Zadání učiva

PODPORA VÝUKY V OBDOBÍ UZAVŘENÍ ŠKOL

Český jazyk

24. 3. - 3. 4. 2020

1. Učebnice Českého jazyka: str. 29, cv. 2; str. 30, cv. 4, 5; str. 33, cv. 2a

2. Dále pokračujte v četbě. Máte-li již knihu přečtenu, můžete číst další a připravit si její prezentaci. Můžete být tedy hodnoceni z četby více knih.

3. Pracovní list viz dokument.

Pracovni-list-pro-8-rocnik

V případě jakýchkoliv nejasností nebo jen dotazů mě kontaktujte na e-mailu holanovag@zsnadrazni.eu

16. 3. - 24. 3. 2020

1. Procvičování slovních druhů: učebnice Českého jazyka:     str. 19., cv. 4; str. 25, cv. 1 a, b; str. 26, cv. 3

2. Procvičování větných členů: učebnice Českého jazyka:     str. 74, cv. 4; str. 80, cv. 3

3. vlastní četba: příprava prezentování vlastní četby – již zadáno v rámci akce „Březen – měsíc knihy“

4. určování slovních druhů a procvičování pravidel českého pravopisu: http://cestina.hrou.cz/ 

Anglický jazyk

do 6. 4. 2020

Čtení s porozuměním - Tento týden si přečtěte přiložený text a vypracujte úkoly k textu . Úkoly vypracujte na papír, ten vyfoťte a do 6. 4. zašlete  na email – Radmila.Jerabkova@zsnadrazni.eu nebo na messenger.

Theseus_and_minotaur

24. 3. - 3. 4. 2020

Nadále procvičovat přítomný čas prostý x přítomný čas průběhový, na uvedeném odkaze je vysvětlení je mnoho cvičení s řešením, tak na tom prosím pracujte.

http://anglictina.chrustova.eu/gramatika/pritomny-cas-prosty-vs-prubehovy.php 

16. - 24. 3. 2020 

Procvičujte použití přítomného času prostého a přítomného času průběhového.

 http://www.engelsgemist.nl/present-continuous-3/

 http://www.engelsgemist.nl/present-simple-present-continuous/

 https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-simple-present-continuous  

Německý jazyk

Týden 30.3.-5.4.

Nadále studujte prosím slovní zásobu – lekce 7. Slovíčka najdete v Pracovním sešitě na str. 19 - 20. (téma  Bei uns zu Hause.)

Váš úkol:

Učebnice str. 11, cv.1.  Pořádně si přečtěte text (email) a následně odpovězte na otázky v sekci B. – Richtig oder Falsch. (6 otázek).  Odpovídejte celou větou. (jestliže je odpověď chybně, napište ji tak, jak má být správně).

Odpovědi zasílejte na email lumir.orava@zsnadrazni.eu do 5.4.2020

Týden 23.3. – 29.3.

Nadále studujte prosím slovní zásobu – lekce 7. Slovíčka najdete v Pracovním sešitě na str. 19 - 20. (téma  Bei uns zu Hause.)

Opakování:

Učebnice str. 8. (už jsme to jednou dělali) podívejte se na obrázek a následně odpovězte na otázky A,1,B,2,C,3,D.

Odpovědi (celou větou prosím) mi zasílejte na email lumir.orava@zsnadrazni.eu do 29.3.2020 

 16. 3. - 22. 3. 

Studujte prosím slovní zásobu – lekce 7. Slovíčka najdete v Pracovním sešitě na str. 19 - 20. (téma  Bei uns zu Hause.)

Není toho úplně málo, takže Vám to na tento týden bude určitě stačit. Co jste se naučili, se mrkneme příští týden.

Mějte se fajn a buďte zdraví

Lumír Orava

Matematika

NOVÉ ZADÁNÍ  6.4.2020- 17.4.2020

1.PRACOVNÍ LIST ODEVZDAT DO 8.4.2020

2.PRACOVNÍ LIST ODEVZDAT DO 17.4.2020

ZADÁNÍ PL1 ZDE:M8-vyrazy1

ZADÁNÍ PL2 ZDE:M8-vyrazy2

24. 3. - 4. 4.

předkládám pro domácí práci další smiledva pracovní listy již probraného učiva-

rovnice a slovní úlohy. Pracovní listy vytiskni (je-li možné) a vypracuj.

Pokud tuto možnost nemáš, zadání opiš a vypracuj do sešitu. 

Vše řádně uschovej pro následné hodnocení.

Věřím, že příklady zvládnete a hodnocení  bude skvělé!!! smile

M8-rovnice-1

M8-slovni

Hotovou práci je možné odeslat ve formátu .doc na přiložený kontakt

Kontakt bakaláři-komens, případně dittrichovad@zsnadrazni.eu

Odkazuji na web školy – předměty- matematika II.stupeň – matematika v 8. ročníku

http://www.zsnadrazni.eu/predmety/--matematika-ii_stupen/matematika-8/matematika-v-8_rocniku

opakujte především lineární rovnice a slovní úlohy

na webu je i prezentace s řešenými slovními úlohami pro připomenutí

Fyzika

24. 3. - 3. 4. 2020

24.3 – 27.3. – fyziologická akustika

                Učebnice str. 83 – 85 – zaměřit se na stavbu lidského ucha

                Zápis do sešitu: Lidské ucho – překreslit obrázek (str.84) + popis 

30.3. – 3.4. – infrazvuk, ultrazvuk (opakování)

                Učebnice str. 82. - 83

16. 3. - 24. 3. 2020

https://khanovaskola.cz/video/8/27/1185-uvod-do-problematiky-vlneni

https://khanovaskola.cz/video/8/27/1423-amplituda-perioda-frekvence-a-vlnova-delka-periodickeho-vlneni

https:// khanovaskola.cz/video/8/27/2714-vznik-zvuku

https://khanovaskola.cz/video/8/27/2662-vlastnosti-zvuku-amplituda-perioda-frekvence-vlnova-delka

opakování již probrané látky - zvuk, práce s učebnicí

Domácí úkol - (k hodnocení) -F8-du-rychlost-zvuku

Zeměpis

24. 3. - 3. 4. 2020

Opakování probraného učiva.

