Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Tel. číslo:  702 166 901

Od září roku 2016 začalo na naší škole fungovat Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které pracuje v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava“, r.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212. Tento projekt vznikl pod metodickým vedením Agentury pro sociální začleňování pro posílení inkluzivní role škol.

ŠPP je složeno ze školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a školních asistentek.

Rrp1-ov

Sociální pedagožka – Bc. Milena Nováková

milena216novakova@seznam.cz

Konzultační hodiny

Pondělí, čtvrtek: 7.45 – 9.45

Úterý: 11.30 – 12.30

(Dále dle domluvy)

Pracuje s rodinami ohroženými sociálním vyloučením, chodí na návštěvy do rodin a snaží se o motivaci k podpoře ke vzdělávání dětí, k pravidelné docházce dětí do školy. Spolupracuje s institucemi sociální pomoci, neziskovými organizacemi, organizacemi volnočasových aktivit atp. Zjišťuje sociální klima ve třídách, vede programy primární prevence společně se školní psycholožkou. Metodicky vede školní asistentky a koordinuje jejich práci. Zajišťuje mediaci při konfliktech s rodiči.

Školní psycholožka – Mgr. Vendula Šamajová

Samajova.vendul@seznam.cz

Pracuje na diagnostice výchovných problémů, které vedou ke školnímu neúspěchu. Spolupracuje s PPP, SPC a dalšími lékařskými zařízeními. Konzultuje s rodiči i učiteli možné přístupy, které by zlepšily potíže dětí. Konzultuje s dětmi jejich osobní a vztahové záležitosti, na základě jejich vlastní iniciativy nebo na doporučení učitelů. V jednotlivých třídách společně se sociální pedagožkou vede programy primární prevence.

Konzultační hodiny

Úterý: 13.00 – 14.00

Středa: 13.00 – 14.00

(Dále dle domluvy)

Speciální pedagog – Mgr. Martin Drobík

 

Pracuje na podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu. Pracuje na vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Spolu s třídními učiteli pracuje na vytvoření individuálního plánu pedagogické podpory. Doporučuje návštěvy odborných pracovišť, např. logopedie, PPP, SPC. Metodicky vede pedagogy i školní a pedagogické asistenty ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vede předmět Speciálně pedagogické péče – reedukace.

Konzultační hodiny

Středa: 10.55 – 11.40

Školní asistentky

Radka Labudová, Dis.

Lada Močidlanová

Dáša Suchánková

Brigita Mašová

Chodí na návštěvy do rodin, jednak z důvodů zajišťování pravidelné školní docházky dětí a dále nosí dětem s plánem pedagogické podpory, v době nemoci, domácí úkoly a doplňují s nimi zameškané učivo. Ve škole jsou přítomny ve vyučovacích hodinách, kde pomáhají dětem se zvládáním učiva, dále vedou doučování a volnočasové aktivity. Pomáhají vyučujícím při organizaci mimoškolních aktivit, dělají dohledy na chodbách a v případě potřeby pomáhají ve školní družině.

Ve školním roce 2018/2019 pracují v těchto kroužcích:

Výtvarný - Radka Labudová (středa 12.45 – 13.30)

Ruční práce – Brigita Mašová (úterý 12.45 – 13.30)

Taneční – Dáša Suchánková (úterý 12.45 – 13.30 starší děti, čtvrtek 11.50 – 12.35 mladší děti)

Gymnastika – Lada Močidlanová (pátek 12.45 – 13.30)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00