Učivo pro domácí přípravu

PODPORA VÝUKY - nově přidané učivo bude vždy barevně označeno. Od žáků s IVP bude vyžadováno učivo pouze v minimálním rozsahu. 

Český jazyk

1. Určování slovních druhů: 

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=430&action=show#selid

učebnice str. 54/ cv. 8

2. Mluvnické kategorie podstatných jmen a přídavných jmen: 

https://www.slovnidruh.cz/kategorie-podstatnych-jmen/

https://www.slovnidruh.cz/mluvnicke-kategorie-pridavnych-jmen

3. Skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě,mně - učebnice Jč str. 41/cv. 1,2,3,4, nebo 

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-bebje-vevje/

 4. Zájmena - učebnice Jč str. 99/ cv. 1

nebo https://www.pravopisne.cz/2012/04/test-urcovani-zajmen/

Anglický jazyk

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit1/?cc=cz&selLanguage=cs

https://agendaweb.org/vocabulary/daily-routines-exercises.html

https://agendaweb.org/vocabulary/numbers-ordinal-exercises.html

Přítomný čas prostý - učebnice AJ str. 9/ cv.6 a+b, cv. 7 a+b

nebo https://agendaweb.org/verbs/present_simple-exercises.html

http://anglictina.chrustova.eu/gramatika/pritomny-cas.php

http://anglictina.chrustova.eu/temata/cas.php

 

 

 

Matematika

Procvičování na webu školy - předměty-matematika-matematika v 6.ročníku

dále k procvičení již probraného učiva doporučuji tyto zdroje:

https://programalf.com/alf-

http://matematika.hrou.cz/c/geometrie/vyber-osove-soumerna-pismena 

___________________________________________________

25.3.-29.3.

Matematika-6-1

30.3. - 5.4.

Matematika-6-2

Jedná se o opakování probrané látky

Vypracované úkoly odeslat do 5.4. na kontaktní mail,

případně vypracovat písemně do sešitu. 

Kontakt bakaláři-komens, případně dittrichovad@zsnadrazni.eu

 

Fyzika

Odkazuji na webové stránky školy předměty- fyzika-výukový web

– převody jednotek

________________________________________________

nové procvičování - převody jednotek

program pro opakování před domácím úkolem: 

https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/34595

pracovní list č.1 odeslat na kontaktní mail do 29.3.,

nebo písemně vypracovat do sešitu

Fyzika6-1

pracovní list č.2 odeslat na kontaktní mail do 5.4.,

nebo písemně vypracovat do sešitu

Fyzika6-2

Kontakt bakaláři-komens, případně dittrichovad@zsnadrazni.eu

Zeměpis

 Zeměpis 6.A

Opakování probraného učiva – vyhledat odpovědi na otázky.

Učebnice str.

45 - otázka 1 a 2

43 - otázka 1

41 - otázka 1 a 2

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní naleznete

odpověď právě v učebnici, případně v sešitě.

Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

Zeměpis 6.A                                          31. 3.  – 3. 4. 2020

Opakování probraného učiva – vyhledat odpovědi na otázky.

Odpovědi jen stručně vypsat na počítači a odeslat na

emailovou adresu kovalcikt@zsnadrazni.eu 

Nezapomeňte se podepsat!!! J

Učebnice str.

43 - otázka 1

41 - otázka 1 a 2

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní naleznete

odpověď právě v učebnici, případně v sešitě.

Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo jen dotazů

mě kontaktujte na e-mailu kovalcikt@zsnadrazni.eu

Zeměpis 6.A                                          24. – 27. 3. 2020

Opakování probraného učiva – vyhledat odpovědi na otázky.

Odpovědi jen stručně vypsat na počítači

a odeslat na emailovou adresu kovalcikt@zsnadrazni.eu 

Nezapomeňte se podepsat!!! J

Učebnice str.

45 - otázka 1 a 2

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní

naleznete odpověď právě v učebnici, případně v sešitě.

Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo jen dotazů mě

kontaktujte na e-mailu kovalcikt@zsnadrazni.eu

Dějepis

Občanská výchova

Opakování učiva, učebnice s 51 – 57

 Zopakovat slepou mapu – doplň starověké státy

(Mezopotámie, Egypt, Indie, Čínauk

 Videovýpisky z dějepisu

https://www.youtube.com/watch?v=K64M2pn6WqQ

  1. Opakování – učebnice s. 51 – 57
  2. Pracovní list – viz. dokument – Epos o Gilgamešovi
  3. + vypracovat otázky z textu do sešitu
  4. Shlédnout krátký dokument

https://www.youtube.com/watch?v=qxT3Orvf-TA

Gilgames-pl

 

OV 

  1. Opakování učiva 
  2. Zjisti, jaké jak se nazývají výročí svatby a vypiš je do sešitu.
  3. Co je to sňatek, jaký je rozdíl mezi občanským a církevním sňatkem
  4. Za jakých podmínek nemůže být uzavřen sňatek?
  5. Zamysli se, jaké svatební zvyky, tradice a rituály znáš a vypiš je do sešitu.

 

 

Přírodopis

 Přírodopis 6.A

Opakování probraného učiva.

Učebnice str. 54

- vyhledat odpovědi na otázky a úkoly 1 – 14.

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní

naleznete odpověď právě v učebnici,

případně v sešitě. Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

Opakování probraného učiva.

Učebnice str. 54

- vyhledat odpovědi na otázky a úkoly 1 – 3.

Odpovědi jen stručně vypsat na počítači a odeslat

na emailovou adresu kovalcikt@zsnadrazni.eu 

Nezapomeňte se podepsat!!! J

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní

naleznete odpověď právě v učebnici, případně v sešitě.

Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo jen dotazů mě

kontaktujte na e-mailu kovalcikt@zsnadrazni.eu

Přírodopis 6.A                            31. 3. - 3. 4.  2020

Opakování probraného učiva.

Učebnice str. 54

- vyhledat odpovědi na otázky a úkoly 5 - 7.

Odpovědi jen stručně vypsat na počítači a odeslat

na emailovou adresu kovalcikt@zsnadrazni.eu 

Nezapomeňte se podepsat!!! J

Některé otázky jsou pouze k zamyšlení, ale na ostatní

naleznete odpověď právě v učebnici, případně v sešitě.

Možno použít také internet.

Podstatné je naučit se vyhledávat informace v textu.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo jen dotazů

mě kontaktujte na e-mailu kovalcikt@zsnadrazni.eu

Informatika a finanční gramotnost

 Internet-ukol-c-1 

Vy-32-inovace-46-m-ii-financni-gramotnost

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00