Kontakty a konzultace

Sociální pedagog

Mgr. Milena Nováková

 

milena.novakova@zsnadrazni.eu 

pondělí  

úterý

čtvrtek

8:00 – 8:45 

8:00 – 8:45

11:30 – 12:30

dále dle domluvy

Pracuje s rodinami ohroženými sociálním vyloučením, chodí na návštěvy do rodin a snaží se o motivaci k podpoře ke vzdělávání dětí, k pravidelné docházce dětí do školy. Spolupracuje s institucemi sociální pomoci, neziskovými organizacemi, organizacemi volnočasových aktivit atp. Zjišťuje sociální klima ve třídách, vede programy primární prevence společně se školní psycholožkou. Metodicky vede školní asistentky a koordinuje jejich práci. Zajišťuje mediaci při konfliktech s rodiči.

Školní psycholog

Mgr. Alžběta Al Seify

 

AlSefity@zsnadrazni.eu

604 299 872

středa

čtvrtek

nutná telefonická domluva 

9:00 - 14:00

9:00 - 14:00 

Pracuje na diagnostice třídních kolektivů, řeší výchovné  problémy, které vedou ke školnímu neúspěchu. Spolupracuje s PPP, SPC a dalšími lékařskými zařízeními. Konzultuje s rodiči i učiteli možné přístupy, které by zlepšily potíže dětí. Konzultuje s dětmi jejich osobní a vztahové záležitosti, na základě jejich vlastní iniciativy nebo na doporučení učitelů. V jednotlivých třídách společně se sociální pedagožkou vede programy primární prevence.

Speciální pedagog

Mgr. Gabriela Morongová

 

gabriela.morongova@zsnadrazni.eu

pondělí

čtvrtek

10:00-11:00

7:45 – 10:00

Pracuje na podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu. Pracuje na vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Spolu s třídními učiteli pracuje na vytvoření individuálního plánu pedagogické podpory. Doporučuje návštěvy odborných pracovišť, např. logopedie, PPP, SPC. Metodicky vede pedagogy i školní a pedagogické asistenty ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vede předmět Speciálně pedagogické péče – reedukace.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00