Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Tel. číslo:  702 166 901

Od září roku 2016 začalo na naší škole fungovat Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které pracuje v rámci projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava“. Tento projekt vznikl pod metodickým vedením Agentury pro sociální začleňování pro posílení inkluzivní role škol.

ŠPP je složeno ze školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a školních asistentek.

Sociální pedagožka – Bc. Milena Nováková

milena216novakova@seznam.cz

Konzultační hodiny

Pondělí, čtvrtek: 7.45 – 9.45

Úterý: 11.30 – 12.30

(Dále dle domluvy)

Pracuje s rodinami ohroženými sociálním vyloučením, chodí na návštěvy do rodin a snaží se o motivaci k podpoře ke vzdělávání dětí, k pravidelné docházce dětí do školy. Spolupracuje s institucemi sociální pomoci, neziskovými organizacemi, organizacemi volnočasových aktivit atp. Zjišťuje sociální klima ve třídách, vede programy primární prevence společně se školní psycholožkou. Metodicky vede školní asistentky a koordinuje jejich práci. Zajišťuje mediaci při konfliktech s rodiči.

Školní psycholožka – Mgr. Vendula Šamajová

Samajova.vendul@seznam.cz

Pracuje na diagnostice výchovných problémů, které vedou ke školnímu neúspěchu. Spolupracuje s PPP, SPC a dalšími lékařskými zařízeními. Konzultuje s rodiči i učiteli možné přístupy, které by zlepšily potíže dětí. Konzultuje s dětmi jejich osobní a vztahové záležitosti, na základě jejich vlastní iniciativy nebo na doporučení učitelů. V jednotlivých třídách společně se sociální pedagožkou vede programy primární prevence.

Konzultační hodiny

Úterý: 13.00 – 14.00

Středa: 13.00 – 14.00

(Dále dle domluvy)

Speciální pedagožka – Mgr. Jana Palkovičová

Hanulikova.jana@gmail.com

Pracuje na podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu. Pracuje na vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče. Spolu s třídními učiteli pracuje na vytvoření individuálního plánu pedagogické podpory. Doporučuje návštěvy odborných pracovišť, např. logopedie, PPP, SPC. Metodicky vede pedagogy i školní a pedagogické asistenty ve prospěch žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vede předmět Speciálně pedagogické péče – reedukace.

Konzultační hodiny

Středa: 10.55 – 11.40

Školní asistentky

Radka Labudová, Dis.

Lada Močidlanová

Dáša Suchánková

Brigita Mašová

Chodí na návštěvy do rodin, jednak z důvodů zajišťování pravidelné školní docházky dětí a dále nosí dětem s plánem pedagogické podpory, v době nemoci, domácí úkoly a doplňují s nimi zameškané učivo. Ve škole jsou přítomny ve vyučovacích hodinách, kde pomáhají dětem se zvládáním učiva, dále vedou doučování a volnočasové aktivity. Pomáhají vyučujícím při organizaci mimoškolních aktivit, dělají dohledy na chodbách a v případě potřeby pomáhají ve školní družině.

Ve školním roce 2018/2019 pracují v těchto kroužcích:

Výtvarný - Radka Labudová (středa 12.45 – 13.30)

Ruční práce – Brigita Mašová (úterý 12.45 – 13.30)

Taneční – Dáša Suchánková (úterý 12.45 – 13.30 starší děti, čtvrtek 11.50 – 12.35 mladší děti)

Gymnastika – Lada Močidlanová (pátek 12.45 – 13.30)

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

slider slider slider slider

Základní informace

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Nádražní 1217/117, Ostrava, 702 00

IČ: 70933979

RED_IZO: 600 145 000

Telefonické kontakty

Rychlý kontakt

Ředitel: 725 528 729
Sekretariát: 731 613 432
Vrátnice: 596 116 289, 724 017 088

I. stupeň 724 017 188
II. stupeň 724 017 027

E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Fb Tw Yt Ig

Informace

Ředitel školy

Mgr. Libor Novotný
Telefon: 725 528 729
E-mail: skola@zsnadrazni.eu

Sekretariát

Telefon: 596 116 289
Mobil: 731 613 432

Úřední hodiny: PO-PÁ
7:40 - 10:00, 13:00 - 14:00