MPP

Školní metodik prevence

Mgr. Nina Ostružková

ostruzkovan@zsnadrazni.eu

596 116 289

724 017 188

středa 13:00 – 13:45

kdykoli po přechozí domluvě

Školní metodik prevence (ŠMP) společně s výchovným poradcem (VP) řídí a koordinují činnost v oblasti prevence rizikového chování žáků ve škole i mimo školu, sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu rizikových jevů a použitím vhodných forem a metod (rozhovory, dotazník, besedy apod.) podporují včasné zachycení ohrožených děti. ŠMP vypracovává minimální preventivní program (MPP). ŠMP i VP poskytují poradenskou službu žákům i rodičům, spolupracují s TU.

ŠMP spolupracuje se školskými a sociálními SPC, OSPOD, DD a dalšími specializovanými pracovišti (PČR, MP, Renarkon).

MPP jako základní nástroj prevence na škole koordinuje realizaci preventivních aktivit podle aktuálních potřeb školy. Zaměřuje se na osobnostní a sociální rozvoj žáků a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech s cílem vést k pozitivnímu klimatu školy a minimalizovat kázeňské problémy žáků ve škole i mimo školu.

ŠMP lze kontaktovat v době 
konzultačních hodin (úterý, středa 13:00 - 14:00), po dohodě i mimo. U ŠMP jsou kontakty poradenských, pomáhajících a specializovaných pracovišť poskytujících služby pro osoby v krizi či ohrožené osoby.

Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení
Využívá spolupráce s PPP, SPC, Městským soudem Ostrava, PČR, MP, OPD, DD a specializovanými pracovišti.

 

Minimální preventivní program - plné znění zde:  Mpp-min-prev-program2022-23

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00