Povinnost plnit zadanou práci.

Upozorňuji všechny žáky i rodiče, že plnění zadané práce je povinné, po skončení domácí karantény bude kontrolováno a bude součástí závěrečné klasifikace za 3.ročník.

Domácí vzdělávání 16.3.-20.3.

 Žáci budou opakovat dosud probrané učivo. V čj jde o vyjmenovaná slova - dokončit pracovní sešit, doučit se vyjmenovaná slova po z a procvičovat v učebnici -každý den něco opsat,aby zůstali v paměti tvary psacích písmen. Číst denně cca 20 minut v čítance.

V matematice -procvičování násobilky, sčítání a odčítání pod sebou dvou - i trojciferných čísel, procvičování posledního nového učiva - násobení a dělení 10, 100, 1000, příp,20,30,400,500...

V prvouce opakovat a může si v učebnici číst cokoliv z kapitoly o živočiších. 

Domácí vzdělávání 23.3. - 27.3.

ČJ - Naučit se vyjmenovat SLOVNÍ DRUHY, procvičovat vyhledávání v textech učebnice PODSTATNÝCH JMEN a SLOVES. Slovni-druhy

Písanka str. 12 - napsat podobné vyprávění podle zadání

ČTENÍ - číst denně libovolný dětský text cca 20 min. - střídat čtení NAHLAS se čtením TICHÝM.

Matematika - opakovat ZAOKROUHLOVÁNÍ na celé desítky -uč. str. 54, pokračovat zaokrouhlováním na celé stovky - uč. str. 86.

                 - dále pokračovat v opakování násobilky a písemného (pod sebou) sčítání a odčítání libovolných trojciferných čísel.

Prvouka - pročítat kapitolu o živočiších v učebnici.

Doporučuji sledovat VYSÍLÁNÍ ČESKÉ TELEVIZE Uči Telka - pro 3.třídy denně v době 10:10-10:35, příp. se dají všechna vysílání pustit na web stránkách ČT   https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Na stránkách nns.cz je možnost po zaregistrování stáhnout pracovní sešity a interaktivní učebnice MIUČ+1.stupeň

Domácí vzdělávání 30.3. - 3. 4.

Čj–zopakovat definici, co jsou podstatná jména – uč. str. 64 žluté rámečky, a psaní velkých počátečních písmen u vlastních jmen – uč. str. 65-66Prac-list-cj-podstatna-jmena

Písanka str. 14 dobrovolně, str. 15 povinně

Čtení - číst denně libovolný dětský text cca 20 min. - střídat čtení NAHLAS se čtením TICHÝM.

Matematika - opakovat ZAOKROUHLOVÁNÍ na celé desítky -uč. str. 54, pokračovat zaokrouhlováním na celé stovky - uč. str. 86.

                 - dále pokračovat v opakování násobilky a písemného (pod sebou) sčítání a odčítání libovolných trojciferných čísel.

Prvouka - pročítat kapitolu o živočiších v učebnici.

Aj –opakování a procvičování dosud probraného učiva a slovní zásoby.

Domácí vzdělávání 6.4. - 10.4.

Čj

    - uč.str.60 – cv.1,2,3 – písemně do sešitu nebo na papír – doplnit vynechaná písmena

     -procvičovat zpaměti řadu slovních druhů     

    - vyhledávat v textech podstatná jména (ukazovat si TEN,TA,TO,TI,TY,TA) a slovesa (ptát se CO DĚLÁ?)

Mat

       - opakovat písemné sčítání a odčítání do 1000 pod sebou   https://www.youtube.com/watch?v=QUkZFrPWV9I

                                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=cxRa4WgvDcM

-          Zaokrouhlování  na celé desítky a na celé stovky https://www.youtube.com/watch?v=X8LvVn716wg

                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=oJ74dnJhWxQ

-          Uč.str.103 ,cv. 1,2,3 písemně do sešitu nebo na papír   

-          Opakování násobilek – řady násobků, příklady na násobení a dělení     

Prvouka – udělat zápis do sešitu – vytisknout a nalepit nebo opsat.Prvouka-zapis-zivocichove

               - úkol – do sešitu písemně (nápověda uč.str.57 dole)  Jaké jsou rozdílné znaky rostlin a živočichů?

 

VV – nakreslit  (a obrázek schovej ke kontrole) živočicha, zvíře, které reaguje na zimu spánkem nebo tím, že se odstěhuje do jiných krajin (nápověda v učebnici prvouky str.56)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00