Domácí příprava 31.3. - 8.4.2020

Domácí příprava 31.3 – 8.4.2020

Milí žáci,
doba karanténního volna se dle dostupných informací prodlouží ​minimálně do začátku května.

Upozorňuji všechny žáky i rodiče, že plnění zadané práce je povinné, po skončení domácí karantény bude kontrolováno a bude součástí závěrečné klasifikace za 4.ročník.
Prosím tedy o poctivou domácí přípravu a neustálé opakování. Pokud budete potřebovat pomoc s čímkoliv, kontaktujte mne na mailu,facebooku, messengru.

Nedělejte vše najednou, práci si rozvrhněte.

Přikládám vám pracovní listy k vypracování. Pokud by je někdo neměl možnost vytisknout, můžete přijít do školy každé úterý a čtvrtek v době 9:00-11:00, kde pro Vás pracovní listy budou připraveny vytištěné.
Po návratu do školy budou žáci psát postupně v jednotlivých předmětech opakování z probraných a zadaných učiv.

Do 8.4. 2020 vyfotografujte vyplněné listy z M, ČJ a AJ – 3.skupina a zašlete.

Zuzana Holubová – mail cz637875ov@gmail.com  nebo na Messenger , Facebook

Přeji vám všem hezký den a hlavně zdraví.

Mgr. Holubová

Český jazyk

Procvičování určování sloves a vzorů u podstatných jmen.Cesky-jazyk_test-podstatna-jmena-slovesa

Číst denně cca 20 minut v čítance nebo v knize.

http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_pad.php

http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_cislo.php

http://www.ucirna.cz/cestina/podstatna_jmena_rod.php

Matematika

Procvičování písemné násobení, písemné dělení, psaní zlomkůMatematika-31-3

Angličtina 3.skupina

Opakování a procvičování dosud probraného učiva a slovní zásoby.Anglictina-3-skupina

Domácí příprava 24.3. - 3.4.2020

Domácí příprava 24.3 – 3.4.2020

Milí žáci, prosím o poctivou domácí přípravu a neustálé opakování. Pokud budete potřebovat pomoc s čímkoliv, kontaktujte mne na mailu,facebooku, messengru.

Nedělejte vše najednou, práci si rozvrhněte.

Do 3.4. 2020 vyfotografujte vyplněné listy z M, ČJ a Vl a zašlete.

Zuzana Holubová – mail cz637875ov@gmail.com  nebo na Messenger , Facebook

Přeji vám všem hezký den a hlavně zdraví.

Mgr. Holubová

Český jazyk

Procvičování určování sloves a vzorů u podstatných jmen.Cesky-jazyk-slovesa

http://www.ucirna.cz/cestina/slovesa_osoba.php

http://www.ucirna.cz/cestina/slovesa_cislo.php

http://www.ucirna.cz/cestina/slovesa_cas.php

Matematika

 Procvičování písemné násobení, písemné dělení, psaní zlomků.Matematika_test-zaslat-do-3-4-2020

Vlastivěda

Procvičovat orientaci na mapě, kraje a krajská města.Vlastiveda

Angličtina

1, online cvičení k učebnici

    https://zsbcupice.cz/pro-zaky/anglicky-jazyk/#ctvrty  č.11 Holiday, č.12 Weather

2,  Pracovní sešit str.30/6 napiš báseň do obrázku, str.32/2, celá strana 33

3,   Poslechnout si několikrát  písničku https://www.youtube.com/watch?v=KUSbazn3STo

      a slovíčka  počasí https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops

4,  učebnice str.33- 5 vět napsat do sešitu a napsat jestli věta patří k obrázku A nebo B

     př. There is a cinema in the town   A

5, Minitest 6 (viz foto) napsat odpovědi  do sešitu

1.cvičení-najít v osmisměrce slovíčka počasí

2.cvičení-odpovědět celou větou podle obrázku

3. cvičení – odpovědět na otázky dle příkladu

Veškerou práci vyfotit a  poslat svému učiteli anglického jazyka

Petra Klimparová –mail petraklimparova@seznam.cz, Messenger, Instagram

Linda Vašinková – mail lindavasinkova@seznam.cz

Doporučuji sledovat VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE Uči Telka - pro 4.třídy denně v době 10:35-11:10, příp. se dají všechna vysílání pustit na web stránkách ČT   https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Učivo v době uzavření školy 4.A

