Domácí vzdělávání: Zadání učiva 11. 3. - 22. 3.

Vážení rodiče,

zde jsou k dispozici informace pro domácí vzdělávání prvňáčků po dobu uzavření školy.

Jedná se o opakování již probraného učiva a prohlubování znalostí.

(Sledujte však prosím veškeré články uveřejňované průběžně níže. Učivo bude doplňováno.)

ČESKÝ JAZYK

–        číst ze Slabikáře všechen text až do str. 43, trénovat plynulé hlasité čtení

–        psaní – trénovat opis a přepis všech probraných písmen, slabik, slov (dodržovat správnou techniku psaní, zejména správný úchop)

–        poslech pohádek, básniček, říkadel – sledovat porozumění textu

–        recitovat a opakovat si naučené básničky

MATEMATIKA

–        doplnit úkoly až do str. 32 (do konce pracovního sešitu č. 2)

–        trénovat psaní probraných čísel (s důrazem na psaní správných tvarů číslic podle vzorů z pracovního sešitu)

–        procvičovat sčítání a odčítání do 10

PRVOUKA

– opakování a doplnění pracovního sešitu do str. 32

ANGLIČTINA

– opakování probrané slovní zásoby – barvy, čísla, pocity, školní potřeby

Ve škole jsme si s dětmi také označili puntíky úkoly přímo do učebnic a sešitů. Ty je tedy nutno rovněž vypracovat.

S dětmi, které často chyběly ve škole, je nutno prolistovat učebnice a sešity a doplnit chybějící úkoly.  

Česká televize na programu ČT 2 vysílá pravidelně v dopoledních hodinách pořad „UčíTelka“. Jedná se o zábavně-vzdělávací program pro žáky prvního stupně základních škol s podporou MŠMT.

V záložce "Odkazy na webové stránky" po rozkliknutí můžete se svými dětmi hravou formou opakovat učivo jednotlivých předmětů.

V případě potřeby mne můžete kontaktovat prostřednictvím mého e-mailu. Je uveden v žákovské knížce nebo na webu školy vlevo v záložce Kontakty – Kontakty na učitele.

V dalších dnech sledujte, prosím, informace na webu školy a v televizních zprávách.

Přeji hezký den a buďte zdraví

třídní učitelka

Mgr. Dvořáková

Zadání učiva na týden: 23. 3. – 29. 3.

ČESKÝ JAZYK

Nové písmeno: H

Slabikář str. 44

 • Obrázek – Vybarvit obrázky (slova na H - hochy, hokejky).
 • Zpaměti se naučit básničku.
 • Vyznačit rozdílnou barvou velké H a malé h v básničce a pod obrázky.
 • Ve žlutém sloupečku vyznačit obloučkem slabiky. Nacvičit čtení nejprve na tomto sloupečku.
 • Červeného hada rozdělit svislými čarami na jednotlivá slova.
 • PSANÍ: Nácvik malého a velkého písmene H do jakéhokoliv cvičného sešitu nebo pomocí pravítka nalinkovat čistý papír, pak přepsat cvičení označené hvězdičkou. (Vypracované založit. Po otevření školy budou děti písemné úkoly odevzdávat.)

Slabikář str. 45

 • Barevně spojit větu se správným zvířátkem. (Každá věta jinou barvou.)
 • Doplnit křížovku a tajenku.
 • PSANÍ: Opsat jména ve spodní části stránky. (Psaní vždy do jakéhokoliv cvičného sešitu se širšími linkami nebo na linkovaný papír).
 • ČTENÍ: číst tiskací písmo – sloupečky, psací písmo - jména

Slabikář str. 46

 • ČTENÍ: celá strana
 • PSANÍ: Opis vět, které jsou psacím písmem ve spodní části stránky. Doplnit tabulku.

Slabikář str. 47

 • ČTENÍ: celá strana
 • PSANÍ: Květinkový úkol – doplnit pod sněhové koule slova.  Úkol s tužkou: Doplnit do vět slova z nabídky na posledním řádku.

Slabikář str. 48

 • PSANÍ: Doplnit písmenka do tabulky.
 • Hvězdičkový úkol: Vyhledat rozkazy – napsat tiskacím písmem.
 • Opsat první dvě věty psacího písma.
 • ČTENÍ: Žlutý sloupec a věty s tabulkou.

Slabikář str. 49

 • ČTENÍ: Kdo nosí pušku. Vyřešit hádanku – podtrhnout správný výraz. Solí se to? Hádej! – podtrhnout řešení.
 • Číst celou stranu (jen tiskací písmo).
 • PSANÍ: Doplnit tabulku.
 • Opsat první dva řádky psacího písma ve spodní části stránky.


V předmětech matematika, anglický jazyk a prvouka platí zadání učiva z předchozího týdne.

Doporučuji procvičit on-line (kdo má možnost):

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1426

Dítě si připraví takový počet koleček (uzávěry od plastových lahví, ale mohou být i fazole, kaštany ..), který je zobrazen na střeše domečku. Na levou stranu si nahlas po jedné napočítá počet koleček v zobrazeném řádku, na druhé straně mu zůstanou kolečka, jejichž počet doplní (číslo přetáhne na volné místo).

Většinou to dítě bude bavit, jen pokud bude rodič pracovat s ním. JEDNÁ SE O VELMI DŮLEŽITÉ UČIVO.

Zadání učiva na týden: 30. 3. – 5. 4.

Matematika:

 • procvičovat psaní správných tvarů číslic (vzor - pracovní sešity z matematiky č. 1 a 2), dohlédnout na správný úchop tužky

 • procvičovat psaní čísel 0-10, nově nacvičit 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

 • procvičovat psaní čísel podle diktátu rodiče

 • pracovat s kolečky podle zadání rodiče (mezera za pátým kolečkem)
 • kreslit správný počet koleček podle zadání rodiče (mezera za pátým kolečkem)

 • pracovat s poslední nečíslovanou stranou pracovního sešitu č. 2 - zapisovat rozklady čísel podle obrázků: 3 = 2+1, 3 = 1+2, 4= 1+3, 4= 2+2, 4= 3+1 a pokračovat tímto způsobem dále

 • procvičovat dočítání např. podle cvičení č. 1 na str. 30 pomocí manipulace s kolečky (první příklad: připravím si 9 koleček, z nichž si na levou stranu odsunu 3 kolečka, na druhé straně (vpravo) mi zůstanou kolečka (výsledek), jejichž počet doplním

 • podobným způsobem se naučit pracovat s typem cvičení č. 3 na str. 30 (první příklad: připravím si 9 koleček, z nichž na levou stranu odsunu neprve 6 koleček, pak ještě jedno kolečko, na druhé straně (vpravo) mi zůstanou kolečka (výsledek), jejichž počet doplním

 • dokončit zbývající (dosud nevypracované) slovní úlohy v pracovním sešitě č. 2 - Znázorni: zakreslit počet koleček - v případě sčítání používáme odlišnou barvu pastelek (nezapomenout na mezeru za pátým kolečkem), při odčítání zakreslujeme kolečka stejnou barvou, škrtáme od konce (směrem doleva) červenou pastelkou ..... Vypočítej: zapsat a vypočítat znázorněný příklad .... Napiš odpověď: velmi stručně, kdo nezvládne, zapíše pouze výsledek

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00