6.4.- 17.4.2020

Český jazyk

Prezentace vlastní četby – měli jsme v plánu, že v měsíci březnu nás každý z vás seznámí se svou oblíbenou, neoblíbenou či první knihou. Bohužel nám současná situace plány překazila. Přesto věřím, že již knihu máte všichni přečtenou a poznámky k ní udělány (zadáno bylo už v lednu). Proto je vaším úkolem zaslat mi vaši četbu buď formou prezentace či formou běžného referátu. Připojte také kratičký úryvek jako ukázku z knihy a nezapomeňte na vlastní postřehy, pocity, případně doporučení. Vaše práce budu hodnotit. Zasílejte je na e-mail holanovag@zsnadrazni.eu. Termín odevzdání do 17. 4. 2020.

Vypracovat pracovní list č. 2 viz příloha.

Pracovni-list-2

Přírodopis

Pracovni-list-nahosemenne

Zeměpis

Hydrosfera

Výchova ke zdraví

Vychova-ke-zdravi

25.3.- 3.4. 2020

Český jazyk

 

1. Učebnice Českého jazyka: str. 73, cv. 6

                                               str. 74, cv. 2a

                                               str. 75, cv. 6

2. Dále pokračujte v četbě. Máte-li již knihu přečtenu, můžete číst další a připravit si její prezentaci. Můžete být tedy hodnoceni z četby více knih.

3. Pracovní list viz dokument.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo jen dotazů mě kontaktujte na e-mailu holanovag@zsnadrazni.eu

Cesky-jazyk-pracovni-list-6-b

 

Dějepis

 

 1. Opakování – učebnice s. 51 – 57
 2. Pracovní list – viz. dokument – Epos o Gilgamešovi + vypracovat otázky z textu do sešitu Gilgames
 3. Shlédnout krátký dokument

https://www.youtube.com/watch?v=qxT3Orvf-TA

Občanská výchova

 1. Opakování učiva
  1. Co je to sňatek, jaký je rozdíl mezi občanským a církevním sňatkem
  2. Za jakých podmínek nemůže být uzavřen sňatek?
  3. Zjisti, jaké jak se nazývají výročí svatby a vypiš je do sešitu
  4. Zamysli se, jaké svatební zvyky, tradice a rituály znáš a vypiš je do sešitu.

Přírodopis 24. - 27. 3.

Opakování probraného učiva.

Učebnice str. 54 - vyhledat odpovědi na otázky a úkoly 1 – 3.

Odpovědi jen stručně vypsat na počítači a odeslat na emailovou adresu kovalcikt@zsnadrazni.eu  Nezapomeňte se podepsat!!! 

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní naleznete odpověď právě v učebnici, případně v sešitě. Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo jen dotazů mě kontaktujte na e-mailu kovalcikt@zsnadrazni.eu

Přírodopis 31. 3. - 3. 4.

Opakování probraného učiva.

Učebnice str. 54 - vyhledat odpovědi na otázky a úkoly 5 - 7.

Odpovědi jen stručně vypsat na počítači a odeslat na emailovou adresu kovalcikt@zsnadrazni.eu  Nezapomeňte se podepsat!!! 

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní naleznete odpověď právě v učebnici, případně v sešitě. Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností mě kontaktujte na emailu:  kovalcikt@zsnadrazni.eu

Zeměpis 24. - 27. 3

Opakování probraného učiva – vyhledat odpovědi na otázky.

Odpovědi jen stručně vypsat na počítači a odeslat na emailovou adresu kovalcikt@zsnadrazni.eu  Nezapomeňte se podepsat!!! 

Učebnice str.

45 - otázka 1 a 2

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní naleznete odpověď právě v učebnici, případně v sešitě. Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo jen dotazů mě kontaktujte na e-mailu kovalcikt@zsnadrazni.eu

Zeměpis 31. 3. - 3. 4.

Opakování probraného učiva – vyhledat odpovědi na otázky.

Odpovědi jen stručně vypsat na počítači a odeslat na emailovou adresu kovalcikt@zsnadrazni.eu  Nezapomeňte se podepsat!!! 

Učebnice str.

43 - otázka 1

41 - otázka 1 a 2

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní naleznete odpověď právě v učebnici, případně v sešitě. Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo jen dotazů mě kontaktujte na e-mailu kovalcikt@zsnadrazni.eu

Anglický jazyk

Přítomný čas prostý - učebnice AJ str. 9/ cv.6 a+b, cv. 7 a+b nebo 

https://agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html

http://anglictina.chrustova.eu/gramatika/pritomny-cas.php

http://anglictina.chrustova.eu/temata/cas.php

Matematika

Matematika-6-25-3-8-4-

jednotlivá cvičení vypracuj písemně do sešitu. Jedná se o opakování již probraného učiva , zajisté vše zvládneš.

Vyřešené příklady, prosím ofoťte a zašlete do 10.4.2020 jako přílohu na mail: petr.hastík@zsnadrazni.eu, nebo jako přílohu zprávy v bakalářích (komens).

Fyzika

nové procvičování - převody jednotek

program pro opakování před domácím úkolem: 

https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/34595

pracovní list č.1 odeslat na kontaktní mail do 29.3., nebo písemně vypracovat do sešitu

Fyzika6-1

pracovní list č.2 odeslat na kontaktní mail do 5.4., nebo písemně vypracovat do sešitu

Fyzika6-2

 

Je-li možné, pracovní list vytiskni a procvičuj převody jednotek. Pokud tuto možnost nemáš, zadání vypracuj do sešitu.

Kontakt bakaláři-komens, případně dittrichovad@zsnadrazni.eu

učivo 16.3.- 24.3.2020

PODPORA VÝUKY V OBDOBÍ 16.3.2020 – 24. 3 2020

Český jazyk

Cesky-jazyk-6-b

Anglický jazyk

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/?cc=cz&selLanguage=cs

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html

https://agendaweb.org/vocabulary/numbers-ordinal-exercises.html

Matematika

učebnice str. 77/12,13

Procvičovat na internetu:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=Matematika&search1=03. +Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

http://matematika.hrou.c/c/geometrie/vyber-osove-soumerna-pismena 

Odkazuji na web školy - předměty - matematika 2. stupeň - matematika 6

Fyzika

Odkazuji na webové stránky školy předměty- fyzika-výukový web – převody jednotek

Opakování učiva převody jednotek, látka a těleso, atom, veličiny

https://www.youtube.com/watch?v=nLUspwYZI98

Kontakt bakaláři-komens, případně dittrichovad@zsnadrazni.eu

Zeměpis

 Zemepis-6-b

Dějepis

 Dejepis-6-b

Přírodopis

 Prirodopis-6-b

Občanská výchova

Obcanska-vychova-6-b

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00