ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Třídní učitelka: Mgr. Hana Horečková

Konzultační hodiny se konají každou středu od 13:00 do 13:45 hod. Další termíny po dohodě.

Kontakt: 

email: hana.horeckova@zsnadrazni.eu (adresa je již funkční)

 

PLÁN PRÁCE 2019/2020

ROČNÍ PLÁN PRÁCE 2019/2020

Zahájení školního roku:                  02. 09. 2019

Konec 1. pololetí:                            30. 01. 2020

Ukončení vyučování:                       30. 06. 2020

Konec školního roku:                      31. 08. 2020

Prázdniny:

Podzimní       

29. – 30. 10. 2019

Vánoční

23. 12. 2019 – 03. 01. 2020 (nástup 06. 01. 2020)

Pololetní

31. 01. 2020

Jarní

10. – 16. 02. 2020

Velikonoční

09. 04. 2020

Hlavní

01. 07. – 31. 08. 2020 (zahájení 01. 09. 2020)

Pedagogické rady

1. čtvrtletí                   06. 11. 2019

1. pololetí                    22. 01. 2020    (uzavření klasifikace a odevzdání podkladů 20. 01. 2020)

3. čtvrtletí                   01. 04. 2020

2. pololetí                    24. 06. 2020    (uzavření klasifikace a odevzdání podkladů 22. 06. 2020)

Třídní schůzky:

11. 09. 2019    I. stupeň. 16:00 hod.; II. stupeň. 16:30 hod. - třídní schůzky

06. 11. 2019    16:00 - 17:30 hod. – konzultace

08. 01. 2020    rodiče vycházejících žáků 15:30 hod.

08. 01. 2020    16:00 - 17:30 hod. – konzultace

01. 04. 2020    16:00 - 17:30 hod. – konzultace

03. 06. 2020    16:00 - 17:30 hod. – konzultace

 Zápis do 1. tříd:                                23. – 24. 04. 2020

 Přijímací zkoušky na SŠ (1. kolo):    leden 2020 (obory s talentovou zkouškou)

                                                           leden 2020 (konzervatoře)

                                                           duben 2020 (ostatní formy vzdělávání)

 Předpokládané ředitelské volno:      31. 10. – 01. 11. 2019 (školení)

                                                           29. – 30. 06. 2020 (oprava školy)

STŘEDA 06. 11. 2019 - TŘÍDNÍ SCHŮZE

Ve středu 06. 11. 2019 se v době od 16:00 hod. do 17:30 hod. koná KONZULTAČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZE. Jelikož Vám chci předat hesla do elektronické žákovské knížky, dostavte se, prosím, všichni. Hana Horečková

25.10.2019 Výstava LIDSKÉ TĚLO

V pátek jsme navštívili v OC Nová Karolina interaktivní výstavu Lidské tělo. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a vše jsme si mohli vyzkoušet.

Img_4829Img_4832

Img_4845Img_4851Img_4858Img_4876

Img_4878Img_4883Img_4886Img_4899Img_4906Img_4826

LIDSKÉ TĚLO_ZAJÍMAVOSTI

Img_4859Img_4860Img_4861Img_4881

Img_4889Img_4890Img_4891Img_4892

Img_4893Img_4900

Oslavy narozenin v září 2019

Oběma oslavencům gratulujeme. V listopadu budeme zase slavit, těší se 6 oslavenců..... smile

Img_4333Img_4743

27.9.2019 Branný den

Na hřišti ZŠ Nádražní se uskutečnil Branný den pro žáky 5.ročníku základních škol z Moravské Ostravy-Přívoz. Moc jsme si to všichni užili......

Img_4461 Img_4462 Img_4465 Img_4487 Img_4488 Img_4491 Img_4492 Img_4493 Img_4496 Img_4497 Img_4500 Img_4502 Img_4503 Img_4504 Img_4505 Img_4507 Img_4509 Img_4512 Img_4513 Img_4514 Img_4515 Img_4516 Img_4519 Img_4600  Img_4608 Img_4609 Img_4664 Img_4687 Img_4718 Img_4719 Img_4720 Img_4721 Img_4722 Img_4723 Img_4724 Img_4725 Img_4726 Img_4727

 

Pokyny pro domácí výuku - do pátku 20.3.2020

POKUD MÁTE EMAIL, POŠLETE MI HO A MŮŽU VÁM INFORMACE POSÍLAT PŘÍMO NA EMAIL. hana.horeckova@zsnadrazni.eu
POKUD DĚTI NEBYLY PŘED VYHLÁŠENÍM KARANTÉNY VE ŠKOLE A CHYBÍ JIM PRACOVNÍ LISTY, MOHOU SE ZA MNOU STAVIT VE ŠKOLE V ÚTERÝ 24.3. V DOBĚ OD 7:45 DO 8:45. MATERIÁLY JIM PŘINESU PŘED ŠKOLU.


INFORMACE K DOMÁCÍ VÝUCE
Český jazyk
- skloňování zájmen - já, ty, se - máme vlepeno v sešitu
- skloňování zájmen - my, vy - přepsat do sešitu přehled ze strany 125 v učebnici
- doplnit pracovní listy k zájmenům - 2 ks
- do školního sešitu vypracovat žlutou tabulku z učebnice str. 132

- číslovky - nastudovat kapitolu Číslovky - učebnice str. 134 - do sešitu udělat zápis
(nadpis číslovky - opsat charakteristiku slovního druhu, vypsat 4 skupiny číslovek dle významu a v každé skupině rozdělit na určité a neurčité a uvést příklady)
- http://www.ucirna.cz/cestina/cislovky_obecne_informace.php - odkaz na výukový zdroj

- projděte si staré pracovní listy a dodělejte si cvičení

- najděte si na webu cvičení k procvičování učiva (pravopis, vyjmenovaná slova, slovní druhy.....)

Čj - Čtení
- přečíst nějakou knihu - literaturu určenou pro děti - připravit si referát o přečtené knize v písemné podobě - napsat zvlášť na papír A4 (název knihy, autor, ilustrátor, název nakladatelství, rok vydání knihy, obsah knihy, vlastní názor na knihu)

Matematika
​- procvičujte si násobilku (velkou a malou) - online cvičení
- procvičujte si písemné dělení dvojciferným dělitelem - pracovní listy a cvičení na netu

V pátek vložím naskenované sloupce s příklady k procvičování. Můžete použít k procvičování.

Anglický jazyk​
Skupina pí Vašínkové - procvičujte probrané učivo

https://agendaweb.org/grammar/alphabet-exercises.html

https://agendaweb.org/verbs/to-be-exercises.html

https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html

Skupina pí Horečkové - procvičujte probrané učivo, doplňte si slovníky, dopište opravy v testovém sešitu, doplňte chybějící cvičení, která nejsou poslechová, v pracovním sešitu UNIT 3. Další informace a materiály vložím v pátek.

https://agendaweb.org/grammar/alphabet-exercises.html

https://agendaweb.org/verbs/to-be-exercises.html

https://agendaweb.org/grammar/possessive-exercises.html

Přírodověda
- umět učivo o kostře a svalové soustavě - učebnice a sešit
- dýchací soustava - nastudovat - učebnice a sešit

Další učivo a materiály vložím v pátek.

Vlastivěda
- umět všechny státy Evropy a hlavní města - pracovní list v sešitu - podle učebnice str.45
- umět ukázat na mapě státy Evropy
- podle obrázku v učebnici str. 45 vybarvit státy východní, severní, střední, západní, jižní, jihovýchodní Evropy

Další materiály vložím v pátek.


uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00