Písemně zpracujte praktický úkol (označený kladívkem) v učebnici na str. 42 + s tímto úkolem související úkol č. 4 na str. 43. Odpoevězte na dané otázky a úkoly. Odpovědi hledejte v učebnici, sešitě, můžete použít i internet.

Písemně zpracujte praktický úkol (označený kladívkem) v učebnici na str. 44 + úkol k diskusi hned pod ním

16. 3. - 24. 3. 2020

Opakování probraného učiva pomocí učebnice či sešitu

Učebnice str. 46 : otázky a úkoly 1 – 5

Odpovězte na dané otázky a úkoly. Odpovědi hledejte v učebnice, sešitě, můžete použít i internet.

Dějepis

Týden  30.3. – 5.4.

Váš úkol: 

Vyberte jednu z osobností vědy či kultury období 2. Poloviny 19. Století. Zhodnoťte v čem spočíval její přínos?

Odpovědi  (rozsah cca. půl A5 – tj. půlka stránky sešitu do dějepisu) mi zasílejte na email lumir.orava@zsnadrazni.eu do 5.4.2020.

Týden 23.3.-29.3

Objasněte a popište tyto události, jevy, osoby. Jako zdroj použijte učebnici, internet.  Stručné (několik vět) odpovědi mi pak odešlete na email lumir.orava@zsnadrazni.eu do 29.3.2020.

  1. Uveďte příklady zemí, v nichž vypukla roku 1848 revoluce. Pojmenujte cíle, které si tamější revolucionáři kladli.
  2. Kdo to byl František Palacký?
  3. Co to byl tzv. Říjnový diplom?
  4. Kdo to byl Karel Marx? Jaké byly hlavní body jeho učení?

Týden 16. 3. - 22. 3.

Opakujte prosím témata:  (sešit, kniha, internetové zdroje)

  1. Revoluční rok 1848 v jednotlivých evropských zemín
  2. Romantismus
  3. České země v době předbřeznové

Váš úkol:   Jak spolu souvisí tyto dvě osoby – V.K.L. Metternich a K.V. Zaháňská ? (Kdo, kdy, souvislosti)

Odpovědi na otázku mi zasílejte do Neděle 22. 3. Do 20.00 hod. na email  lumir.orava@zsnadrazni.eu

 Držte se ….

Lumír Orava

Přírodopis

24. 3. - 3. 4. 2020

Opakování probraného učiva.

Učebnice str. 54 - vyhledat odpovědi na otázky a úkoly 1 - 4. Odpovědi jen stručně vypsat na počítači a odeslat na emailovou adresu kovalcikt@zsnadrazni.eu  Nezapomeňte se podepsat!!! J

Přečíst Odstranění překážky z dýchacích cest na str. 49.

Učebnice str. 54 - vyhledat odpovědi na otázky a úkoly 5 - 7. Odpovědi jen stručně vypsat na počítači a odeslat na emailovou adresu kovalcikt@zsnadrazni.eu Nezapomeňte se podepsat!!! J

Přečíst první pomoc na str. 53.

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní naleznete odpověď právě v učebnici, případně v sešitě. Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo jen dotazů mě kontaktujte na e-mailu kovalcikt@zsnadrazni.eu

16. 3. - 24. 3. 2020

Opakování probraného učiva.

Učebnice str. 45 - přečíst první pomoc.

Učebnice str. 46 - vyhledat odpovědi na otázky a úkoly 1 – 8.

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní naleznete odpověď právě v učebnici, případně v sešitě. Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

Chemie

23. 3. - 5. 4.

Opakování a procvičování probraného učiva. Soustřeďte se na opakování značek, stavby atomu, vyčíslování chemických rovnic. Nezapomeňte se naučit koncovky oxidačních čísel.

Písemně zpracujte otázky a úkoly z uč.: Str. 30 cvičení 2 - 9, 15; Str. 40 cvičení 4, 16; str. 46 cvičení 12, 13

                               A vyčíslete tyto rovnice:  NiO + Al            Al2O3 + Ni

                                                                     TiO   + H2            Ti  +  H2O

                                                                     Na + H2O           NaOH + H2

                                                                     KNO3             KNO2   + O2

Kontakt bakaláři-komens, případně prikrylovaj@zsnadrazni.eu 

16. 3. - 24. 3. 2020

Opakování a procvičování probraného učiva. Soustřeďte se na opakování značek, stavby atomu, vyčíslování chemických rovnic. Nezapomeňte se naučit koncovky oxidačních čísel.

Pracovní list zde: Chemicke-rovnice

Kontakt bakaláři-komens, případně prikrylovaj@zsnadrazni.eu

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00