vrátnici školy). 
Děti přijdou do školy hlavním vchodem (nepřezouvají se).
Tam odevzdají vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti. (Prázdná budou k dispozici na vrátnici.)
Děti musí mít roušku (ústenku nebo šátek přes nos a ústa).
Vysvědčení se bude vydávat od 8.00 v naší třídě. Děti budou potřebovat složku na vysvědčení.
Po rozdání vysvědčení budou děti odvedeny k šatnám a půjdou domů.
Prosím proto rodiče, aby nikam neodcházeli a na své děti čekali.
Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena na sekretariátu školy. Nelze vyzvednout dříve než 30. 6. 2020.
Přeji dětem, rodičům a prarodičům pevné zdraví, mějte se krásně.
S pozdravem třídní učitelka
Milena Dvořáková

ODEVZDÁNÍ VŠECH ÚKOLŮ do 18.6.2020

Zdravím všechny žáky a rodiče,

blíží se nám konec roku = VYSVĚDČENÍ, proto si každý doma zkontrolujte, zda máte vypracované všechny úkoly od 11.3.2020 a odevzdejte je do školy ke kontrole (kdo ještě neodevzdal), a to NEJPOZDĚJI DO 18.6.2020 (bude zohledněno při závěrečné klasifikaci).

Zadání úkolů se zde stále zobrazuje pod názvem třídy v záložce "Učivo pro domácí přípravu".

Děkuji,

třídní učitelka

Uvolňování mimořádných opatření nastává

Uvolňování mimořádných opatření začíná 11. 5. 2020, od kdy je umožněna přítomnost žáků 9. tříd ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu. Přítomnost žáků musí být v souladu s pokynem MŠMT " Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020".

Zákonní zástupci žáků 9. tříd, kteří mají zájem o vzdělávání ve škole, musí informovat školu o docházce žáků do 7. 5. 2020 a s nástupem dne 11. 5. 2020 odevzdat "čestné prohlášení" (k tisku zde: Cestne-prohlaseni).

Pro žáky 1. stupně se škola otevře 25. 5. 2020 za podobných podmínek jako pro žáky 9. ročníků, termín pro informování školy a odevzdání čestného prohlášení je 18. 5. 2020.

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO RODIČE

Vážení rodiče,

jelikož se blíží hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020, žádám, abyste dětmi vypracované materiály (z částí 1 až 5) odevzdali ve škole ve čtvrtek 7. 5. nebo v pondělí 11. 5. V úterý si můžete přijít pro učivo na další týden a přineste vypracovanou 6. část.

O dodání vypracovaných pracovních listů (mimo posledního zadání) žádám rovněž rodiče dětí, kteří si pro učivo osobně nedocházejí a tisknou je dětem doma, protože se k tomuto bude podpůrně přihlížet při klasifikaci. Sledujte také Bakaláře (elektronickou žákovskou knížku) přes web školy, kde vidíte, jaké známky děti získaly v průběhu 2. pololetí než se uzavřela škola.

POUZE VYPRACOVANÉ pracovní listy dodejte ve zřetelně označené složce se jménem a třídou žáka.

Jedná se pouze o materiály, do kterých děti doplňovaly či psaly. Pracovní listy určené ke čtení ponechejte doma dětem k procvičování učiva. Doporučuji každodenní přípravu.

 

DÁLE OPAKOVANĚ UPOZORŇUJI NA SKUTEČNOST, ŽE NĚKTERÉ DĚTI MAJÍ STÁLE NEOMLUVENOU ABSENCI!

Přeji mnoho sil a pevné zdraví. Tř. učitelka


Domácí vzdělávání po dobu uzavření školy

Vážení rodiče, milí prvňáčci,

na stránky naší třídy každý týden přidávám učivo pro domácí přípravu.

V tištěné formě jsou materiály připraveny k vyzvednutí ve škole, a to vždy v úterý nebo ve čtvrtek od 9:00 – 11:00 hodin. V případě potřeby mne můžete kontaktovat přes e-mail: dvorakovam@zsnadrazni.eu

Všechny zadávané úkoly pečlivě vypracovávejte, ať toho pak nemáte najednou mnoho. Jakmile zase začnete chodit do školy, budeme je kontrolovat a hodnotit. Jejich vypracování bude zohledněno při klasifikaci na vysvědčení za 2. pololetí.

Každý den procvičujte hlasité čtení se záložkou a psaní písmen, slabik a slov. Počítejte s kolečky tak, jak jsme se to společně učili.

V záložce "Odkazy na webové stránky" nebo pod jednotlivými předměty po rozkliknutí můžete hravou formou procvičovat učivo jednotlivých předmětů.

V dalších dnech sledujte, prosím, informace na webu školy, stránkách třídy a Váš e-mail.

Děkuji za spolupráci. Všem přeji pevné zdraví!

třídní učitelka

Mgr. Dvořákováuživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00