Menu pro změnu nás baví


25. 4. 2017 

Dne 20.4.2017 se konala akce Den Země – Menu pro změnu, kdy se žáci a učitelé rozhodli uspořádat přehlídku jídel složenou z regioálních a sezónních potravin. Vůně se linula po celé škole a přilákala řadu návštěvníků. V nabídce byly různé druhy jídel z brambor, saláty, jablečný závin a další pochoutky.
Porota, která vytvořená jídla hodnotila, měla hodně těžký úkol. Nakonec zvítězili žáci třetích tříd s prezentací mléčných farem. Žáci z Ekotýmu si navíc připravili informační tabule a plakáty o problematice palmového oleje a místních potravin.Poděkování patří i firmám, které naše snažení podpořili: Beskyd Fryčovice a.s. a Moštárna Hostětín s.r.o.

Mgr. Zuzana Holubová

 

 

 

Také jste se už někdy zamysleli nad tím, odkud pochází potraviny na vašem talíři? Jak dlouhou cestu urazily? Jsou našemu zdraví prospěšné? Jak jídlo ovlivňuje nás, přírodní zdroje, krajinu i klima na celém světě? Rozhodli jsme se na tyto a mnohé další otázky najít odpověď vškolním roce. Co to pro nás znamená? Hodně zajímavé práce pro náš Ekotým a nových informací pro celou školu, rodiče a obec. 

Projekt Menu pro změnu, do kterého jsme vstoupili jako pilotní škola, se zabývá problematikou šetrného nakládání s potravinami, problematikou hospodárného nakládání s jídlem, šetrným nakupováním, zdravým životním stylem a kulturou stolování. Zabývá se rovněž otázkou sezonních a lokálních potravin, průmyslově zpracovaných potravin a palmového oleje, agrobiodiverzity, plýtvání potravinami, dovozu potravin, férového obchodu a biopotravin. Klade zejména důraz na globální spotřebu jídla. Žáci se pokusí změnit stravovací návyky přímo na své škole, budou provádět analýzu jídel ve školní jídelně i v domácnostech, vyhodnocovat silné a slabé stránky a sami navrhnou řešení, ke kterému by vůběhu roku chtěli dojít. Problém nehospodárného nakládání s jídlem vidíme na vlastní oči každý den v naší školní jídelně. Proto je pro nás tato problematika velmi aktuální.
Hlavním nositelem projektu , který vznikl v rámci Evropského roku rozvoje 2015, je analytické centrum Glopolis.
Tento projekt je mezinárodní a účastní se ho i školy ze Slovenska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Rumunska, Bulharska, Malty a z Lotyšska. Naše škola patří mezi 40 pilotních škol, které jsou do projektu zapojeny. Po ukončení projektu se téma Zodpovědné spotřeby jídla stane jedním z témat Ekoškoly.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00