Domácí výuka
Český jazyk
Slovesa, opakování časování sloves
Učebnice : přečíst a naučit se str.140 .
Písemně do sešitu str.141 cv.7 ; str. 141 cv.8 – vypiš 10 sloves a urči osobu, číslo a čas
Matematika
Opakování čtení zlomků – str. 119 cv.3
Písemně – str. 150 cv.7 – kontrolu správnosti proveďte na kalkulačce , str.150 cv.12
Přírodověda
Zopakovat a naučit se druhy zeleniny, druhy ovoce
Vlastivěda – Zopakovat kraje ČR s krajskými městy
Přeji Vám hezký den
Třídní učitelka
Mgr. Holubová

Další učivo k opakování a procvičování

Čj

Opište si do sešitu takto a určete:

 

osoba

Číslo (j. nebo mn.)

Čas – přít. min. bud.

hledám

     

psali

     

Budou pomáhat

     

počítáte

     

Jel jsi

     

Písemně : učebnice ČJ  str.133 cv. 2

Opakujte si ústně vzory pro podstatná  jména

Opište do sešitu takto a určete vzor :

časopis

 

kniha

 

učitel

 

hříbě

 

kocour

 

máslo

 

mobil

 

počítač

 

Matematika 

Procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení :

Učebnice str.137 cv. 10 – vše počítejte pod sebe písemně takto :

415 292
  65 831

Dále si procvičujte malou násobilku a čtení (psaní) zlomků.  Do sešitu napište tyto zlomky:

Tři pětiny, osm desetin,  sedm osmin, dvě šestiny, pět sedmin, jedna polovina, tři čtvrtiny,

čtyři dvanáctiny, jedna třetina, čtyři devítiny.

Přeji hezký den

Třídní učitelka Mgr. Zuzana Holubová

Učivo 23.3.2020

Milí žáci,

úkoly na dnešek – 23.3. 2020. Do sešitu vypište pouze slovesa a určete mluvnické kategorie – tedy tabulka. A pak vytvořte do sešitu věty ( věta má nejméně tři slova) se slovesy..

  1. Z následujících vět vypiš slovesné tvary do tabulky a urči jejich mluvnické kategorie.

 Po škole za vámi přijdeme. Bydlím v Příbrami. Odpoledne pojedeme do města. Do naší třídy přišla nová žákyně. Na sluníčku se vyhřívají dvě kočky. Upleteš mi svetr z modré vlny? Vašku, kde jsi prožil prázdniny? Pohyb je prospěšný. Zemědělci už sklidili všechnu úrodu. Nádobí myjeme po jídle.

sloveso

osoba

číslo

čas

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

2 . Utvoř věty s uvedenými tvary sloves.

 odpovídám  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

vyhrála   …………………………………………………………………………………………………………………………………………

maluješ   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

vyžehlíte   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

přivítali jsme  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

najedl se   …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Napiš si čísla pod sebe a písemně je vynásob:

2684 ∙ 7

 

407857 ∙ 6

 

2. Vyděl písemně a proveď zkoušku správnosti:

 

a)   4238 : 5 =

 

 

 

 

 

 

b)   23192 : 8 =

 

 

 

3. Počítej zpaměti:

 

7 ∙ 6 =

28 : 4 =

37 + 23 =

45 - 7 =

5 ∙ 9 =

48 : 6 =

48 + 14 =

16 - 9 =

6 ∙ 4 =

72 : 9 =

53 + 39 =

42 - 15 =

8 ∙ 7 =

36 : 9 =

26 + 17 =

90 - 59 =

9 ∙ 6 =

64 : 8 =

22 - 3 ∙ 4 =

48 : 8 + 2 =

6 ∙ 8 =

42 : 7 =

4 + 5 ∙ 3 =

60 - 20 : 2 =

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00