Děkujeme rodičům i žákům

Vážení rodiče, naši milí žáci !

Většina z vás v úterý 10. března 2020 jásala nad nečekaným „volnem od školy“, zároveň však netušila, že se jásot nad volnem brzy změní v povzdechy: „… mi ta škola snad i chybí!...“ , někteří dokonce: „…Už toho mám doma dost, chci do školy!“

Netradiční školní rok je za námi a nezbývá, než jménem vedení školy a všech učitelů, kteří se ze všech sil snažili pomáhat vám v této náročné době, moc poděkovat vám – našim milým žákům a žákyním ze všech tříd - za úžasný přístup k plnění svých povinností, za milé osobní kontakty se svými učiteli a za upřímné názory v případě nejasností či nestíhání učiva.

Naše mimořádné díky směřuji i za vašimi rodiči, kteří se ujali role domácích učitelů, vychovatelů, věnovali vám svůj čas, nehledě na své vlastní pracovní vytížení. Smekáme pomyslné klobouky a věříme,  že vám tuto péči vaše děti v budoucnu poctivě vrátí.

V září se vrátíme do školních lavic a výuka bude probíhat přirozeně, tak jak jsme na ni po staletí zvyklí, jak ji máme rádi a jak ji umíme - z očí do očí, s možností okamžitě vysvětlit, doplnit či upřesnit, je-li něco nejasné.

Mnohé, co jsme se za poslední dobu naučili, bychom si chtěli ponechat i do další školní práce. Přesto učitelům osobní setkání s žáky ve třídě, každodenní vzájemné vztahy mezi žáky ve třídě nemůže nahradit sebelepší technika a my všichni se už těšíme na to, až si zase budeme moci číst navzájem z tváří naše emoce a potřeby.

Vedení školy a pedagogický sbor ZŠ Ostrava , Nádražní 117 všem přeje

Prazdniny2

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00