Probíhajicí projekty

Skrytá tajemství Beskyd - ozdravný pobyt SFŽP Logo_projekt

viz. fotogalerie

V pondělí 8. 10. 2018 žáci 1. stupně naší školy společně se svými vyučujícími odjeli na týdenní ozdravný pobyt na Horní Bečvu..Během ozdravného pobytu se všichni žáci aktivně zapojili do ekologického programu a seznámili se vybraným okolním ekosystémem a kvalitou ovzduší v dané oblasti. Cílem všech aktivit bylo poznávání přírody v dané lokalitě. Harmonogram dne byl rozdělen do dvou bloků. Dopolední bloky byly zaměřeny především na získávání vědomostí a dovedností z environmentální oblasti, získané informace byly pak aplikovány v odpoledním bloku při praktických činnostech. Všem zúčastněným se program i pobyt líbil

 Tato akce je finančně podporována ze strany SFŽP ČR a MŽ

Základní škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ekoškola,  v roce 2017 obhájila titul Ekoškola již potřetí. 

Více zde: Ekoskola-v-moravskoslezskem-kraji

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o. je od 1.9.2016 zapojena do projektu

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

r.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212,
jehož realizátorem je Statutární město Ostrava. Vámci projektu je od 1.9.2016 zřízeno na škole Školní poradenské pracoviště

Škola se stala příjemcem části dotace z projektu:

Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře.

Škola se stala úspěšným žadatelem grantového projektu:

Jazyky pro každého

Škola se zapojila do projektů:

Modernizace vzdělávání na základní škole

EUpenizeskolam.cz - škola byla zapojena do výzvy EU peníze školám.
Od 1. 8. 2011 do 31. 1. 2014. Rozpočet: 1 821 635 Kč

Comenius Olympics

Projekt partnerství škol s názvem Comenius Olympics, jenž je založen na spolupráci několika škol z evropských zemí, konkrétně České republiky, Turecka, Ukrajiny a Německa.

eTwinning

Spolupráce evropských škol

Podpora podnikavosti žáků v oblasti podnikavosti a inovativnosti ZŠ

Informace o projektu: www.vyukapodnikavosti.cz

Projekt Harmonie - etická výchova ve škole

Projekty za podpory Statutárního města Ostrava!!!

Naše škola se stala úspěšným žadatelem grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí:

Příroda na dotek – Malé školní arboretum

Hodina Pohybu Navíc

Projekt je zaštítěn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou Unií Sportu a dalším.

Cesty za poznáním

Projekt byl realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00